Kategorizačný zoznam zdravotníckych pomôcok platný od 1. 7. 2018