Kategorizačný zoznam zdravotníckych pomôcok platný od 1. 1. 2018