Liečba kašľa

Kašeľ je obranný dýchací reflex, signalizujúci ochorenie alebo iné podráždenie alebo poškodenie dýchacích ciest.Pomáha čistiť dýchacie cesty od vdýchnutého cudzieho materiálu a hyperprodukcie hlienu. Môže byť symptómom rôznych ochorení, nielen respiračného systému.

Podľa dĺžky trvania rozlišujeme kašeľ akútny (ustupuje do 3 týždňov spontánne alebo po liečbe), subakútny (môže trvať do 8 týždňov) a chronický (pretrváva aj po vyššie uvedenej dobe).

Prečítajte si tiež:

Podľa tvorby hlienu sa kašeľ rozdeľuje na:
➢ suchý (dráždivý) kašeľ – nie je sprevádzaný vykašliavaním, vyskytuje sa pri infekcii alebo inom dráždení dýchacích ciest, pri bronchiálnej astme, zápale pohrudnice, ale aj gastroezofagálnom refluxe (záhe),
➢ produktívny (vlhký) kašeľ – je sprevádzaný vykašliavaním spúta rôznej kvality a množstva a prináša úľavu.

Manažment starostlivosti

V prípade akútneho ochorenia dýchacích ciest môže dochádzať k nadmernej tvorbe a uvoľňovaniu hlienu. V prípade potreby podpory odvádzania hlienu z dýchacích ciest a v prípade potreby zníženia hustoty produkovaného hlienu sa používajú lieky na uvoľnenie hlienov.

V prípade suchého kašľa (vrátane záchvatovitého kašľa) sa krátkodobo môžu použiť lieky na tlmenie kašľa, ktoré takýto dráždivý kašeľ potláčajú.

Na upokojenie podráždeného hrdla je možné ak odoplnok k liečbe použiť prípravok s ochranným a regeneračným účinkom na sliznicu hrdla.

Lieky na uvoľnenie hlienov

Podpora vykašliavania patrí medzi základné alebo sprievodné terapeutické postupy pri mnohých akútnych a tiež chronických ochoreniach dýchacích ciest.

ERDOMED 225 mg

Liek na uvoľnenie hlienov. Používa sa pri akútnych ochoreniach (zápal priedušiek, nádcha, zápal dutín, zápaly hrdla a iné).

Cena: od 7,85 €

Lieky na uvoľnenie hlienov uľahčujú vykašliavanie a evakuáciu sekrétu z dýchacích ciest. Niektoré z nich zároveň znižujú hustotu (viskozitu) hlienov, ktoré sa za bežných okolností majú tendendenciu hromadiť v dýchacích cestách.

Niektoré z uvedených liečiv majú aj vlastné antimikrobiálne účinky, prípadne zvyšujú účinnosť antibiotík.

Lieky na tlmenie kašľa

Lieky na potlačenie kašľa potláčajú kašľací reflex a tlmia suchý a dráždivý kašeľ vrátane záchvatovitého kašľa.

Robitussin ANTITUSSICUM

Používa sa krátkodobo na tlmenie suchého a dráždivého kašľa.

Cena: od 6,55 €

Sú určené iba na krátkodobé podanie. Nemali by s apodávať v prípade produktívneho kašľa.

Prípravky na ulokojenie hrdla

TUSSIREX Nočný

Používa sa na zmiernenie suchého a dráždivého, aj prieduškového kašľa. Podporuje pokojný spánok.

Cena: od 6,60 €

Okrem samotného manažmentu kašľa (tlmenie alebo podpora vykašliavania) je možné na doplnenie liečby použiť prípravky upokojujúce hrdlo a sliznicu dýchacích ciest, ktorá je vplyvom kašľa a zápalu vystavená nadmernej záťaži a je citlivejšia na dráždivé podnety.

Ochorenia dýchacích ciest

Bolesť a zápaly hrdla

Zápal hrdla môže mať rôzne príčiny. Medzi najčastejšie príčiny zaraďujeme vírusových alebo bakteriálnych pôvodcov. Nezávažné zápaly hrdla môžu vyvolávať slabé až stredne silné bolesti. Tonzilitída je akútny zápal podnebných mandlí, ktorý sa označuje aj ako angína, len ojedinele sa vyskytuje izolovane, vo väčšine prípadov je spojená s faryngitídou. Faryngitída je odborný názov pre zápal hltana…

Chrípka

Chrípka je vysoko nákazlivé ochorenie postihujúce predovšetkým (avšak nie výhradne) dýchacie cesty  s výraznými celkovými príznakmi. Ide o vírusovú infekciu, ktorú spôsobuje vírus chrípky.

