ACARIZAX 12 SQ-HDM lyo slg (blis.Al/Al) 1x30 ks

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 81,56 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 12,23 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 69,33 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
07/24 12,23 € (0,0 %) 69,33 € (0,0 %)
06/24 12,23 € (0,0 %) 69,33 € (0,0 %)
05/24 12,23 € (0,0 %) 69,33 € (0,0 %)
04/24 12,23 € 69,33 €
Indikačné obmedz. NIE
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. ALG
Spôsob úhrady S - čiastočná
Pôvod lieku Originálny liek
Mohlo by vás zaujímať

ADC Interakcie

Výdaj
R, Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
59/0472/15-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
6732B
Názov produktu podľa ŠÚKL
ACARIZAX 12 SQ-HDM lyo slg 30x12 SQ-HDM (blis.Al/Al)
Aplikačná forma
LYO SLG - Sublingválny lyofilizát
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liek obsahuje alergénový extrakt z roztočov domáceho prachu. Liek sa používa na liečbu:

  • alergickej rinitídy (zápal výstelky nosa) u dospelých a dospievajúcich (12 – 65 rokov),
  • súvisiacej alergickej astmy spôsobenej roztočmi domáceho prachu u dospelých (vo veku 18 - 65 rokov).

Liek účinkuje tak, že zvyšuje imunologickú znášanlivosť (schopnosť tela vysporiadať sa s alergénom) voči roztočom domáceho prachu. 

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Po užití prípravku by pacient nemal počas 15-30 minút jesť ani piť.
Prípravok je určený na cmúľanie, vstrekuje sa pod jazyk, umiestňuje sa na vnútornú stranu líca, alebo sa nechá iba voľne rozplynúť pod jazykom. O presnom použití je vhodné sa poradiť so svojím lekárom alebo lekárnikom.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Dospelí a dospievajúci (12 – 17 rokov): 1 sublingválny lyofilizát denne.

Ak sa liečba liekom preruší na obdobie do 7 dní, liečbu môže opätovne začať pacient sám.
Ak sa liečba preruší na obdobie viac ako 7 dní, pred opätovným začatím liečby sa odporúča kontaktovať lekára.

Nástup klinického účinku sa má očakávať 8 - 14 týždňov po začiatku liečby.
Na dosiahnutie modifikácie ochorenia pri alergénovej imunoterapii môže byť potrebné liečebné obdobie počas 3 rokov. 
Ak sa počas 1. roka liečby nepozoruje žiadne zlepšenie, neexistuje žiadna indikácia pre pokračovanie v liečbe.

Spôsob použitia

Sublingválny lyofilizát sa má vybrať z pretlačovacieho balenia suchými prstami a vložiť pod jazyk, kde sa rozpustí.
Približne 1 minútu sa nemá prehĺtať. Počas nasledujúcich 5 minút sa nemá požívať jedlo ani nápoje.

1. sublinguálny lyofilizát sa užíva pod lekárskym dohľadom (30 minút).

Upozornenie

Liečba liekom sa nemá začínať počas tehotenstva. Ak sa počas liečby zistí tehotenstvo, liečba môže pokračovať po vyhodnotení celkového stavu pacientky.
Nie sú k dispozícii žiadne klinické údaje o používaní lieku počas dojčenia.
Klinické skúsenosti s liečbou alergickej rinitídy u detí <12 rokov nie sú k dispozícii.
Klinické skúsenosti s liečbou alergickej astmy u detí <18 rokov nie sú k dispozícii.
Klinické skúsenosti s imunologickou liečbou u dospelých vo veku > 65 rokov neboli stanovené. 
Liek nie je určený 
na liečbu alergickej rinitídy u detí <12 rokov, na liečbu alergickej astmy u detí vo veku < 18 rokov a na použitie u dospelých vo veku > 65 rokov,  
U pacientov so závažným zápalom v ústach (napr. orálny lichen planus, vriedky alebo afty v ústach), rankami v ústach alebo po chirurgickom zákroku v ústach vrátane extrakcie zuba alebo po vypadnutí zuba, sa má liečba oddialiť a prebiehajúca liečba sa má dočasne vysadiť, aby došlo k zahojeniu ústnej dutiny.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Vedľajšie účinky môžu byť alergickou odpoveďou na alergén, ktorým sa liečite. Väčšina alergických vedľajších účinkov trvá niekoľko minút až hodín od užitia lieku a väčšina z nich ustúpi, ak budet ... viac >

Účinné látky

extrakt alergénov prachu, extrakt alergénov roztočov

Indikačná skupina

59 - Imunopreparáty

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: DCP - Decentralizovaná
Exspirácia: 48