ABIRATERONE Heaton 500 mg tbl flm (blis.PVC/PVDC/Al) 1x60 ks

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 497,40 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 0,00 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 497,40 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
08/24 0,00 € (0,0 %) 497,40 € (0,0 %)
07/24 0,00 € (0,0 %) 497,40 € (0,0 %)
06/24 0,00 € (0,0 %) 497,40 € (0,0 %)
05/24 0,00 € 497,40 €
Indikačné obmedz. ÁNO
Súhlas revíz. lek. ÁNO
Preskrip. obmedz. URK, ONK
Spôsob úhrady I - plná
Pôvod lieku Generický liek
Mohlo by vás zaujímať

ADC Interakcie

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

ABIRATERONE Heaton 500 mg
Výdaj
R, Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
44/0009/22-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
9507D
Názov produktu podľa ŠÚKL
Abiraterone Heaton 500 mg filmom obalené tablety tbl flm 60x500 mg (blis.PVC/PVDC/Al)
Aplikačná forma
TBL FLM - Filmom obalené tablety
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liek obsahuje liečivo abiraterón-acetát. Zastavuje tvorbu testosterónu v tele, čo môže spomaliť rast rakoviny prostaty.

Používa sa spolu s prednizónom alebo prednizolónom u dospelých mužov na liečbu rakoviny prostaty, ktorá sa šíri do ďalších častí tela.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. POZOR: Pri výdaji na lekársky predpis musí byť uvedený názov liečiva - účinnej látky.
Prípravok sa užíva v dostatočnom odstupe od jedla - na prázdny žalúdok (viac v časti Spôsob použitia).
Prípravok sa užíva vcelku, nesmie sa hrýzť, drviť alebo rozpúšťať (pokiaľ to lekárnik povolí, je možné liek rozdeliť).
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Prípravok nie je určený pre ženy.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Dospelí muži
Odporúčaná dávka je 2 tablety (1000 mg) 1x denne.

Dávkovanie prednizónu alebo prednizolónu
Metastázujúci, hormonálne citlivý karcinóm prostaty (mHSPC): liek sa užíva s 5 mg prednizónu alebo prednizolónu denne.
Metastázujúci karcinóm prostaty rezistentnom na kastráciu (mCRPC): liek sa užíva s 10 mg prednizónu alebo prednizolónu denne.

Hepatotoxicita
Ak sa počas liečby objavila hepatotoxicita (pozri SPC, časť 4.4), podávanie lieku sa má obnoviť až po normalizácii hepatálnych testov na pôvodnú úroveň so zníženou dávkou 1 tableta (500 mg) 1x denne. 
Ak sa pri zníženej dávke znova prejaví hepatotoxicita, liečba sa má ukončiť.

Dĺžku liečby určuje lekár.

Spôsob použitia

Tablety sa užívajú v 1 dávke, najskôr 2 hodiny po jedle a minimálne 1 hodinu po užití tabliet. Nesmú sa užívať s jedlom.
Prehĺtajú sa celé a zapijú sa vodou.
Nezapíjať čajom s obsahom ľubovníka bodkovaného.

Upozornenie

Liek má predpisovať lekár so špecializáciou v príslušnom odbore.
Liek nie je určený na užívanie u žien a je kontraindikovaný u žien, ktoré sú alebo potenciálne môžu byť tehotné.
Ak pacient sexuálne žije s tehotnou partnerkou, je potrebné používať kondóm.
Ak pacient sexuálne žije so ženou v reprodukčnom veku, je potrebné používať kondóm spolu s ďalšou účinnou antikoncepčnou metódou.
Ženy, ktoré sú tehotné alebo môžu byť tehotné nesmú s liekom zaobchádzať bez ochrany, napr. bez rukavíc.
Liek nie je určený na použitie u detí a dospievajúcich.
Liek je kontraindikovaný pri ťažkej poruche funkcie pečene (Child-Pugh trieda C). 
Liek sa má u podať u tých pacientov so stredne ťažkou poruchou funkcie pečene (Child-Pugh trieda B), u ktorých prínos zjavne prevažuje potenciálne riziko.
Liek sa má podávať s opatrnosťou u pacientov s karcinómom prostaty a ťažkou poruchou funkcie obličiek.
Liek je kontraindikovaný s prednizónom alebo prednizolónom v kombinácii s Ra-223. Následnú liečbu s Ra-223 sa neodporúča začať najmenej 5 dní po poslednom podaní lieku v kombinácii s prednizónom/prednizolónom.
Liek môže predĺžiť QT interval (frekvencia neznáma).
Vyhnúť sa užívaniu silných induktorov CYP3A4 (vrátane ľubovníka bodkovaného) okrem prípadu, že by neexistovala žiadna alternatívna liečba. 
Liek obsahuje laktózu a sodík.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Prestaňte užívať Abiraterone Heaton a ihneď vyhľadajte lekára, ak si všimnete niektorý z nasledujúcich prejavov:
- Svalová slabosť, zášklby svalov alebo búšenie srdca (palpitácie). Môžu to byť ... viac >

Účinné látky

abiraterón acetát

Indikačná skupina

44 - Cytostatiká

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Typ registrácie: DCP - Decentralizovaná
Exspirácia: 24