ConvaTec Foam Lite penové krytie na rany adhezívne, silikónové, 5,5 x 12 cm, 1x10 ks

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 2,97 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 0,00 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 2,97 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
04/24 0,00 € (0,0 %) 2,97 € (0,0 %)
01/24 0,00 € (0,0 %) 2,97 € (0,0 %)
10/23 0,00 € (0,0 %) 2,97 € (0,0 %)
07/23 0,00 € 2,97 €
Indikačné obmedz. NIE
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. CHI, ANG, DER, CCH, UCH
Spôsob úhrady I - plná
Mohlo by vás zaujímať

Výdaj
F, Nie je viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Zdravotnícke pomôcky
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
A96421
Názov produktu podľa ŠÚKL
Krytie na rany adhezívne Foam Lite ConvaTec silikónové, 5,5x12cm / 10ks
Aplikačná forma
EMP DER - Dermálna náplasť

Popis a určenie

Krytie Foam Lite ConvaTec je tenké, komfortné a obsahuje vrstvu polyuretánovej peny. Krytie pozostáva z vodoodolného vonkajšieho polyuretánového filmu a absorpčného penového vankúšika s perforovaným jemným silikónovým adhezívom. Veľkosť aktívneho absorpčného vankúšika je 2,5 x 9,5 cm. Vonkajšia vrstva filmu zabezpečuje vodoodolnosť, vírusovú a bakteriálnu ochranu, ktorá chráni ranu pred externou kontamináciou, čím pomáha znižovať riziko vzniku infekcie. Film na krytí pôsobí ako ochrana rany pred baktériou a krvou sa šíriacimi patogénnymi vírusmi (ako napr. HIV a vírusová hepatitída). Použitie tohto krytia však negarantuje nešírenie AIDS alebo vírusovej hepatitídy. Kontaktná vrstva s ranou je potiahnutá perforovanou jemnou vrstvou silikónového adhezíva, čo pomáha poskytnút bezpečnú adhéziu krytia na kožu bez poškodenia.
Krytie Foam Lite ConvaTec je určené pre slabo secernujúce rany a pomáha udržiavať vlhké prostredie v rane, čo môže pomôcť rýchlejšiemu uzavretiu a zhojeniu rany. Krytie Foam Lite ConvaTec je vyrobené tak, že nie je potrebná jeho fixácia sekundárnym krytím. Krytie Foam Lite ConvaTec môže byť repozicionované počas aplikácie. Krytie Foam Lite ConvaTec je určené na manažment širokého spektra slabo secernujúcich rán až po nesecernujúce rany. Pod lekárskym dohľadom krytie Foam Lite ConvaTec môže byť použité na manažment chronických aj akútnych rán ako sú (ale nielen na tieto): vredy predkolenia, preležaniny a diabetické vredy, chirurgické rany (napr. pooperačné rany ponechané na sekundárne hojenie a Donorove rany), povrchové popáleniny (druhého stupňa), traumatické rany (napr. abrázie, lacerácie, pľuzgiere, menšie tržné rany a kožné poranenia).

Použitie

Výdaj lieku (prípadne iného produktu) nie je viazaný na predpis.

Príprava a čistenie rany: pred aplikáciou krytia očistite ranu a jej okolie vhodným prostriedkom na rany v súlade s bežným protokolom starostlivosti o ranu a osušte okolie rany. Uistite sa, že na okolitej koži sa nenachádzajú zmäkčovadlá a nie je mastná, čo by mohlo mať vplyv na adhéziu krytia.

Príprava a aplikácia krytia:
a) Vyberte adekvátnu veľkosť a tvar krytia - vankúšik v strede krytia musí byť minimálne o 1 cm väčší ako je rana.
b) Vyberte krytie zo sterilného obalu, pričom minimalizujte kontakt prstov s krytím a odstráňte ochranný film.
c) Podržte krytie nad ranou a vycentrujte stred krytia so stredom rany. Jemne prekryte ranu krytím a uistite sa, že krytie je priľnuté na celé okolie rany.
d) Krytie Foam Lite ConvaTec sa môže strihať špeciálne pre prípady jeho použitia na pätu, lakeť a iné komplikovanejšie miesta. Bude potrebné dodatočne fixovať krytie na mieste fixačnou páskou alebo iným produktom.
e) Zahoďte nepotrebné časti krytia po jeho aplikácii na ranu.

Odstránenie krytia: a) Krytie by sa malo vymeniť, keď si to vyžaduje klinický stav (napr. podtekanie, krvácanie, zvýšená bolesť, podozrenie na infekciu). Maximálna doba aplikácie krytia na rane je 7 dní.
b) Krytie odstránite jeho jemným zatlačením na kožu a opatrným nadvihnutím jedného rohu na krytí. Pokračujte pokiaľ sú uvoľnené všetky rohy. Opatrne nadvihnite krytie a zlikvidujte ho podľa miestnych klinických požiadaviek.