ACARIZAX 12 SQ-HDM lyo por 3x10 ks (30 ks)

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 97,39 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 17,44 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 79,95 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
11/19 17,44 € (0,0 %) 79,95 € (0,0 %)
10/19 17,44 € (0,0 %) 79,95 € (0,0 %)
09/19 17,44 € (0,0 %) 79,95 € (0,0 %)
08/19 17,44 € 79,95 €
Indikačné obmedz. NIE
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. ALG
Spôsob úhrady S - čiastočná
Pôvod lieku Generický liek
Mohlo by vás zaujímať


Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
59/0472/15-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
6732B
Názov produktu podľa ŠÚKL
ACARIZAX 12 SQ-HDM lyo por 30x12 SQ-HDM
Aplikačná forma
LYO POR - Perorálny lyofilizát
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liek obsahuje alergénový extrakt z roztočov domáceho prachu. Liek sa používa na liečbu:

  • alergickej rinitídy (zápal výstelky nosa) u dospelých a dospievajúcich (12 – 65 rokov),
  • súvisiacej alergickej astmy spôsobenej roztočmi domáceho prachu u dospelých (vo veku 18 - 65 rokov).

Liek účinkuje tak, že zvyšuje imunologickú znášanlivosť (schopnosť tela vysporiadať sa s alergénom) voči roztočom domáceho prachu. 

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Po užití prípravku by pacient nemal počas 15-30 minút jesť ani piť.
Prípravok je určený na cmúľanie, vstrekuje sa pod jazyk, umiestňuje sa na vnútornú stranu líca, alebo sa nechá iba voľne rozplynúť pod jazykom. O presnom použití je vhodné sa poradiť so svojím lekárom alebo lekárnikom.
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Odporúčané dávkovanie je 1 perorálny lyofilizát denne.

1. perorálny lyofilizát sa užíva pod lekárskym dohľadom (30 minút).


Ak sa liečba liekom preruší na obdobie do 7 dní, liečbu môže opätovne začať pacient sám.
Ak sa liečba preruší na obdobie viac ako 7 dní, pred opätovným začatím liečby sa odporúča kontaktovať lekára.

Nástup klinického účinku sa má očakávať 8 - 14 týždňov po začiatku liečby.

Na dosiahnutie modifikácie ochorenia pri alergénovej imunoterapii môže byť potrebné liečebné obdobie počas 3 rokov. 

Spôsob použitia

Perorálny lyofilizát sa má vybrať z pretlačovacieho balenia suchými prstami a vložiť pod jazyk, kde sa rozpustí.
Približne 1 minútu sa nemá prehĺtať. Počas nasledujúcich 5 minút sa nemá požívať jedlo ani nápoje.

Upozornenie

Liečba liekom sa nemá začínať počas gravidity. Ak sa počas liečby zistí gravidita, liečba môže pokračovať po vyhodnotení celkového stavu pacientky.
Nie sú k dispozícii žiadne klinické údaje o používaní lieku počas dojčenia.
Klinické skúsenosti s liečbou alergickej rinitídy u detí <12 rokov nie sú k dispozícii.
Klinické skúsenosti s liečbou alergickej astmy u detí <18 rokov nie sú k dispozícii.
Klinické skúsenosti s imunologickou liečbou u dospelých vo veku > 65 rokov neboli stanovené. 
Ak sa počas prvej peľovej sezóny nepozoruje žiadne významné zlepšenie symptómov, nie je indikácia na pokračovanie liečby.
U pacientov so závažným zápalom v ústach (napr. orálny lichen planus, vriedky alebo afty v ústach), rankami v ústach alebo po chirurgickom zákroku v ústach vrátane extrakcie zuba alebo po vypadnutí zuba, sa má liečba oddialiť a prebiehajúca liečba sa má dočasne vysadiť, aby došlo k zahojeniu ústnej dutiny.

Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Vedľajšie účinky môžu byť alergickou odpoveďou na alergén, ktorým sa liečite. Väčšina alergických vedľajších účinkov trvá niekoľko minút až hodín od užitia lieku a väčšina z nich ustúpi, ak budete li ... viac >

Účinné látky

extrakt alergénov prachu , extrakt alergénov roztočov

Indikačná skupina

59 - Imunopreparáty

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Typ registrácie: DCP - Decentralizovaná
Exspirácia: 48