Abiraterone Glenmark 500 mg tbl flm (blis.PVC/PVDC/Al - priehľadné) 1x60 ks

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 975,84 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 0,00 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 975,84 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
07/23 0,00 € (0,0 %) 975,84 € (0,0 %)
06/23 0,00 € (0,0 %) 975,84 € (0,0 %)
05/23 0,00 € (0,0 %) 975,84 € (0,0 %)
04/23 0,00 € 975,84 €
Indikačné obmedz. ÁNO
Súhlas revíz. lek. ÁNO
Preskrip. obmedz. URK, ONK
Spôsob úhrady I - plná
Pôvod lieku Generický liek
Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Abiraterone Glenmark 500 mg
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
44/0227/21-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
8433D
Názov produktu podľa ŠÚKL
Abiraterone Glenmark 500 mg tbl flm 60x500 mg (blis.PVC/PVDC/Al - priehľadné)
Aplikačná forma
TBL FLM - Filmom obalené tablety

Popis a určenie

Liek obsahuje liečivo abiraterón acetát. Zastavuje tvorbu testosterónu, čo môže spomaliť rast rakoviny prostaty.

Používa sa u dospelých mužov na liečbu rakoviny prostaty, ktorá sa šíri do ďalších častí tela.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. POZOR: Pri výdaji na lekársky predpis musí byť uvedený názov liečiva - účinnej látky.
Prípravok sa užíva v dostatočnom odstupe medzi dvomi jedlami (viac v časti Spôsob použitia)
Prípravok sa užíva v celku, nesmie sa hrýzť, drviť alebo rozpúšťať (pokiaľ to lekárnik povolí, je možné liek rozdeliť).
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Prípravok nie je určený pre ženy.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Dospelí muži
Odporúčaná dávka je 2 tablety (spolu 1000 mg) za deň podané ako jednorázová dávka.

Hepatotoxicita
U pacientov, u ktorých sa objaví počas liečby hepatotoxicita (ALT alebo AST sa zvýši 5-násobne nad hornú hranicu normy - HHN), je potrebné liečbu okamžite zastaviť (pozri SPC, časť 4.4). Liečbu je možné obnoviť po normalizácii hepatálnych testov pacienta na pôvodnú úroveň so zníženou dávkou 1 tableta (500 mg) 1x denne. Ak sa pri zníženej dávke znova prejaví hepatotoxicita, liečbu je potrebné ukončiť.

Dĺžku liečby určuje lekár.

Spôsob použitia

Tablety sa majú užiť v jednej dávke 1x denne nalačno. Liek sa má užiť minimálne 2 hodiny po jedle a minimálne 1 hodinu po užití sa nesmie jesť žiadne jedlo. Liek sa má prehltnúť celý a zapiť vodou. Nezapíjať čajom s obsahom ľubovníka bodkovaného.

Upozornenie

Tento liek predpisuje lekár so špecializáciou v príslušnom odbore.
Liek nie je určený na užívanie u žien a je kontraindikovaný u žien, ktoré sú alebo potenciálne môžu byť tehotné.
Ak pacient sexuálne žije s tehotnou partnerkou, je potrebné používať kondóm.
Ak pacient sexuálne žije so ženou v reprodukčnom veku, je potrebné používať kondóm spolu s ďalšou účinnou antikoncepčnou metódou.
Tento liek nie je určený na použitie u detí a dospievajúcich (k dispozícii nie sú žiadne údaje o použití lieku v pediatrickej populácii).
Liek je kontraindikovaný pri ťažkej poruche funkcie pečene (Childova-Pughova trieda C). 
Ak sa u pacienta objaví závažná hepatotoxicita (ALT alebo AST 20-násobok HHN), liečbu je potrebné ukončiť a nemá sa viac obnoviť.
Použitie lieku sa má dôkladne posúdiť u pacientov so stredne ťažkou poruchou funkcie pečene (Childova-Pughova trieda B), u ktorých má prínos zjavne prevážiť potenciálne riziko.
U pacientov s karcinómom prostaty a ťažkou poruchou funkcie obličiek sa odporúča opatrnosť.
Liek je kontraindikovaný s prednizónom alebo prednizolónom v kombinácii s Ra-223. Následnú liečbu s Ra-223 sa neodporúča začať najmenej 5 dní po poslednom podaní lieku v kombinácii s prednizónom/prednizolónom.
U pacientov, u ktorých sa vyvinie toxicita ≥ 3. stupňa, vrátane hypertenzie, hypokaliémie, opuchu a iné nemineralokortikoidné toxicity, sa má liečba pozastaviť a má sa začať vhodná liečba.
Počas liečby sa treba vyhnúť používaniu silných induktorov CYP3A4 (vrátane ľubovníka bodkovaného) okrem prípadu, že by neexistovala žiadna alternatívna liečba. 
Liek obsahuje laktózu.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Prestaňte užívať Abiraterone Glenmark a ihneď vyhľadajte lekára, ak si všimnete niektorý z nasledujúcich znakov:
svalová slabosť, zášklby svalov alebo búšenie srdca (palpitácie). Môžu to byť prejav ... viac >

Účinné látky

abiraterón acetát

Indikačná skupina

44 - Cytostatiká

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Typ registrácie: DCP - Decentralizovaná
Exspirácia: 24