ACIDUM FOLICUM LÉČIVA tbl obd 10 mg (blis. PVC/Al) 1x30 ks

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 3,95 € +0,12 € (+3,1 %)
Dopl. pacienta max. 1,43 € +0,06 € (+4,4 %)
Úhrada poisťovne 2,52 € +0,06 € (+2,4 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
11/19 1,43 € (0,0 %) 2,52 € (0,0 %)
10/19 1,43 € (+4,4 %) 2,52 € (+2,4 %)
09/19 1,37 € (0,0 %) 2,46 € (0,0 %)
08/19 1,37 € 2,46 €
Indikačné obmedz. NIE
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. Žiadne
Spôsob úhrady S - čiastočná
Pôvod lieku Generický liek
Mohlo by vás zaujímať


Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
12/0099/69-CS
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
15284
Názov produktu podľa ŠÚKL
ACIDUM FOLICUM Léčiva tbl obd 30x10 mg (blis. PVC/Al)
Aplikačná forma
TBL OBD - Obalené tablety
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liek sa používa na prevenciu a liečbu stavov z nedostatku kyseliny listovej, napríklad v tehotenstve a pri dojčení, pri liečbe na umelej obličke, pri niektorých ochoreniach krvotvorby, pri zhoršenom vstrebávaní živín z čreva, u pacientov, ktorí užívajú niektoré liečivá, spôsobujúce nedostatok kyseliny listovej v organizme (napríklad lieky na liečbu epilepsie a tuberkulózy, sulfónamidy) a pri užívaní antikoncepčných tabletiek. U pacientov s ochorením pečene zvyčajne dochádza k zvýšeným stratám kyseliny listovej (zvýšené vylučovanie), preto je u nich táto liečba takisto indikovaná.

Liek sa môže užívať aj v tehotenstve. Počas liečby nie je nutné prerušiť dojčenie. Liek môžu užívať dospelí, mladiství aj deti.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. POZOR: Pri výdaji na lekársky predpis musí byť uvedený názov liečiva - účinnej látky.
Počas užívania prípravku nie je vhodné konzumovať alkoholické nápoje.
Prípravok sa užíva v celku, nesmie sa hrýzť, drviť alebo rozpúšťať (pokiaľ to lekárnik povolí, je možné liek rozdeliť).
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).

Liek sa obvykle užíva v dávke 1 tableta každý druhý deň, alebo v presne určených dňoch v týždni. Tablety sa užívajú nezávisle od jedla, vždy vcelku a zapíjajú sa dostatočným množstvom tekutiny. Dávkovanie je individuálne, o dĺžke liečby rozhoduje lekár.

Pri liečbe megaloblastickej anémie z deficitu folátov sa podáva 10 mg každý druhý deň počas 4 mesiacov, u detí počas 4 - 6 týždňov. U malabsorpčných stavov sa podáva každý druhý deň striedavo 10 a 20 mg.

U chronických dialyzovaných pacientov sa podáva profylakticky 10 mg každý druhý deň, alebo 1x týždenne či 1x za 2 týždne v závislosti od diétnych zvyklostí a od účinnosti dialýzy.

Profylaktické podávanie kyseliny listovej pri kosáčikovej anémii je 10 mg každý druhý deň. Pri myeloproliferatívnych chorobách až 30 mg denne.

Ženám, ktoré v predchádzajúcich graviditách porodili deti s vývojovými vadami nervového systému, sa počas gravidity podáva 10 mg každý druhý deň.

Počas liečby nie je vhodné piť alkoholické nápoje.

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Možné vedľajšie účinky sú zoradené podľa častosti výskytu:
Zriedkavé (u 1 -10 z 10 000 liečených pacientov): pocit na vracanie (nevoľnosť), tlak v bruchu, pachuť v ústach, poruchy spánku, podráždeno ... viac >

Účinné látky

kyselina listová

Indikačná skupina

12 - Antianemiká

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: NAR - Národná
Exspirácia: 36