Produkty v ADC Klasifikácii ZPA04E - Krycí materiál s obsahom hydropolymérov, polyuretánov alebo peny