ACTRAPID PENFILL 100 IU/ ML sol inj (3,5 mg/ ml) 300 IU (skl.náplň) 10x3 ml

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 56,16 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 15,81 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 40,35 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
02/20 15,81 € (0,0 %) 40,35 € (0,0 %)
01/20 15,81 € (0,0 %) 40,35 € (0,0 %)
12/19 15,81 € (0,0 %) 40,35 € (0,0 %)
11/19 15,81 € 40,35 €
Indikačné obmedz. ÁNO
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. ENP, DIA
Spôsob úhrady S - čiastočná
Pôvod lieku Originálny liek
Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

ACTRAPID PENFILL 100 IU/ ML
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
EU/1/02/230/007
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
41355
Názov produktu podľa ŠÚKL
Actrapid Penfill 100 medzinárodných jednotiek/ml injekčný roztok v náplni sol inj 10x3 ml/300 IU (3,5 mg/ ml) (skl.náplň)
Aplikačná forma
SOL INJ - Injekčný roztok
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liek obsahuje ľudský inzulín s rýchlym účinkom. Liek sa používa na zníženie vysokej hladiny cukru v krvi u pacientov s diabetom mellitus (cukrovka). Liečba liekom pomáha predchádzať komplikáciám pri diabete. Liek začne znižovať hladinu cukru v krvi asi pol hodiny po podaní injekcie a trvanie účinku je asi 8 hodín. Liek sa často podáva v kombinácii so strednedobo pôsobiacimi alebo dlhodobo pôsobiacimi inzulínovými liekmi.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Počas užívania prípravku nie je vhodné konzumovať alkoholické nápoje.
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.
Liek je určený na parenterálnu aplikáciu.
Prípravok je potrebné uchovávať v chlade pri teplote +2 až +8°C (prípravok nesmie zamrznúť). Podrobnejšie informácie v časti Upozornenie.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Dávkovanie je individuálne. Liek je rýchlo pôsobiaci ľudský inzulín a môže sa použiť samostatne, alebo v kombinácii so strednodobo alebo dlhodobo pôsobiacim inzulínom.
Sila ľudského inzulínu sa vyjadruje v medzinárodných jednotkách. Obvykle je potreba individuálnej dávky inzulínu medzi 0,3 a 1,0 medzinárodnej jednotky/kg/deň. Úprava dávky môže byť potrebná pri zvýšenej fyzickej námahe, zmene obvyklých stravovacích návykov alebo počas sprievodného ochorenia.

U pacientov s poruchou funkcie obličiek alebo pečene môže byť znížená potreba inzulínu. Dávka sa má nastaviť individuálne za dôsledného monitorovania glukózy.

Prechod pacienta z iných inzulínových liekov si môže vyžadovať úpravu dávky uvedeného lieku a môže byť potrebná úprava dávky bazálneho inzulínu. Počas prechodu a v prvých týždňoch po ňom sa odporúča dôsledné monitorovanie hladiny glukózy.

Spôsob použitia

Injekčný roztok sa podáva podkožne (subkutánne, s.c.), injekciou do brušnej steny, prednej strany stehna, oblasti zadku alebo nadlaktia. Pacient si nesmie nikdy podať injekciu priamo do žily (intravenózne) alebo do svalu (intramuskulárne). Podávanie injekcie do kožnej riasy minimalizuje riziko neúmyselného podania injekcie do svalu. Náplne sú určené na použitie s pomôckami na podávanie inzulínu spoločnosti Novo Nordisk a injekčnými ihlami NovoFine alebo NovoTwist. Injekčná ihla sa má podržať pod kožou najmenej 6 sekúnd, aby bolo zaistené, že bola podaná celá dávka. Miesta podávania injekcie sa majú vždy striedať v rámci uvedených častí tela. S.c. podávanie injekcie do brušnej steny vedie k rýchlejšej absorpcii v porovnaní s inými miestami aplikácie. Trvanie účinku sa bude meniť podľa dávky, miesta podania, prietoku krvi, teploty a úrovne fyzickej aktivity.
Po podaní injekcie má do 30 minút nasledovať jedlo alebo malé občerstvenie obsahujúce sacharidy.
Injekčný roztok sa nemá používať na kontinuálnu s.c. infúziu inzulínu, vzhľadom na riziko zrazenín v katétri pumpy.

Podávanie inzulínovým aplikačným systémom:
Injekčný roztok je určený na použitie s pomôckami na podávanie inzulínu spoločnosti Novo Nordisk a injekčnými ihlami NovoFine alebo NovoTwist.

Intravenózne použitie:
Ak je potrebné, injekčný roztok sa môže podávať i.v. (môže aplikovať iba zdravotnícky pracovník).
Infúzne systémy na i.v. použitie s uvedeným liekom pri koncentráciách od 0,05 do 1,0 medzinárodnej jednotky/ml ľudského inzulínu v infúznych roztokoch 0,9 % chloridu sodného, 5 % dextrózy a 10 % dextrózy so 40 mmol/l chloridu draselného pri použití polypropylénových infúznych vakov sú stabilné pri izbovej teplote počas 24 hodín. Počas infúzie inzulínu je potrebné monitorovanie glukózy v krvi.

Upozornenie

Pre liečbu diabetu inzulínom počas tehotenstva nie sú žiadne obmedzenia, pretože inzulín neprechádza cez bariéru placenty. Pri plánovaní tehotenstva, ako aj počas tehotenstva sa odporúča intenzívna kontrola krvnej glukózy a monitorovanie tehotných žien s diabetom.
Počas dojčenia nie sú žiadne obmedzenia pre liečbu diabetu uvedeným liekom (môže byť však potrebná úprava dávky).
Počas liečby sa môže vyskytnúť hypoglykémia. V prípade hypoglykémie alebo podozrenia na hypoglykémiu, sa liek nesmie podávať.
Schopnosť koncentrácie ako aj reakčná schopnosť pacienta môže byť znížená v dôsledku hypoglykémie. To môže predstavovať riziko pri vedení vozidiel alebo obsluhe strojov.
Počas liečby je potrebné dodržiavať diétne a režimové opatrenia.
Nepiť alkohol a vyhýbať sa užívaniu liekov, ktoré obsahujú alkohol (alkohol môže zosilňovať alebo znižovať hypoglykemický účinok inzulínu).
Pred otvorením sa liek uchováva v chladničke pri teplote 2-8 °C. Neuchovávať v mrazničke. Počas používania, alebo ak sa nosí ako rezerva, sa uchováva maximálne 6 týždňov pri teplote do 30°C (neuchovávať v chladničke ani v mrazničke).

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Prehľad závažných a veľmi častých vedľajších účinkov
Nízka hladina cukru v krvi (hypoglykémia) je veľmi častý vedľajší účinok. Môže postihovať viac ako 1 z 10 osôb.
Nízka hladina cukru v krvi sa môž ... viac >

Účinné látky

inzulín ľudský biosyntetický (krátkodobý)

Indikačná skupina

18 - Antidiabetiká (vrátane inzulínu)

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: EU - Európska
Exspirácia: 30