ACC injekt sol inj 300 mg (amp.skl.) 5x3 ml

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 1,91 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 0,00 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 1,91 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
08/18 0,00 € (0,0 %) 1,91 € (0,0 %)
07/18 0,00 € (0,0 %) 1,91 € (0,0 %)
06/18 0,00 € (0,0 %) 1,91 € (0,0 %)
05/18 0,00 € 1,91 €
Indikačné obmedz. NIE
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. TRN, KLF, PLM, PED, INT, GER
Spôsob úhrady I - plná
Pôvod lieku Generický liek
Mohlo by vás zaujímať


Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

ACC injekt
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
52/0305/00-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
88939
Názov produktu podľa ŠÚKL
ACC injekt sol inj 5x3 ml/300 mg (amp.skl.)
Aplikačná forma
SOL INJ - Injekčný roztok

Popis a určenie

Liek je mukolytikum. Liečivo acetylcysteín rozpúšťa všetky zložky, ktoré spôsobujú väzkosť hlienu a tým podporuje vykašliavanie. Acetylcysteín pôsobí tiež antioxidačne (zastavuje oxidačné procesy), a tým podporuje ochranné mechanizmy organizmu. Liek sa používa na liečbu ochorení dýchacích ciest, ktoré sú sprevádzané intenzívnou tvorbou hustého väzkého hlienu:

  • akútne a chronické formy ochorení dýchacích ciest, najmä akútny a chronický zápal priedušiek,
  • bronchiektázie (rozšírenie priedušiek),
  • astmoidná bronchitída (zápal priedušiek),
  • asthma bronchiale (priedušková astma),
  • bronchiolitída (zápal priedušničiek),
  • mukoviscidóza (cystická fibróza).

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Liek patrí do rúk lekára, alebo musí byť použitý pod dohľadom lekára.
Liek je určený na parenterálnu aplikáciu.

Liek sa obvykle užíva u dospelých v množstve 1 ampulka 1 až 2-krát denne (čo zodpovedá 300 mg acetylcysteínu) i.v. alebo i.m. Deti ( vo veku 6 - 14 rokov): 1/2 ampulky 1 až 2-krát denne (čo zodpovedá 150 mg acetylcysteínu) i.v. alebo i.m. Deti mladšie ako 6 rokov:  deťom vo veku do 6 rokov sa zvyčajne podáva 10 mg/kg telesnej hmotnosti. Spôsob podávania:
Intramuskulárne podanie: Pretože pri povrchovo podanej injekcii a pri zvýšenej citlivosti sa môže vyskytnúť ľahké, rýchlo ustupujúce pálenie, odporúča sa podať injekciu hlboko do svalu uvoľnenému, ležiacemu pacientovi.
Intravenózne podanie: Prvá dávka sa má nariediť v pomere 1:1 s 0,9% roztokom NaCl alebo 5% roztokom glukózy. Ďalšie dávky sa majú pokiaľ možno podávať vo forme infúzie. Intravenózne je potrebné podávať injekčný roztok veľmi pomaly v priebehu 5 minút.
O dĺžke podávania treba rozhodovať individuálne. Pri chronickej bronchitíde a mukoviscidóze sa má liečba vykonávať dlhší čas, pokiaľ možno perorálnou liekovou formou, aby sa predchádzalo infekciám.

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Vedľajšie účinky sú rozdelené do skupín podľa častosti ich výskytu na:
Veľmi časté: (môžu postihovať viac ako 1 z 10 osôb)
Časté: (môžu postihovať menej ako 1 z 10 osôb)
Menej časté: (môžu postiho ... viac >

Účinné látky

acetylcysteín

Indikačná skupina

52 - Expektoranciá, mukolytiká

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: NAR - Národná
Exspirácia: 24