ACTRAPID PENFILL 100 IU/ ML sol inj (3,5 mg/ ml) 300 IU (skl.náplň) 10x3 ml

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

ACTRAPID PENFILL 100 IU/ ML
Výdaj
R, Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
EU/1/02/230/007
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
41355
Názov produktu podľa ŠÚKL
Actrapid Penfill 100 medzinárodných jednotiek/ml injekčný roztok v náplni sol inj 10x3 ml/300 IU (3,5 mg/ ml) (skl.náplň)
Držiteľ rozhodnutia

Oznamy Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) k tomuto produktu