Abuxar 80 mg filmom obalené tablety tbl flm (blis.PVC/PE/PVDC/Al) 1x28 ks

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 11,86 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 1,67 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 10,19 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
04/24 1,67 € (0,0 %) 10,19 € (0,0 %)
03/24 1,67 € (0,0 %) 10,19 € (0,0 %)
02/24 1,67 € (0,0 %) 10,19 € (0,0 %)
01/24 1,67 € 10,19 €
Indikačné obmedz. ÁNO
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. REU
Spôsob úhrady S - čiastočná
Pôvod lieku Generický liek
Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Abuxar 80 mg filmom obalené tablety
Výdaj
R, Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
29/0199/17-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
4635C
Názov produktu podľa ŠÚKL
Abuxar 80 mg filmom obalené tablety tbl flm 28x80 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al)
Aplikačná forma
TBL FLM - Filmom obalené tablety

Popis a určenie

Liek obsahuje liečivo febuxostát. Používa sa u dospelých na liečbu dny, ktorá je spojená s nadbytkom chemickej látky nazývanej kyselina močová (urát) v tele.

U niektorých ľudí sa množstvo kyseliny močovej nahromadí v krvi, a môže sa zvýšiť natoľko, že prestane byť rozpustná. Keď sa to stane, môžu sa v kĺboch a obličkách a okolo nich vytvoriť kryštáliky urátov. Tieto kryštáliky môžu spôsobiť náhlu a ostrú bolesť, začervenanie, pocit tepla a opuchnutie kĺbu. Všetky tieto príznaky sú známe ako akútny dnavý záchvat (záchvat dny). Ak sa dna nelieči, môžu sa v kĺboch a okolo nich vytvárať usadeniny, takzvané tofy (dnavé uzly), ktoré môžu spôsobiť poškodenie kĺbu a kosti.

Liek účinkuje prostredníctvom zníženia koncentrácie kyseliny močovej. Udržiavanie nízkych koncentrácií kyseliny močovej zastaví vytváranie kryštálikov a v dlhšom časovom období zmierňuje príznaky. Pri udržiavaní dostatočne nízkych koncentrácií kyseliny močovej počas dostatočne dlhého času sa môžu tiež zmenšiť tofy.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. POZOR: Pri výdaji na lekársky predpis musí byť uvedený názov liečiva - účinnej látky.
Prípravok sa užíva vcelku, nesmie sa hrýzť, drviť alebo rozpúšťať (pokiaľ to lekárnik povolí, je možné liek rozdeliť).
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Prípravok sa nesmie užívať alebo používať počas celej dĺžky tehotenstva.
Prípravok sa nesmie užívať v období dojčenia (v prípade nutnosti užitia nedojčiť).

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Dospelí:
Odporúčaná dávka je 80 mg 1x denne.
Ak je po 2 až 4 týždňoch koncentrácia kyseliny močovej v sére > 6 mg/dl (357 µmol/l), môže sa zvážiť podávanie 120 mg 1x denne.
Odporúčané dávkovanie u pacientov s miernou poruchou funkcie pečene je 80 mg.
Terapeutickým cieľom je znížiť a udržiavať kyselinu močovú v sére pod 6 mg/dl (357 µmol/l). O dĺžke liečby rozhoduje lekár.

Spôsob použitia

Tablety sa užívajú vcelku, nezávisle od jedla a zapíjajú sa dostatočným množstvom tekutiny.

Upozornenie

Počas tehotenstva sa liek nemá používať.
V období dojčenia sa liek nemá používať.
U detí do 18 rokov bezpečnosť a účinnosť lieku neboli stanovené.
U pacientov so závažnou poruchou funkcie pečene a obličiek (klírens kreatinínu <30 ml/min) sa účinnosť a bezpečnosť lieku nestanovila.
Pacienti s už existujúcimi závažnými kardiovaskulárnymi ochoreniami sa majú liečbe febuxostátom vyhnúť, pokiaľ nie sú vhodné iné možnosti liečby.
Použitie febuxostátu sa neodporúča u pacientov, ktorí sú súbežne liečení merkaptopurínom/azatioprínom.
Liečba febuxostatom sa nesmie začať, pokiaľ úplne neodznie akútny dnavý záchvat. Po začatí liečby sa môžu vyskytnúť dnavé záchvaty, a to kvôli zmene koncentrácie kyseliny močovej v sére. Ak sa dnavý záchvat vyskytne počas liečby febuxostatom, liečba sa nesmie prerušiť. Nepretržité podávanie febuxostatu znižuje frekvenciu a intenzitu dnavých záchvatov.
Pri začatí liečby sa odporúča profylaxia dnavého záchvatu najmenej 6 mesiacov pomocou NSAID alebo kolchicínu. 
Pri užívaní lieku boli hlásené ospanlivosť, závraty a rozmazané videnie, preto je potrebná opatrnosť pri vedení vozidla alebo pri obsluhe strojov (pacient by mal poznať svoju reakciu na liek).
Tablety obsahujú laktózu.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Pri výskyte nasledujúcich zriedkavých (môžu postihnúť menej ako 1 z 1 000 pacientov) vedľajších účinkov, prestaňte užívať tento liek a ihneď vyhľadajte lekára, alebo choďte na pohotovosť, pretože ... viac >

Účinné látky

febuxostat

Indikačná skupina

29 - Antireumatiká, antiflogistiká, antiuratiká

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: DCP - Decentralizovaná
Exspirácia: 36