Nadúvanie a plynatosť

Nadúvanie brucha je subjektívny pocit alebo objektívne „roztiahnutie“ brucha. Vyskytuje sa veľmi často pri funkčných ochoreniach tráviaceho traktu. K nadúvaniu sa pomerne často pridružujú príznaky, ako napríklad plynatosť (flatulencia), kŕčovité bolesti brucha, nechutenstvo a podobne. Nadúvanie môže byť lokalizované v hornej časti brucha, v dolnej časti brucha alebo v celej oblasti bruchu. Nadúvanie a plynatosť môžu byť aj sprievodným prejavom…

Nevoľnosť a vracanie

Nevoľnosť (nauzea) a vracanie (eméza) môžu byť dôsledkom rôznych okolností, porúch a ochorení. Medzi najčastejšie patria dietetické pochybenia, ľahšie i závažnejšie poruchy hornej časti tráviaceho traktu, infekčné ochorenia, metabolické poruchy, rôzne druhy kinetóz vrátane cestovateľskej a mnohé ďalšie príčiny.

Reflux pažeráka a záha

Reflux pažeráka je normálny, fyziologický jav, ktorý ľudia môžu krátkodobo pociťovať (hlavne po jedle). . Reflux je považovaný za patologický, ak množstvo žalúdočných štiav, ktoré sa dostane do pažeráka, presiahne normálny limit a začne spôsobovať symptómy s alebo bez sprievodného poškodenia sliznice pažeráka.

Ochrana a regenerácia pečene

Pečeň je multifunkčný orgán. Podieľa sa na prebudovávaní cholesterolu v žlčových kyselinách na trávenie tukov, reguluje hladinu cholesterolu v krvi, čo ovplyvňuje príjem v tukoch rozpustných vitamínov.

Kŕče brucha

Kŕč (spazmus) je náhla, abnormálna a  vôľou neovládaná kontrakcia svalu, ktorá môže byť dlhodobá alebo sa prejavuje sériou kontrakcií a relaxácií svalu. V prípade bolestí v oblasti brušnej dutiny je táto vyvolaná obvykle kŕčom hladkého svalstva, čo sa prejavuje ako nárazová alebo niekoľko minút až hodín trvajúca bodavá bolesť.

Cestovateľská hnačka

Hnačka cestovateľov býva najčastejšie charakterizovaná ako tri a viac neformovaných stolíc u osoby, ktorá vycestovala do cudzej, obvykle subtropickej alebo tropickej krajiny.

Nealkoholová tuková choroba pečene

Nealkoholová tuková choroba pečene (NATCHP) predstavuje široké spektrum stavov, ktoré sa postupne rozvíjajú od nahromadenia tuku v pečeňovách bunkách, ktorú označujeme ako steatózu pečene až po nealkoholový tukový zápal pečene, tzv. steatohepatitídu (NASH), ktorá predstavuje najzávažnejšiu formu nealkoholovej tukovej choroby pečene.

Histamínová intolerancia

Histamínovú intoleranciu (HIT) radíme práve medzi potravinové intolerancie. Jej podstatou je nedostatočná tvorba alebo funkčnosť enzýmu, ktorý štiepy v tele histamín (tzv. diaminooxidáza). Príčinou prejavov HIT však môžu byť aj nesprávna životospráva, nadmerný stres, nesprávne stravovanie a v neposlednom rade konzumácia potravín s vysokým obsahom histamínu. Medzi príznaky HIT radíme prejavy na tráviacom trakte a taktiež mimo tráviaceho traktu,…

Hnačka

Hnačka je najčastejšie definovaná ako časté vyprázdňovanie (najmenej trikrát v priebehu dňa), pri ktorom je vylučovaná riedka a neformovaná stolica. Ako sprievodný jav popri hnačke sa môžu objaviť kŕče a vzácnejšie aj nauzea a vracanie. Rozlišujeme hnačku akútnu a chronickú.

Nedostatočné trávenie

Nedostatočné trávenie môžeme zjednodušene charakterizovať ako nedostatočné trávenie potravy, predovšetkým jej makronutričných zložiek (tukov, bielkovín, sacharidov). Medzi základné prejavy nedostatočného trávenia patria nechutenstvo, pocity plnosti, nadúvanie, nevoľnosti, celkový diskomfort, prípadne následná hnačka alebo zápcha.

Zápcha

Zápcha (obstipácia) je pojem, ktorý zahŕňa mnoho foriem zhoršeného vyprázdňovania. Pacient sa vyprázdňuje menej ako 3x za týždeň, defekácia môže byť bolestivá, čo vedie k zadržovaniu stolice. Podľa dĺžky prechodu tráviacim traktom sa zápcha delí na zápchu s normálnym časom prechodu a zápchu s pomalým (predĺženým) časom prechodu.