Kalkulačky

BMI (index telesnej hmotnosti)

Nadváha alebo aj podvýživa nesú so sebou zdravotné riziká, táto kalkulačka vám zodpovie otázku primeranosti vašej váhy.

Alkohol v krvi

Alkoholu v krvi by sa mali vyhnúť najmä vodiči. Otestujte si hladinu alkoholu v krvi prv, ako sadnete za volant.

Plodné dni

Praktická kalkulačka pre ženy zodpovie otázku plodných dní a obdobia, kedy máte najväčšiu šancu otehotnieť.

Dátumu pôrodu

Dátum očakávanej udalosti sa dá pomerne presne vypočítať touto jednoduchou kalkulačkou.

Dátum darovania krvi

Kalkulačka určená pre pravidelných darcov krvi vám vypočíta termín nasledovného možného odberu.

Krvná skupina dieťaťa

Akú krvnú skupinu bude mať vaše dieťa? Pre zistenie krvnej skupiny dieťaťa stačí zadať krvné skupiny rodičov.

Krvná skupina rodiča

Akú krvnú skupinu má rodič dieťaťa? Pre zistenie krvnej skupiny jedného z rodičov stačí zadať krvné skupiny druhého rodiča a dieťaťa.

Objem a zložky krvi

Vypočítajte si kľúčové parametre ako sú objem krvi vo vašom tele, prípustnú stratu krvi alebo ďalšie zaujímavé parametre.