0,9 % CHLORID SODNÝ BAXTER-VIAFLO sol inf (vak POF/PA) 50x100 ml

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 44,41 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 0,00 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 44,41 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
10/20 36,91 € (0,0 %) 7,50 € (-83,1 %)
09/20 0,00 € (0,0 %) 44,41 € (0,0 %)
08/20 0,00 € (0,0 %) 44,41 € (0,0 %)
07/20 0,00 € 44,41 €
Indikačné obmedz. NIE
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. Žiadne
Spôsob úhrady A - ambulantná, plná
Pôvod lieku Originálny liek
POZOR: Úhrada poisťovne sa na liek nevzťahuje, pokiaľ je vydávaný v lekárni, ale len pri poskytovaní ambulatnej starostlivosti lekárom.
Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

0,9 % CHLORID SODNÝ BAXTER-VIAFLO
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
76/0248/05-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
34398
Názov produktu podľa ŠÚKL
0,9 % Chlorid sodný Baxter-Viaflo sol inf 50x100 ml (vak POF/PA)
Aplikačná forma
SOL INF - Infúzny roztok
Dodávatelia

Popis a určenie

0,9% Chlorid sodný Baxter Viaflo je roztok chloridu sodného vo vode. Chlorid sodný je chemická látka (často nazývaná „soľ“) nachádzajúca sa v krvi.

 0,9% Chlorid sodný Baxter Viaflo sa používa na liečbu:

- straty vody z tela (dehydratácie)
- straty sodíka z tela (nedostatku sodíka)

Situácie, ktoré môžu spôsobiť stratu chloridu sodného a vody zahŕňajú:
- neschopnosť jesť alebo piť kvôli ochoreniu alebo po operácii
- silné potenie v dôsledku vysokej horúčky
- rozsiahlu stratu kože, ktorá sa môže vyskytnúť pri závažných popáleninách.

0,9% Chlorid sodný Baxter Viaflo sa môže používať aj na aplikáciu alebo zriedenie iných liekov podávaných infúziou.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Liek patrí do rúk lekára, alebo musí byť použitý pod dohľadom lekára.
POZOR: Úhrada poisťovne sa nevzťahuje na výdaj lieku v lekárni.
Liek je určený na parenterálnu aplikáciu.

Roztok sa podáva formou intravenóznej infúzie. Dávky môžu byť vyjadrené v miliekvivalentoch (mEq) alebo milimoloch (mmol) sodíka, ako množstvo sodíka alebo ako množstvo sodnej soli (1 g NaCl = 394 mg; 17,1 mEq alebo 17,1 mmol Na a Cl). Koncentráciu a dávkovanie roztoku chloridu sodného na intravenózne použitie treba prispôsobiť niekoľkým faktorom: veku, hmotnosti, klinickému stavu pacienta a najmä stavu hydratácie pacienta. Treba pozorne sledovať koncentrácie elektrolytov v sére. Odporučená dávka na liečbu izotonickej extracelulárnej dehydratácie a deplécie sodíka je: pre dospelých: 500 ml až 3 litre / 24 hod.; pre kojencov a deti: 20 až 100 ml / kg telesnej hmotnosti/ 24 hod., v závislosti od veku a celkovej telesnej hmoty. Rýchlosť infúzie závisí od klinického stavu pacienta. Keď sa roztok používa ako vehikulum alebo rozpúšťadlo na intravenózne podávanie liekov, odporučená dávka je od 50 do 250 ml na dávku podávaného lieku.

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Vedľajšie účinky, ktoré sa môžu vyskytnúť v dôsledku spôsobu podávania lieku zahŕňajú:
- horúčku (febrilná reakcia)
- infekciu v mieste infúzie
- lokálnu bolesť alebo reakciu (začervenanie alebo o ... viac >

Účinné látky

chlorid sodný

Indikačná skupina

76 - Infundabiliá

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: MRP - Vzájomné uznávanie (mutual recognition proc.)
Exspirácia: 24