ADADUT 0,5 mg mäkké kapsuly cps mol 1x90 ks

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 40,52 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 3,62 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 36,90 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
11/19 3,62 € (0,0 %) 36,90 € (0,0 %)
10/19 3,62 € (0,0 %) 36,90 € (0,0 %)
09/19 3,62 € (0,0 %) 36,90 € (0,0 %)
08/19 3,62 € 36,90 €
Indikačné obmedz. ÁNO
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. URO
Spôsob úhrady S - čiastočná
Pôvod lieku Generický liek
Mohlo by vás zaujímať


Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
87/0209/17-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
4677C
Názov produktu podľa ŠÚKL
ADADUT 0,5 mg mäkké kapsuly cps mol 90x0,5 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al)
Aplikačná forma
CPS MOL - Mäkká kapsula
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liek sa používa na liečbu mužov, ktorí majú zväčšenú predstojnú žľazu (benígna hyperplázia prostaty) – nerakovinové zväčšenie predstojnej žľazy, ktoré je spôsobené prílišnou tvorbou hormónu nazývaného dihydrotestosterón. Liečivom v tomto lieku je dutasterid. Dutasterid patrí do skupiny liekov nazývaných inhibítory 5-alfa-reduktázy.

Keď sa predstojná žľaza zväčšuje, môže to viesť k problémom s močením, ako je sťažené močenie a častejšia potreba ísť na toaletu. Môže to spôsobiť aj pomalší a slabší prúd moču. Ak sa tento stav nelieči, existuje riziko úplného zablokovania prietoku moču (akútna retencia moču). V takomto prípade je potrebná okamžitá liečba. V niektorých situáciách je nevyhnutný chirurgický zákrok, pomocou ktorého sa predstojná žľaza odstráni alebo sa zmenší jej veľkosť. Liek znižuje tvorbu dihydrotestosterónu, čím pomáha zmenšiť zväčšenú prostatu a zmierniť príznaky. V dôsledku toho sa zníži riziko akútnej retencie (zadržania) moču a potreba chirurgického zákroku.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. POZOR: Pri výdaji na lekársky predpis musí byť uvedený názov liečiva - účinnej látky.
Prípravok sa užíva v celku, nesmie sa hrýzť, drviť alebo rozpúšťať (pokiaľ to lekárnik povolí, je možné liek rozdeliť).
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.
Prípravok nie je určený pre ženy.
Podávanie deťom a mladistvím mladším ako 18 rokov je kontraindikované.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Dospelí: odporúčaná dávka je 1 kapsula 1x denne.
Trvanie liečby: Liečba je dlhodobá. Môže trvať až 6 mesiacov, kým sa dosiahne odpoveď na liečbu. O dĺžke liečby rozhodne lekár.

Liek možno podávať samotný alebo v kombinácii s alfablokátorom tamsulozínom (0,4 mg).

Spôsob použitia

Kapsula sa prehltne celá a zapije vodou, nezávisle od jedla. Kapsuly sa nesmú žuvať alebo otvárať. Kontakt s obsahom kapsuly môže spôsobiť bolesť úst alebo hrdla. 

Upozornenie

U žien, detí a dospievajúcich sa liek nesmie používať. Taktiež sa musia vyhnúť kontaktu s vytekajúcimi kapsulami. Ak dôjde ku kontaktu s vytekajúcimi kapsulami, postihnutá oblasť sa musí okamžite umyť mydlom a vodou.
V prípade, keď je pacientova partnerka tehotná alebo je potenciálne tehotná, pacient má zabrániť expozícii partnerky spermiám použitím prezervatívu.
U pacientov s miernou až stredne ťažkou poruchou funkcie pečene je potrebné postupovať obozretne.
U pacientov s ťažkou poruchou funkcie pečene je použitie lieku kontraindikované.
Liek môže mať vplyv na vlastnosti spermy (zníženie počtu spermií, objem spermy a motilitu spermií).
Liek je kontraindikovaný u pacientov s precitlivenosťou na sóju a arašidy.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Alergické reakcie
Prejavy alergických reakcií môžu zahŕňať:
• kožnú vyrážku (ktorá môže svrbieť)
• žihľavku (podobnú popŕhleniu žihľavou)
• opuchy očných viečok, tváre, pier, rúk alebo nôh.
Ak do ... viac >

Účinné látky

dutasterid

Indikačná skupina

87 - Varia I

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Typ registrácie: MRP - Vzájomné uznávanie (mutual recognition proc.)
Exspirácia: 36