Abiraterone Accord 500 mg tbl flm (blis.PVC/PVDC/Al - jednotk.dávka) 60x1 ks

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 497,38 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 0,00 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 497,38 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
08/24 0,00 € (0,0 %) 497,38 € (0,0 %)
07/24 0,00 € (0,0 %) 497,38 € (0,0 %)
06/24 0,00 € (0,0 %) 497,38 € (0,0 %)
05/24 0,00 € 497,38 €
Indikačné obmedz. ÁNO
Súhlas revíz. lek. ÁNO
Preskrip. obmedz. URK, ONK
Spôsob úhrady I - plná
Pôvod lieku Generický liek
Mohlo by vás zaujímať

ADC Interakcie

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Abiraterone Accord 500 mg
Výdaj
R, Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
EU/1/20/1512/003
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
7595D
Názov produktu podľa ŠÚKL
Abiraterone Accord 500 mg filmom obalené tablety tbl flm 60x1x500 mg (blis.PVC/PVDC/Al - jednotk.dávka)
Aplikačná forma
TBL FLM - Filmom obalené tablety
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liek obsahuje liečivo abiraterón acetát. Zastavuje tvorbu testosterónu, čo môže spomaliť rast rakoviny prostaty.

Používa sa spolu s prednizónom alebo prednizolónom u dospelých mužov na liečbu rakoviny prostaty, ktorá sa šíri do ďalších častí tela.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. POZOR: Pri výdaji na lekársky predpis musí byť uvedený názov liečiva - účinnej látky.
Prípravok sa užíva v dostatočnom odstupe od jedla - na prázdny žalúdok (viac v časti Spôsob použitia).
Prípravok sa užíva vcelku, nesmie sa hrýzť, drviť alebo rozpúšťať (pokiaľ to lekárnik povolí, je možné liek rozdeliť).
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Prípravok nie je určený pre ženy.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Dospelí muži
Odporúčaná dávka je 2 tablety (1000 mg) za deň podaná ako jednorázová dávka.

Ďalšie doplňujúce informácie súvisiace s dávkovaním tohto lieku sú uvedené v zdrojovom dokumente.

Pre používateľa je zdrojovým dokumentom Príbalový leták (Písomná informácia pre používateľa), kde sú informácie o dávkovaní uvedené v časti 3 Ako užívať liek.

Pre zdravotníckeho pracovníka je zdrojovým dokumentom  SPC (Súhrn charakteristických vlastností lieku), kde sú informácie o dávkovaní uvedené v SPC v časti 4.2 Dávkovanie a spôsob podávania.

Spôsob použitia

Tablety sa prehĺtajú celé a zapijú sa vodou. Majú sa užívať minimálne 1 hodinu pred alebo minimálne 2 hodiny po jedle. Po užití tabliet sa nesmie prijímať žiadna potrava. Nezapíjať čajom s obsahom ľubovníka bodkovaného. Tablety sa nesmú deliť. 

Upozornenie

Tento liek predpisuje lekár so špecializáciou v príslušnom odbore.
Liek nie je určený na užívanie u žien a je kontraindikovaný u žien, ktoré sú alebo potenciálne môžu byť tehotné.
Ak pacient sexuálne žije s tehotnou partnerkou, je potrebné používať kondóm.
Ak pacient sexuálne žije so ženou v reprodukčnom veku, je potrebné používať kondóm spolu s ďalšou účinnou antikoncepčnou metódou.
Liek nie je určený na použitie u detí a dospievajúcich.
Liek je kontraindikovaný pri ťažkej poruche funkcie pečene (Childova-Pughova trieda C). 
Liek sa u pacientov s karcinómom prostaty a ťažkou poruchou funkcie obličiek odporúča podávať s opatrnosťou.
Ak sa u pacienta objaví závažná hepatotoxicita (ALT alebo AST 20-násobok HHN), liečbu je potrebné ukončiť a nemá sa viac obnoviť.
Liek je kontraindikovaný s prednizónom alebo prednizolónom v kombinácii s Ra-223. Následnú liečbu s Ra-223 sa neodporúča začať najmenej 5 dní po poslednom podaní lieku v kombinácii s prednizónom/prednizolónom.
U pacientov, u ktorých sa vyvinie toxicita ≥ 3. stupňa, vrátane hypertenzie, hypokaliémie, opuchu a iné nemineralokortikoidné toxicity, sa má liečba pozastaviť a má sa začať vhodná liečba.
U pacientov sa môže objaviť zníženie kostnej denzity, anémia a sexuálna dysfunkcia.
Liek môže spôsobiť predĺženie QT intervalu. 
Počas liečby sa treba vyhnúť používaniu silných induktorov CYP3A4 (vrátane ľubovníka bodkovaného) okrem prípadu, že by neexistovala žiadna alternatívna liečba. 
Liek obsahuje laktózu a sodík.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Prestaňte užívať Abiraterone Accord a ihneď vyhľadajte lekára, ak si všimnete niektorý z nasledujúcich znakov:
- Svalová slabosť, zášklby svalov alebo búšenie srdca (palpitácie). Môžu to byť z ... viac >

Účinné látky

abiraterón acetát

Indikačná skupina

44 - Cytostatiká

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: EU - Európska
Exspirácia: 24