ACTAIR 100 IR tbl slg (blis.OPA/Al/PVC/Al) 1x15 ks

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 33,38 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 0,57 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 32,81 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
07/24 0,57 € (0,0 %) 32,81 € (0,0 %)
06/24 0,57 € (0,0 %) 32,81 € (0,0 %)
05/24 0,57 € 32,81 €
04/24 - -
Indikačné obmedz. NIE
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. ALG
Spôsob úhrady S - čiastočná
Pôvod lieku Originálny liek
Mohlo by vás zaujímať

ADC Interakcie

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

ACTAIR 100 IR
Výdaj
R, Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
59/0208/21-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
8172D
Názov produktu podľa ŠÚKL
ACTAIR 100 IR sublingválne tablety tbl slg 15x100 IR (blis.OPA/Al/PVC/Al)
Aplikačná forma
TBL SLG - Sublingválna tableta
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liek obsahuje alergénové extrakty z roztočov domáceho prachu. Liek je určený len na obdobie zvyšovania dávky, nie na udržiavaciu liečbu.

Používa sa u dospievajúcich (12 – 17 rokov) a dospelých na liečbu alergickej rinitídy (nádchy, zápalu nosovej sliznice). 

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Po užití prípravku by pacient nemal počas 15-30 minút jesť ani piť.
Prípravok je určený na cmúľanie, vstrekuje sa pod jazyk, umiestňuje sa na vnútornú stranu líca, alebo sa nechá iba voľne rozplynúť pod jazykom. O presnom použití je vhodné sa poradiť so svojím lekárom alebo lekárnikom.
Prípravok sa nesmie užívať alebo používať počas celej dĺžky tehotenstva.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Liek je určený len na obdobie zvyšovania dávky, nie na udržiavaciu liečbu.

Dospelí a dospievajúci od 12 rokov

Začiatočná dávka sa má zvyšovať počas obdobia 3 dní, kým sa nedosiahne udržiavacia dávka. 
1. deň: 1 tableta 100 IR
2. deň: 2 tablety 100 IR súčasne
3. deň: 1 tableta 300 IR

Obdobie zvyšovania dávky sa môže predĺžiť, ak to podľa stavu pacienta lekár považuje za potrebné.

Udržiavacia dávka: 300 IR denne.  

Dĺžka liečby
Kým sa spozoruje akékoľvek zlepšenie, môže to trvať aj 3 mesiace. 
Na dosiahnutie modifikácie ochorenia je potrebné podávať alergénovú imunoterapiu 3 roky, ale k dispozícii sú iba údaje o účinnosti za 12 mesiacov.
Ukončenie liečby sa má zvážiť, ak počas prvého roka liečby nebude pozorované žiadne zlepšenie.

Ukončenie liečby
Ak sa liečba preruší na obdobie do 7 dní, pacient môže v liečbe pokračovať. Ak sa liečba preruší na viac ako 7 dní, pred obnovením liečby sa odporúča kontaktovať lekára.

Spôsob použitia

Prvá tableta sa má užiť pod dohľadom lekára a pacient má byť najmenej 30 minút sledovaný.
Tableta sa podáva počas dňa do prázdnych úst. Pred prehltnutím sa tableta vloží pod jazyk a drží sa pod jazykom, kým sa tableta nerozpustí. Počas nasledujúcich 5 minút sa nemajú konzumovať jedlá ani nápoje. 

Upozornenie

Liečbu majú začať lekári so skúsenosťami s liečbou alergických ochorení.
Začatie liečby v tehotenstve je kontraindikované. Ak žena počas liečby otehotnie, pokračovanie v liečbe musí posúdiť lekár.
K dispozícii nie sú klinické údaje o používaní lieku v období dojčenia.
Účinnosť lieku u detí vo veku do 12 rokov nebola stanovená.
Liek nie je určený na použitie u dospelých vo veku >65 rokov.
V prípade chirurgického zákroku v ústnej dutine, vrátane extrakcie zubov, je potrebné začiatok podávania odložiť a prebiehajúca liečba sa má prerušiť až do úplného zahojenia ústnej dutiny.
Liek nemá žiadny alebo má zanedbateľný vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.
Liek obsahuje laktózu a manitol.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Vedľajšie účinky môžu byť alergickou odpoveďou na alergén, ktorým sa liečite. Väčšina alergických vedľajších účinkov trvá niekoľko minút až hodín po užití lieku a väčšina vymizne po uplynutí 1 až ... viac >

Účinné látky

extrakt alergénov prachu, extrakt alergénov roztočov

Indikačná skupina

59 - Imunopreparáty

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Typ registrácie: DCP - Decentralizovaná
Exspirácia: 36