Produkty v ADC Klasifikácii HLB05XX - Iné aditíva do intravenóznych roztokov