3M TEGADERM Foam Adhesive (90610) penové krytie na rany, adhezívne, štvorec 8,8 cm x 8,8 cm, 1x10 ks

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 5,31 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 0,00 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 5,31 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
04/24 0,00 € (0,0 %) 5,31 € (0,0 %)
01/24 0,00 € (0,0 %) 5,31 € (0,0 %)
10/23 0,00 € (0,0 %) 5,31 € (0,0 %)
07/23 0,00 € 5,31 €
Indikačné obmedz. NIE
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. CHI, ANG, DER, PCH, CCH, UCH
Spôsob úhrady I - plná
Mohlo by vás zaujímať

3M TEGADERM Foam Adhesive (90610)
Výdaj
F, Nie je viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Zdravotnícke pomôcky
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
A2659A
Názov produktu podľa ŠÚKL
Krytie penové adhezívne 3M TEGADERM štvorec 8,8 cm x 8,8 cm, pena 5 cm x 5 cm, bal. 10 ks
Aplikačná forma
Forma sa neudáva

Popis a určenie

Penový adhezívny krycí materiál. Vysoko účinný, má veľkú absorpčnú schopnosť a dovoľuje koži dýchať.
Krycí materiál sa skladá z vankúšika z polyuretánovej peny, ktorá sa dobre prispôsobí daným kontúram, z prídavných absorpčných vrstiev z netkaného materiálu a z vrchnej vrstvy priehľadnej adhezívnej fólie. Táto fólia je priepustná pre výpary vlhkosti, nedovoľuje však prienik exsudátu a funguje ako bariéra proti vonkajšej kontaminácii, a to aj proti baktériám a vírusom.
Tento krycí materiál zachováva vlhké prostredie v rane, ktoré podporuje hojenie rany. Krycí materiál sa dodáva sterilný.

Indikácie na použitie:
Penový adhezívny krycí materiál je určený na jednoduchú aplikáciu zvládnuteľnú jednou rukou na náročné a zložité anatomické obrysy vrátane päty a lakťa bez toho, aby bolo potrebné krycí materiál strihať.

Ďalšie možnosti použitia krycieho adhezívneho penového materiálu Tegaderm™:
• ako sekundárny (krycí) obväz v spojení s výplňami rany (ako sú gáza alebo algináty)
• pod systém kompresných obväzov pri liečbe žilových vredov predkolenia.

Krycí materiál je indikovaný ako primárny obväz na rany málo až silno secernujúce s čiastočnou až úplnou stratou hrúbky kože, ako sú:

  • dekubity
  • žilové vredy predkolenia
  • abrázie
  • tepnové vredy
  • tržné rany na koži
  • neuropatické vredy
     

Použitie

Výdaj lieku (prípadne iného produktu) nie je viazaný na predpis.

Pred použitím krycieho materiálu:
1. Ostrihajte nadbytočné ochlpenie alebo vlasy v záujme väčšieho pohodlia pre pacienta.
2. Vyčistite ranu a okolitú kožu podľa protokolu vášho zdravotníckeho zariadenia. Poznámka: Ak je koža v okolí rany krehká alebo je pravdepodobné, že bude vystavená pôsobeniu exsudátu, naneste pred aplikáciou krycieho materiálu ochranný bariérový prostriedok a nechajte
ho riadne zaschnúť.
3. Ranu správne posúďte. Zvoľte vhodnú veľkosť krycieho materiálu, aby ste zabezpečili, že penový vankúšik je väčší než oblasť rany.

Aplikácia krycieho materiálu:
1. Vyberte krycí materiál z obalu.
2. Pridržte krycí materiál za jeden bočný prúžok a odstráňte potlačený krycí papier, čím odhalíte adhezívny okraj.
3. Držte krycí materiál za bočné prúžky a nastavte ho nad ranu.
4. Šetrne pritlačte adhezívny okraj na kožu, ale kožu ani krycí materiál nijako nenapínajte.
5. Začnite v strede krycieho materiálu a uchopte jednu časť papierového nosiča a odtrhnite ho smerom k vonkajšiemu okraju krycieho materiálu.
Opakujte so zvyšnou časťou nosiča, až sa zbavíte celého papierového nosiča.
6. Adhezívny okraj pevne pritlačte na kožu.

Upozornenie:
Penový adhezívny krycí materiál Tegaderm™ nie je určený na použitie na znižovanie vonkajšieho tlaku ani ako chirurgická špongia.