0,9 % CHLORID SODNÝ BAXTER-VIAFLO sol inf (vak POF/PA) 50x100 ml

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 44,41 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 36,91 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 7,50 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
06/24 36,91 € (0,0 %) 7,50 € (0,0 %)
05/24 36,91 € (0,0 %) 7,50 € (0,0 %)
04/24 36,91 € (0,0 %) 7,50 € (0,0 %)
03/24 36,91 € 7,50 €
Indikačné obmedz. NIE
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. Žiadne
Spôsob úhrady AS - ambulantná, čiastočná
Pôvod lieku Originálny liek
POZOR: Úhrada poisťovne sa na liek nevzťahuje, pokiaľ je vydávaný v lekárni, ale len pri poskytovaní ambulatnej starostlivosti lekárom.
Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

0,9 % CHLORID SODNÝ BAXTER-VIAFLO
Výdaj
R, Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
76/0248/05-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
34398
Názov produktu podľa ŠÚKL
0,9 % Chlorid sodný Baxter-Viaflo sol inf 50x100 ml (vak POF/PA)
Aplikačná forma
SOL INF - Infúzny roztok
Dodávatelia

Popis a určenie

Liek je vo forme roztoku s obsahom chloridu sodného vo vode. Chlorid sodný je chemická látka (často nazývaná „soľ“) nachádzajúca sa v krvi.
Používa sa na liečbu:

  • straty vody z tela (dehydratácie)
  • straty sodíka z tela (nedostatku sodíka)

Situácie, ktoré môžu spôsobiť stratu chloridu sodného a vody zahŕňajú:

  • neschopnosť jesť alebo piť kvôli ochoreniu alebo po operácii
  • silné potenie v dôsledku vysokej horúčky
  • rozsiahlu stratu kože, ktorá sa môže vyskytnúť pri závažných popáleninách.

Taktiež sa môže používať aj na aplikáciu alebo zriedenie iných liekov podávaných infúziou.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Liek patrí do rúk lekára, alebo musí byť použitý pod dohľadom lekára.
POZOR: Úhrada poisťovne sa nevzťahuje na výdaj lieku v lekárni.
Liek je určený na parenterálnu aplikáciu.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Dospelí: 500 ml až 3 litre/24 hod
Dojčatá a deti: 20 až 100 ml/kg telesnej hmotnosti/24 hod, v závislosti od veku a celkovej telesnej hmoty.

Keď sa roztok používa ako vehikulum alebo rozpúšťadlo na intravenózne podávanie liekov, odporúčaná dávka je od 50 do 250 ml na dávku podávaného lieku.
Keď sa roztok používa ako rozpúšťadlo na prípravu iných injekčne podávaných liekov, dávka a rýchlosť infúzie bude závisieť aj od povahy a dávkovacej schémy predpísaného lieku.

Spôsob použitia

Roztok sa podáva formou intravenóznej infúzie (do žily na ruke), cez sterilný a apyrogénny transfúzny set, použitím aseptickej techniky. Zariadenie má byť naplnené roztokom, aby sa predišlo vniknutiu vzduchu do systému.

Používa sa v prípade, že je roztok číry, bez viditeľných častíc a ak je obal nepoškodený. Podáva sa okamžite po napojení na infúzny set. Podorobné infomácie k použitiu sú uvedené v informácii pre lekárov a zdravotníckych pracovníkov za PIL.

Lekár rozhodne, čo sa môže konzumovať počas liečby.

Upozornenie

Pred podaním lieku je potrebné zvážiť možné riziká a prínosy.
U tehotných žien počas pôrodu je potrebná opatrnosť, ak sa podáva v kombinácii s oxytocínom.
Keď je pridaný iný liek, musia byť jeho vlastnosti a použitie počas tehotenstva a dojčenia posúdené samostatne.
Pred a počas infúzie bude lekár sledovať: objem tekutiny v tele, kyslosť krvi a moču, hladinu elektrolytov v tele (najmä sodíka u pacientov s vysokou hladinou vazopresínu alebo užívajúcich iné lieky, ktoré zvyšujú účinok vazopresínu).
Rozriedený produkt sa má použiť okamžite, pokiaľ zriedenie neprebehlo za kontrolovaných a validovaných (overených) aseptických podmienok.
Nepodávať, ak roztok nie je číry, obsahuje viditeľné častice a obal je porušený.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého. Frekvencia výskytu vedľajších účinkov je neznáma
Boli hlásené nasledujúce príznaky hypersenzitívnych (alergických) reakcií:
- tras,
- zníženie krvného tlaku,
- žihľavka (urtikária),
- kožná ... viac >

Účinné látky

chlorid sodný

Indikačná skupina

76 - Infundabiliá

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: MRP - Vzájomné uznávanie (mutual recognition proc.)
Exspirácia: 24