Športové úrazy a poranenia

Akútne zranenia v dôsledku úrazov a poranení pri športových alebo voľnočasových aktivitách, prípadne bežných činnostiach nastávajú náhle a môžu ich sprevádzať ostrá a silná bolesť, opuch a obmedzenie pohyblivosti v postihnutej oblasti.

Krvné výrony a modriny (hematómy)

Hematóm (krvný výron, krvná podliatina, modrina) je charakterizovaný ako nahromadenie krvi v tkanive mimo priestor ciev. Vzniká pôsobením silného tlaku (úder, narazenie, pomliaždenie), po poškodení vnútorných štruktúr (svaly, kĺby a pod.) sprevádzanom poškodením ciev alebo v dôsledku iného podkožného krvácania.

Hojenie rán

Rana je porušenie súvislosti kože, sliznice alebo povrchu orgánu. Hojenie rany je proces, ktorý je zahájený po vzniku rany a prebieha v niekoľkých fázach.