ACIDUM FOLICUM LÉČIVA tbl obd 10 mg (blis. PVC/Al) 1x30 ks

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 3,95 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 1,40 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 2,55 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
08/20 1,40 € (0,0 %) 2,55 € (0,0 %)
07/20 1,40 € (0,0 %) 2,55 € (0,0 %)
06/20 1,40 € (0,0 %) 2,55 € (0,0 %)
05/20 1,40 € 2,55 €
Indikačné obmedz. NIE
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. Žiadne
Spôsob úhrady S - čiastočná
Pôvod lieku Generický liek
Mohlo by vás zaujímať

Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
12/0099/69-CS
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
15284
Názov produktu podľa ŠÚKL
Acidum folicum Léčiva tbl obd 30x10 mg (blis. PVC/Al)
Aplikačná forma
TBL OBD - Obalené tablety
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liek sa používa na prevenciu a liečbu stavov z nedostatku kyseliny listovej, napríklad:

  • v tehotenstve a pri dojčení
  • pri liečbe na umelej obličke
  • pri niektorých ochoreniach krvotvorby
  • pri zhoršenom vstrebávaní živín z čreva
  • u pacientov, ktorí užívajú niektoré liečivá, spôsobujúce nedostatok kyseliny listovej v organizme (napríklad lieky na liečbu epilepsie a tuberkulózy, sulfónamidy)
  • pri užívaní antikoncepčných tabletiek.
  • u pacientov s ochorením pečene (dochádza k zvýšeným stratám kyseliny listovej)

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. POZOR: Pri výdaji na lekársky predpis musí byť uvedený názov liečiva - účinnej látky.
Počas užívania prípravku nie je vhodné konzumovať alkoholické nápoje.
Prípravok sa užíva v celku, nesmie sa hrýzť, drviť alebo rozpúšťať (pokiaľ to lekárnik povolí, je možné liek rozdeliť).
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Dávkovanie je individuálne.

Megaloblastická anémia z deficitu folátov:
1 tableta (10 mg) každý 2. deň počas 4 mesiacov, u detí počas 4-6 týždňov;

Malabsorpčné stavy:
každý 2. deň striedavo 1 a 2 tablety (10 a 20 mg).

Chronickí dialyzovaní pacienti:
sa podáva profylakticky 1 tableta (10 mg) každý 2. deň, alebo 1x týždenne či 1x za 2 týždne v závislosti od diétnych zvyklostí a od účinnosti dialýzy.

Profylaktické podávanie kyseliny listovej pri thalassaemia maior či kosáčikovej anémii:
1 tableta (10 mg) každý 2. deň.

Myeloproliferatívne choroby:
až 3 tablety (30 mg) denne.

Ženy, ktoré v predchádzajúcich graviditách porodili deti s vývojovými vadami nervového systému:
Počas tehotenstva sa podáva 1 tableta (10 mg) každý 2. deň.

Pacienti s obmedzenou funkciou obličiek nevyžadujú zníženie dávok, pokiaľ hladina kreatinínu v plazme neprekročí 6 mg/100 ml. Pri anúrii sa podávajú polovičné dávky.

O dĺžke liečby rozhoduje lekár.

Spôsob použitia

Tablety sa prehltnú celé, nerozhryzené a zapijú sa tekutinou.

Upozornenie

Ak sa užíva liek počas tehotenstva a dojčenia, odporúča sa, aby na liečbu dohliadal lekár.
Antacidá s obsahom hliníka a horčíka spôsobujú pokles pH v tenkom čreve a znižujú tak vstrebávanie kyseliny listovej. Antacidá sa užívajú aspoň 2 hodiny po podaní lieku.
Počas liečby nie je vhodné piť alkoholické nápoje.
Liek obsahuje laktózu a sacharózu.
Uchovávať pri teplote do 25°C v pôvodnom obale na ochranu pred svetlom.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Možné vedľajšie účinky sú zoradené podľa častosti výskytu:
Zriedkavé (u 1 -10 z 10 000 liečených pacientov): pocit na vracanie (nevoľnosť), tlak v bruchu, pachuť v ústach, poruchy spánku, podráždeno ... viac >

Účinné látky

kyselina listová

Indikačná skupina

12 - Antianemiká

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: NAR - Národná
Exspirácia: 36