Prechladnutie, nádcha, zápal dutín

Prechladnutie je menej závažná vírusová infekcia postihujúca primárne horné dýchacie cesty (nos a hrtan). Obvykle sa väčšine ľudí podarí zbaviť ochorenia v priebehu jedného až dvoch týždňov.

Viac na tému: Kašeľ

Bolesť a zápaly hrdla

Zápal hrdla môže mať rôzne príčiny. Medzi najčastejšie príčiny zaraďujeme vírusových alebo bakteriálnych pôvodcov. Nezávažné zápaly hrdla môžu vyvolávať slabé až stredne silné bolesti. Tonzilitída je akútny zápal podnebných mandlí, ktorý sa označuje aj ako angína, len ojedinele sa vyskytuje izolovane, vo väčšine prípadov je spojená s faryngitídou. Faryngitída je odborný názov pre zápal hltana…

Reflux pažeráka a záha

Reflux pažeráka je normálny, fyziologický jav, ktorý ľudia môžu krátkodobo pociťovať (hlavne po jedle). . Reflux je považovaný za patologický, ak množstvo žalúdočných štiav, ktoré sa dostane do pažeráka, presiahne normálny limit a začne spôsobovať symptómy s alebo bez sprievodného poškodenia sliznice pažeráka.

Viac na tému: Infekcie dýchacích ciest

Bolesť a zápaly hrdla

Zápal hrdla môže mať rôzne príčiny. Medzi najčastejšie príčiny zaraďujeme vírusových alebo bakteriálnych pôvodcov. Nezávažné zápaly hrdla môžu vyvolávať slabé až stredne silné bolesti. Tonzilitída je akútny zápal podnebných mandlí, ktorý sa označuje aj ako angína, len ojedinele sa vyskytuje izolovane, vo väčšine prípadov je spojená s faryngitídou. Faryngitída je odborný názov pre zápal hltana…

Chrípka

Chrípka je vysoko nákazlivé ochorenie postihujúce predovšetkým (avšak nie výhradne) dýchacie cesty  s výraznými celkovými príznakmi. Ide o vírusovú infekciu, ktorú spôsobuje vírus chrípky.

Prechladnutie, nádcha, zápal dutín

Prechladnutie je menej závažná vírusová infekcia postihujúca primárne horné dýchacie cesty (nos a hrtan). Obvykle sa väčšine ľudí podarí zbaviť ochorenia v priebehu jedného až dvoch týždňov.

Nový obsah

Viacero závažných zmien v príbalovom letáku lieku Zaldiar effervescens 37,5 mg/325 mg šumivé tablety

V príbalovom letáku došlo k viacerým závažným zmenám.
Pribudlo nové upozornenie a opatrenie. Liek sa musí prestať užívať a okamžite vyhľadať lekársku pomoc, ak sa objaví ktorýkoľvek z týchto vedľajších účinkov: pomalé alebo plytké dýchanie, zmätenosť, ospalosť, zúžené zreničky, pocit nevoľnosti alebo nevoľnosť, zápcha a strata chuti do jedla.
Pribudla informácia ohľadom detí a dospievajúcich. U detí, ktoré majú problémy s dýchaním sa liek neodporúča, keďže príznaky intoxikácie (otravy)…

Viacero závažných zmien v príbalovom letáku lieku Zaldiar effervescens 37,5 mg/325 mg šumivé tablety

Viacero závažných zmien v príbalovom letáku lieku ZALDIAR 37,5 mg/325 mg

V príbalovom letáku došlo k viacerým závažným zmenám.
Pribudlo nové upozornenie a opatrenie. Liek sa musí prestať užívať a okamžite vyhľadať lekársku pomoc, ak sa objaví ktorýkoľvek z týchto vedľajších účinkov: pomalé alebo plytké dýchanie, zmätenosť, ospalosť, zúžené zreničky, pocit nevoľnosti alebo nevoľnosť, zápcha a strata chuti do jedla.
Pribudla informácia ohľadom detí a dospievajúcich. U detí, ktoré majú problémy s dýchaním sa liek neodporúča, keďže príznaky intoxikácie (otravy)…

Viacero závažných zmien v príbalovom letáku lieku ZALDIAR 37,5 mg/325 mg