Abiraterón Krka 500 mg tbl flm (blis.PVC/PE/PVDC//papier/Al) 1x60 ks

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 497,38 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 0,00 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 497,38 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
07/24 0,00 € (0,0 %) 497,38 € (0,0 %)
06/24 0,00 € (0,0 %) 497,38 € (0,0 %)
05/24 0,00 € (0,0 %) 497,38 € (0,0 %)
04/24 0,00 € 497,38 €
Indikačné obmedz. ÁNO
Súhlas revíz. lek. ÁNO
Preskrip. obmedz. ONK, URK
Spôsob úhrady I - plná
Pôvod lieku Generický liek
Mohlo by vás zaujímať

ADC Interakcie

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Abiraterón Krka 500 mg
Výdaj
R, Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
EU/1/21/1553/002
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
8021D
Názov produktu podľa ŠÚKL
Abiraterón Krka 500 mg filmom obalené tablety tbl flm 60x500 mg (blis.PVC/PE/PVDC//papier/Al)
Aplikačná forma
TBL FLM - Filmom obalené tablety
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liek obsahuje liečivo abiraterón-acetát.

  • Používa sa u dospelých mužov na liečbu rakoviny prostaty, ktorá sa šíri do ďalších častí tela.
  • Zastavuje tvorbu testosterónu, čo môže spomaliť rast rakoviny prostaty.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. POZOR: Pri výdaji na lekársky predpis musí byť uvedený názov liečiva - účinnej látky.
Po užití prípravku by pacient nemal počas 15-30 minút jesť ani piť.
Prípravok sa užíva v dostatočnom odstupe od jedla - na prázdny žalúdok (viac v časti Spôsob použitia).
Prípravok sa užíva vcelku, nesmie sa hrýzť, drviť alebo rozpúšťať (pokiaľ to lekárnik povolí, je možné liek rozdeliť).
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Prípravok sa nesmie užívať alebo používať počas celej dĺžky tehotenstva.
Prípravok nie je určený pre ženy.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Odporúčaná dávka je 2 tablety (1000 mg) za deň ako jednorázová dávka, ktorá sa nesmie užívať s jedlom. 

Hepatotoxicita
U pacientov, u ktorých sa objaví počas liečby hepatotoxicita (ALT alebo AST sa zvýši 5-násobne nad hornú hranicu normy), je potrebné liečbu okamžite zastaviť. Liečbu je možné obnoviť po normalizácii hepatálnych testov pacienta na pôvodnú úroveň so zníženou dávkou na 1 tabletu (500 mg) 1x denne. Ak sa pri zníženej dávke znova prejaví hepatotoxicita, liečbu je potrebné ukončiť.

Dávkovanie prednizónu alebo prednizolónu
Pri metastázujúcom, hormonálne citlivom karcinóme prostaty mHSPC sa liek užíva s 5 mg prednizónu alebo prednizolónu denne.
Pri metastázujúcom karcinóme prostaty rezistentnom na kastráciu mCRPC sa liek užíva s 10 mg prednizónu alebo prednizolónu denne.

Spôsob použitia

Tablety sú určené na perorálne použitie.

Tablety sa musia užívať v jednej dávke, 1x denne, nalačno, minimálne 2 hodiny po jedle a jedlo sa nesmie jesť minimálne 1 hodinu po užití tablety. Tablety sa prehĺtajú celé a zapijú sa vodou. 
Počas liečby neužívať prípravky s ľubovníkom bodkovaným.

Upozornenie

Pred začiatkom terapie, ako aj každé 2 týždne počas prvých 3 mesiacov liečby a potom 1x za mesiac je potrebné merať hodnoty sérových transamináz. Tlak krvi, sérový draslík a retenciu tekutín treba monitorovať 1x mesačne.
Liek nie je určený na užívanie u žien a je kontraindikovaný u žien, ktoré sú alebo potenciálne môžu byť tehotné.
Ak pacient sexuálne žije s tehotnou partnerkou, je potrebné používať kondóm. Ak pacient sexuálne žije so ženou v reprodukčnom veku, je potrebné používať kondóm spolu s ďalšou účinnou antikoncepčnou metódou.
K dispozícii nie sú žiadne údaje o použití lieku v pediatrickej populácii.
Liek je kontraindikovaný pri ťažkej poruche funkcie pečene. 
Ak sa u pacienta kedykoľvek počas liečby objaví závažná hepatotoxicita (ALT alebo AST 20-násobok HHN), liečbu je potrebné ukončiť a nemá sa viac obnoviť.
Liek je kontraindikovaný s prednizónom alebo prednizolónom v kombinácii s Ra-223. Následnú liečbu s Ra-223 sa neodporúča začať najmenej 5 dní po poslednom podaní lieku v kombinácii s prednizónom/prednizolónom.
U pacientov, u ktorých sa vyvinie toxicita ≥ 3. stupňa, vrátane hypertenzie, hypokaliémie, opuchu a iné nemineralokortikoidné toxicity, sa má liečba pozastaviť a má sa začať vhodná liečba.
Počas liečby sa treba vyhnúť používaniu silných induktorov CYP3A4 (vrátane ľubovníka bodkovaného) okrem prípadu, že by neexistovala žiadna alternatívna liečba. 
Liek nemá žiadny alebo má len zanedbateľný vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.
Liek obsahuje laktózu.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Prestaňte užívať Abiraterón Krka a ihneď vyhľadajte lekára, ak si všimnete niektorý z nasledujúcich príznakov:
- svalová slabosť, zášklby svalov alebo búšenie srdca (palpitácie). Môžu to byť p ... viac >

Účinné látky

abiraterón acetát

Indikačná skupina

44 - Cytostatiká

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: EU - Európska
Exspirácia: 24