Kontakt


Prevádzkovateľ portálu ADC.sk

ADC Solutions s. r. o.
Ružová dolina 6
821 08 Bratislava
Tel.: 02/4825 2460
e-mail: info@adc.sk
IČO: 48063746
DIČ: 2120064507
IBAN: SK0611000000002949465137
SWIFT: TATRSKBX

 

Prevádzkovateľ ADC Číselníka

Odborné údaje publikované na ADC.sk sú čerpané z databáz ADC Číselníka, ktorú prevádzkuje spoločnosť:

PharmINFO spol. s r.o.
Ružová dolina 6
821 08 Bratislava
Tel.: 02/4825 2460  
e-mail: info@pharminfo.sk
Web: www.pharminfo.sk