Kategorizačný zoznam humánnych liekov platný od 1. 10. 2018