Kategorizačné údaje
Maximálna cena 2,41 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 0,00 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 2,41 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
05/24 0,00 € (0,0 %) 2,41 € (0,0 %)
04/24 0,00 € (0,0 %) 2,41 € (0,0 %)
03/24 0,00 € (0,0 %) 2,41 € (0,0 %)
02/24 0,00 € 2,41 €
Indikačné obmedz. NIE
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. KLF, PLM, TRN, PED, INT, GER
Spôsob úhrady I - plná
Pôvod lieku Generický liek
Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

ACC injekt
Výdaj
R, Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
52/0305/00-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
88939
Názov produktu podľa ŠÚKL
ACC injekt sol inj 5x3 ml/300 mg (amp.skl.)
Aplikačná forma
SOL INJ - Injekčný roztok

Popis a určenie

Liek je mukolytikum. Liečivo acetylcysteín rozpúšťa všetky zložky, ktoré spôsobujú väzkosť hlienu a tým podporuje vykašliavanie. Acetylcysteín pôsobí tiež antioxidačne (zastavuje oxidačné procesy), a tým podporuje ochranné mechanizmy organizmu. Liek sa používa na liečbu ochorení dýchacích ciest, ktoré sú sprevádzané intenzívnou tvorbou hustého väzkého hlienu:

  • akútne a chronické formy ochorení dýchacích ciest, najmä akútny a chronický zápal priedušiek,
  • bronchiektázie (rozšírenie priedušiek),
  • astmoidná bronchitída (zápal priedušiek),
  • asthma bronchiale (priedušková astma),
  • bronchiolitída (zápal priedušničiek),
  • mukoviscidóza (cystická fibróza).

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Liek patrí do rúk lekára, alebo musí byť použitý pod dohľadom lekára.
Liek je určený na parenterálnu aplikáciu.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Dospelí: 1 ampulka 1 - 2x denne (zodpovedá 300 - 600 mg acetylcysteínu).

Deti vo veku 6 - 14 rokov: 1/2 ampulky 1 - 2x denne (zodpovedá 150 - 300 mg acetylcysteínu).

Deti mladšie ako 6 rokov: Uprednostňujú sa perorálne liekové formy acetylcysteínu. Pokiaľ je nevyhnutné použiť parenterálnu liečbu acetylcysteínom, zvyčajne sa podáva 10 mg/kg telesnej hmotnosti.

O dĺžke podávania treba rozhodovať individuálne. Je možné v ňom pokračovať, až kým nie je možné podávanie perorálnych liekových foriem.
Pri chronickej bronchitíde a mukoviscidóze sa má liečba vykonávať dlhší čas, pokiaľ možno perorálnou liekovou formou, aby sa predchádzalo infekciám.

Spôsob použitia

Injekčný roztok je určený na intramuskulárne alebo intravenózne podanie.

Intramuskulárne sa odporúča podať injekciu hlboko do svalu uvoľnenému, ležiacemu pacientovi.

Pri intravenóznom podaní sa má 1. dávka nariediť v pomere 1:1 s 0,9 % roztokom NaCl alebo 5 % roztokom glukózy. Ďalšie dávky sa majú pokiaľ možno podávať vo forme infúzie. Intravenózne je potrebné podávať injekčný roztok veľmi pomaly v priebehu 5 minút.

Upozornenie

Injekčný roztok sa má použiť iba vtedy, ak perorálne podanie nie je možné.
Liek by mal byť používaný počas tehotenstva a dojčenia iba po prísnom zvážení pomeru prínosu a rizika.
Deti mladšie ako 1 rok sa majú podrobiť i.v. liečbe len vo vitálnych indikáciách a len pod lekárskym dohľadom v nemocnici.
Zvýšená opatrnosť je potrebná pri podávaní lieku pacientom s bronchiálnou astmou a pacientom s vredmi v anamnéze.
Antibiotiká ako penicilíny, ampicilín, cefalosporíny, erytromycín, niektoré tetracyklíny a amfotericín B sa nesmú podávať spoločne s acetylcysteínom.
Liek obsahuje sodík.
Slabé fialové sfarbenie roztoku s acetylcysteínom nemá zásadný vplyv na účinnosť a bezpečnosť lieku.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Vedľajšie účinky sú rozdelené do skupín podľa častosti ich výskytu na:
Veľmi časté: (môžu postihovať viac ako 1 z 10 osôb)
Časté: (môžu postihovať menej ako 1 z 10 osôb)
Menej časté: (mô ... viac >

Účinné látky

acetylcysteín

Indikačná skupina

52 - Expektoranciá, mukolytiká

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: NAR - Národná
Exspirácia: 24