Kategorizačný zoznam zdravotníckych pomôcok platný od 1. 10. 2017