Mohlo by vás zaujímať

ADC Interakcie

ERDOMED 225 mg
Výdaj
F, Nie je viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
52/0233/03-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
87073
Názov produktu podľa ŠÚKL
ERDOMED 225 mg gru por 20x225 mg (vrecko papier/Al/PE)
Aplikačná forma
GRU POR - Granulát na perorálnu suspenziu
Cena: od 7,45 €

Popis a určenie

Liek obsahuje liečivo erdosteín, ktoré znižuje viskozitu bronchiálnych sekrétov, čo uľahčuje vykašliavanie. 

Používa sa u dospelých a dospievajúcich vo veku od 12 rokov pri:

 • akútnych ochoreniach horných a dolných dýchacích ciest (zápal priedušiek, nádcha, zápal prinosových dutín, zápal hrtana a hltana a iné);
 • zhoršení príznakov často sa opakujúcich zápalov priedušiek, chronickej obštrukčnej choroby pľúc (CHOCHP);
 • liečbe prieduškovej astmy so zvýšeným vylučovaním hlienu (bronchiálna astma);
 • nevratnom rozšírení priedušiek (bronchiektázia);
 • ochoreniach s bakteriálnou infekciou súbežne s antibiotikami;
 • prevencii
  • komplikácií po chirurgickom zákroku, ako je zápal pľúc alebo nevzdušnosť pľúc;
  • zhoršenia ochorenia dýchacích ciest;
  • chronických zápalov priedušiek u fajčiarov;
  • opakujúcich sa infekcií (napr. počas zimnej sezóny).

Ak sa do 7 dní pacient necíti lepšie alebo sa cíti horšie, musí sa obrátiť na lekára.

Použitie

Výdaj lieku (prípadne iného produktu) nie je viazaný na predpis.
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Dospelí a dospievajúci
1 vrecko (225 mg) 2 - 3x denne.

Pacienti s miernou poruchou pečene
Dávka je obmedzená na maximálne 300 mg denne. 

Ak lekár neurčí inak, tento liek sa nemá užívať dlhšie ako 7 dní.

Spôsob použitia

Obsah vrecka sa rozpustí v pohári vody alebo čaju, zamieša sa a ihneď vypije. Nemá sa užívať krátko pred spaním. 

Upozornenie

Počas tehotenstva sa ako preventívne opatrenie odporúča vyhnúť užívaniu lieku.  
Liek sa nemá podávať v období dojčenia.
Bezpečnosť a účinnosť u detí vo veku do 12 rokov neboli doteraz stanovené.
Liek je kontraindikovaný u pacientov so závažne zníženou funkciou obličiek (GFR < 30 ml/min).
Liek  je kontraindikovaný u pacientov so závažnou poruchou funkcie pečene. 
Liek je kontraindikovaný u pacientov s homocystinúriou.
Liek sa má u pacientov s vredom žalúdka alebo dvanástnika používať s opatrnosťou.
Liek sa má u pacientov s oslabeným kašľovým reflexom alebo s poruchou mukociliárneho eskalátora používať s opatrnosťou.
Liek sa nemá podávať súbežne s antitusikami. 
Liek obsahuje sacharózu.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Veľmi zriedkavo (môžu postihovať menej ako 1 z 10 000 osôb) sa môžu vyskytnúť nasledujúce vedľajšie účinky:
bolesť hlavy, prechladnutie, dýchavičnosť, zmeny chuti, nevoľnosť, vracanie, hnačka, ... viac >

Účinné látky

erdosteín

Indikačná skupina

52 - Expektoranciá, mukolytiká

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: NAR - Národná
Exspirácia: 36