ACARIZAX 12 SQ-HDM lyo por 3x10 ks (30 ks)

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 97,39 € 0,00 € (0,0 %)
Doplatok pacienta 17,44 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 79,95 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Doplatok pacienta Úhrada poisťovne
06/18 17,44 € (0,0 %) 79,95 € (0,0 %)
05/18 17,44 € (0,0 %) 79,95 € (0,0 %)
04/18 17,44 € (0,0 %) 79,95 € (0,0 %)
03/18 17,44 € 79,95 €
Indikačné obmedz. NIE
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. ALG
Spôsob úhrady S - čiastočná
Pôvod lieku Generický liek
Mohlo by vás zaujímať


Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
59/0472/15-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
6732B
Názov produktu podľa ŠÚKL
ACARIZAX 12 SQ-HDM lyo por 30x12 SQ-HDM
Aplikačná forma
LYO POR - Perorálny lyofilizát
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liek obsahuje alergénový extrakt z roztočov domáceho prachu. Je dostupný vo forme perorálneho lyofilizátu, ktorý je podobný tabletám, no je oveľa jemnejší a do tela sa vstrebáva po jeho položení pod jazyk. Liek sa používa na liečbu alergickej rinitídy (zápal výstelky nosa) a súvisiacej alergickej astmy spôsobenej roztočmi domáceho prachu u dospelých (vo veku 18 - 65 rokov). Liek účinkuje tak, že zvyšuje imunologickú znášanlivosť (schopnosť tela vysporiadať sa s alergénom) voči roztočom domáceho prachu. Prvá dávka lieku sa má užiť pod dohľadom lekára.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Po užití prípravku by pacient nemal počas 15-30 minút jesť ani piť.
Prípravok je určený na cmúľanie, vstrekuje sa pod jazyk, umiestňuje sa na vnútornú stranu líca, alebo sa nechá iba voľne rozplynúť pod jazykom. O presnom použití je vhodné sa poradiť so svojím lekárom alebo lekárnikom.
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Odporúčaná dávka pre dospelých je jeden perorálny lyofilizát (12 SQ-HDM) denne.

Nástup účinku sa má očakávať 8 - 14 týždňov po začiatku liečby. V medzinárodných liečebných usmerneniach sa na dosiahnutie úpravy ochorenia pri imunologickej liečbe alergie uvádza liečebné obdobie počas 3 rokov. Ak sa počas prvého roka liečby týmto liekom nepozoruje žiadne zlepšenie, neexistuje žiadna indikácia pre pokračovanie v liečbe.

Starší pacienti

Nie je určený na použitie u dospelých vo veku > 65 rokov (pozri SPC časť 5.1).

Spôsob použitia

Podá sa jeden perorálny lyofilizát denne. Odporúča sa, aby sa prvý perorálny lyofilizát užil pod dohľadom lekára. Pacient sa po podaní prvej dávky sleduje počas minimálne polhodiny. Je to opatrenie na odsledovanie citlivosti na lieky.

 Lyofilizát sa má z blistra vybrať suchými prstami krátko po otvorení blistra a má sa položiť pod jazyk, kde sa rozpustí. Počas približne 1 minúty sa má zamedziť prehĺtaniu. Počas ďalších 5 minút sa nemá konzumovať žiadne jedlo ani nápoje.

Ak sa liečba liekom preruší na obdobie menej ako 7 dní, liečbu môže opätovne začať pacient sám. Ak sa liečba preruší na obdobie viac ako 7 dní, pred opätovným začatím liečby sa odporúča kontaktovať lekára.

Upozornenie

Liečbu liekom majú začínať lekári so skúsenosťami s liečbou alergických ochorení.
Počas gravidity sa liečba nemá začínať. Ak počas liečby dôjde ku gravidite, v liečbe je možné pokračovať po vyhodnotení celkového stavu (vrátane funkcie pľúc) pacientky a reakcií na predchádzajúce podávanie tohto lieku. U pacientok s vopred prítomnou astmou sa počas gravidity odporúča pozorné sledovanie.
Dojčiace ženy môžu užívať liek, neočakávajú sa žiadne účinky na dojčatá.
Liek nie je indikovaný pacientom vo veku < 18 rokov.
Liek môže obsahovať stopové množstvá bielkovín pochádzajúcich z rýb.
V prípade užívania iných liekov informujte lekára.

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Vedľajšie účinky môžu byť alergickou odpoveďou na alergén, ktorým sa liečite. Väčšina alergických vedľajších účinkov trvá niekoľko minút až hodín od užitia lieku a väčšina z nich ustúpi, ak budete li ... viac >

Účinné látky

extrakt alergénov prachu , extrakt alergénov roztočov

Indikačná skupina

59 - Imunopreparáty

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Typ registrácie: DCP - Decentralizovaná
Exspirácia: 36