3M TEGADERM Silicone Foam Border (90648) silikónové penové krytie na rany, veľké s okrajom, 18,5 cm x 22 cm, 1x5 ks

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 12,75 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 0,00 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 12,75 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
10/23 0,00 € (0,0 %) 12,75 € (0,0 %)
07/23 0,00 € (0,0 %) 12,75 € (0,0 %)
04/23 0,00 € (0,0 %) 12,75 € (0,0 %)
01/23 0,00 € 12,75 €
Indikačné obmedz. NIE
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. UCH, PCH, CCH, CHI, ANG, DER
Spôsob úhrady I - plná
Mohlo by vás zaujímať

3M TEGADERM Silicone Foam Border (90648)
Výdaj
F, Nie je viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Zdravotnícke pomôcky
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
A2626A
Názov produktu podľa ŠÚKL
Krytie na rany silikónové penové 3M Tegaderm, s okrajom veľké sakrálne 18,5 cm x 22 cm, bal. 5 ks
Aplikačná forma
Forma sa neudáva

Popis a určenie

Silikónové penové krytie s okrajmi je absorbujúce, priedušné krytie rany. Je vyrobené z prispôsobivého polyuretánového penového vankúšika, absorpčných netkaných vrstiev, vodovzdornej priedušnej podkladovej fólie a silikónovej adhéznej kontaktnej vrstvy, ktorá je
šetrná k pokožke. Vodovzdorná podkladová fólia je priepustná pre vodnú paru, zabraňuje pretečeniu exsudátu a predstavuje prekážku pre vonkajšiu kontamináciu, okrem iného baktériami a vírusmi.
Používanie silikónového penového krytia s rámčekom umožňuje v rámci rozsiahleho programu prevencie dekubitov predísť poškodeniam kože. Krytie možno nadvihnúť a vrátiť späť, čo umožňuje skontrolovať stav kože.
 

Indikácie na použitie
Silikónové penové krytie s rámčekom je navrhnuté na liečbu rán s miernou až vysokou mierou exsudácie, ktoré postihujú kožu v celej jej hrúbke alebo len čiastočne. Medzi takéto rany patria:

  • dekubity,
  • vredy predkolenia,
  • neuropatické vredy,
  • trhliny na koži
  • chirurgické rany.

Krytie je vhodné na použitie na krehkej koži a pri kompresívnej liečbe.
Podporuje rozsiahly program prevencie dekubitov, musia sa však súčasne používať zodpovedajúce protokoly a pomôcky na zníženie tlaku.

Použitie

Výdaj lieku (prípadne iného produktu) nie je viazaný na predpis.

Pred použitím krytia
1. Rana a okolitá koža sa očistí podľa nariadenia zdravotníckeho zariadenia. Okolitá koža sa osuší.
2. Rana sa prezrie. Vyberie sa vhodná veľkosť krytia tak, aby bol penový vankúšik väčší ako plocha rany.

Aplikácia krytia
1. Krytie sa vyberie z balenia. Drží sa za jednu z bočných úchytiek, odoberie sa biela podložka a krytie sa umiestni na ranu.
2. Krytie sa jemne pritlačí na kožu. Krytie ani kožu sa nenaťahuje.
3. Uchopí sa modrá papierová výstuž a jednu po druhej sa stiahne v smere od stredu krytia k vonkajšiemu okraju krytia. Krytie sa pritlačí tak, aby sa prispôsobilo koži.

Aplikácia v sakrálnej oblasti
1. Krytie sa vyberie z balenia. Prehne sa na polovicu. Úchytky sa držia pri sebe. Odoberie sa biela podložka. Roztiahnú sa obe strany sedacej časti tak, aby bolo možné krytie lepšie umiestniť. Držia sa bočné úchytky a krytie sa umiestni na ranu.
2. Krytie sa jemne pritlačí na kožu počnúc od gluteálnej ryhy smerom od stredu von. Krytie ani koža sa nenaťahuje.
3. Uchopí sa modrá papierová výstuž a jednu po druhej sa stiahne v smere od stredu krytia k vonkajšiemu okraju krytia. Krytie sa pritlačí tak, aby sa prispôsobilo koži.

Aplikácia na pätu
1. Krytie sa vyberie z balenia. Drží sa za jednu z bočných úchytiek, odoberie sa biela podložka a krytie sa umiestni na ranu.
2. Dolná polovica krytia sa pritlačí jemne na kožu od plantárnej strany päty. Z tejto polovice krytia sa stiahne modrá papierová výstuž smerom od stredu k vonkajšiemu okraju krytia, pričom sa drží za úchytku.
3. Zostávajúca časť krytia sa prehne cez zadnú časť päty a prispôsobí sa; okraje krytia možno podľa potreby prekryť. Krytie ani koža sa nenaťahuje. Z tejto polovice krytia sa stiahne modrá papierová výstuž smerom od stredu k vonkajšiemu okraju krytia, pričom sa drží za úchytku. Krytie sa pritlačí, aby sa prispôsobilo koži.

Upozornenie: Nepoužívajte silikónové penové krytie s rámčekom v kombinácii s oxidačnými činidlami, medzi ktoré patrí napríklad peroxid vodíka alebo roztok chlórnanu. Tieto roztoky môžu mať vplyv na štruktúru a účinok polyuretánovej peny.