ACTRAPID PENFILL 100 IU/ ML sol inj (3,5 mg/ ml) 300 IU (skl.náplň) 10x3 ml

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 52,35 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 9,90 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 42,45 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
04/23 9,90 € (0,0 %) 42,45 € (0,0 %)
03/23 9,90 € (0,0 %) 42,45 € (0,0 %)
02/23 9,90 € (0,0 %) 42,45 € (0,0 %)
01/23 9,90 € 42,45 €
Indikačné obmedz. ÁNO
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. ENP, DIA
Spôsob úhrady S - čiastočná
Pôvod lieku Originálny liek
Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

ACTRAPID PENFILL 100 IU/ ML
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
EU/1/02/230/007
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
41355
Názov produktu podľa ŠÚKL
Actrapid Penfill 100 medzinárodných jednotiek/ml injekčný roztok v náplni sol inj 10x3 ml/300 IU (3,5 mg/ ml) (skl.náplň)
Aplikačná forma
SOL INJ - Injekčný roztok
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liek obsahuje ľudský inzulín s rýchlym účinkom. Liek sa používa na zníženie vysokej hladiny cukru v krvi u pacientov s diabetom mellitus (cukrovka). Liečba liekom pomáha predchádzať komplikáciám pri diabete. Liek začne znižovať hladinu cukru v krvi asi pol hodiny po podaní injekcie a trvanie účinku je asi 8 hodín. Liek sa často podáva v kombinácii so strednedobo pôsobiacimi alebo dlhodobo pôsobiacimi inzulínovými liekmi.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Prípravok môže ovplyvňovať pozornosť. Po užití by pacient nemal viesť motorové vozidlá, alebo vykonávať iné činnosti vyžadujúce zvýšenú pozornosť.
Počas užívania prípravku nie je vhodné konzumovať alkoholické nápoje.
Prípravok sa užíva s dostatočným odstupom pred jedlom (viac v časti Spôsob použitia).
Liek je určený na parenterálnu aplikáciu.
Prípravok je potrebné uchovávať v chlade pri teplote +2 až +8°C (prípravok nesmie zamrznúť). Podrobnejšie informácie v časti Upozornenie.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Dávkovanie je individuálne a určí ho lekár podľa potrieb pacienta. Priemerná denná potreba inzulínu je obvykle 0,3-1,0 IU//kg/deň. 
Úprava dávky môže byť potrebná pri zvýšenej fyzickej námahe, zmene obvyklých stravovacích návykov alebo počas sprievodného ochorenia.
U pacientov so zhoršenou funkciou pečene a/alebo obličiek môže byť znížená potreba inzulínu.

Spôsob použitia

Injekčný roztok je vhodný len na subkutánne injekcie z opakovane použiteľného pera. Podávanie injekcie do kožnej riasy minimalizuje riziko neúmyselného podania injekcie do svalu. Náplne sú určené na používanie s pomôckami na aplikáciu inzulínu spoločnosti Novo Nordisk a ihlami NovoFine alebo NovoTwist. Injekčná ihla sa má podržať pod kožou najmenej 6 sekúnd, aby bolo zaistené, že bola podaná celá dávka. Miesta podávania injekcie sa majú vždy striedať v rámci uvedených častí tela.
Po podaní injekcie má do 30 minút nasledovať jedlo alebo malé občerstvenie obsahujúce sacharidy.

Upozornenie

Pre liečbu diabetu inzulínom počas tehotenstva nie sú žiadne obmedzenia, pretože inzulín neprechádza cez bariéru placenty. Pri plánovaní tehotenstva, ako aj počas tehotenstva sa odporúča intenzívna kontrola krvnej glukózy a monitorovanie tehotných žien s diabetom.
Počas dojčenia nie sú žiadne obmedzenia pre liečbu diabetu uvedeným liekom (môže byť však potrebná úprava dávky).
Počas liečby sa môže vyskytnúť hypoglykémia. V prípade hypoglykémie alebo podozrenia na hypoglykémiu, sa liek nesmie podávať.
Počas liečby je potrebné dodržiavať diétne a režimové opatrenia.
Nepiť alkohol a vyhýbať sa užívaniu liekov, ktoré obsahujú alkohol (alkohol môže zosilňovať alebo znižovať hypoglykemický účinok inzulínu).
Schopnosť koncentrácie ako aj reakčná schopnosť pacienta môže byť znížená v dôsledku hypoglykémie. To môže predstavovať riziko pri vedení vozidiel alebo obsluhe strojov.
Inzulíny sa majú pridávať len k látkam, o ktorých je známe, že sú s nimi kompatibilné. Lieky pridané do inzulínového roztoku môžu zapríčiniť degradáciu inzulínu, napr. ak lieky obsahujú tioly alebo siričitany.
Pred otvorením sa liek uchováva v chladničke pri teplote 2-8 °C. Neuchovávať v mrazničke (po zmrazení sa nesmie použiť).
Počas používania, alebo ak sa nosí ako rezerva, sa uchováva maximálne 6 týždňov pri teplote do 30°C. Na pere sa ponecháva kryt na ochranu pred svetlom.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Prehľad závažných a veľmi častých vedľajších účinkov
Nízka hladina cukru v krvi (hypoglykémia) je veľmi častý vedľajší účinok. Môže postihovať viac ako 1 z 10 osôb.
Nízka hladina cukru v krvi sa môž ... viac >

Účinné látky

inzulín ľudský biosyntetický (krátkodobý)

Indikačná skupina

18 - Antidiabetiká (vrátane inzulínu)

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: EU - Európska
Exspirácia: 30