Acidum folicum Léčiva tbl obd 10 mg (blis. PVC/Al) 1x45 ks

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 8,63 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 3,05 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 5,58 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
05/24 3,05 € (0,0 %) 5,58 € (0,0 %)
04/24 3,05 € (0,0 %) 5,58 € (0,0 %)
03/24 3,05 € (0,0 %) 5,58 € (0,0 %)
02/24 3,05 € 5,58 €
Indikačné obmedz. NIE
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. Žiadne
Spôsob úhrady S - čiastočná
Pôvod lieku Generický liek
Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Acidum folicum Léčiva
Výdaj
R, Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
12/0099/69-CS
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
2115D
Názov produktu podľa ŠÚKL
Acidum folicum Léčiva tbl obd 45x10 mg (blis. PVC/Al)
Aplikačná forma
TBL OBD - Obalené tablety
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liek obsahuje kyselinu listovú, ktorá patrí medzi vitamíny skupiny B.

Kyselina listová je nevyhnutná pre činnosť rôznych enzýmov v ľudskom tele, a taktiež pre krvotvorbu. Pri jej nedostatku vzniká typická málokrvnosť s veľkými bunkami v kostnej dreni. Tiež sa môže objaviť únava, vypadávanie vlasov, prípadne postihnutie slizníc zažívacieho ústrojenstva (nechutenstvo, nevoľnosť, pálenie a bolesť jazyka).

Liek sa používa na prevenciu a liečbu stavov z nedostatku kyseliny listovej, napr.:

  • v tehotenstve a pri dojčení,
  • pri liečbe na umelej obličke,
  • pri niektorých ochoreniach krvotvorby,
  • pri zhoršenom vstrebávaní živín z čreva,
  • u pacientov, ktorí užívajú niektoré liečivá, spôsobujúce nedostatok kyseliny listovej v organizme (napr. lieky na liečbu epilepsie a tuberkulózy, sulfónamidy),
  • pri užívaní antikoncepčných tabletiek,
  • u pacientov s ochorením pečene (dochádza k zvýšeným stratám kyseliny listovej).

Použitie

Držiteľ oznámil na ŠÚKL prerušenie dodávok lieku do SR od 27. 2. 2024.
Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. POZOR: Pri výdaji na lekársky predpis musí byť uvedený názov liečiva - účinnej látky.
Počas užívania prípravku nie je vhodné konzumovať alkoholické nápoje.
Prípravok sa užíva vcelku, nesmie sa hrýzť, drviť alebo rozpúšťať (pokiaľ to lekárnik povolí, je možné liek rozdeliť).
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Dávkovanie je individuálne.

Liečba megaloblastickej anémie z deficitu folátov
Dospelí a deti od 6 rokov
5 mg denne (jedna 10 mg tableta každý 2. deň) počas 4 mesiacov (do termínu pôrodu u tehotných žien).
U malabsorpčných stavov môžu byť potrebné dávky až 15 mg každý deň (1 tableta striedavo s 2 tabletami denne).

Profylaxia deficitu folátov u chronických dialyzovaných pacientov
Dospelí: 5 mg každých 1 až 7 dní (1 tableta každý 2. deň až každý 2. týždeň) v závislosti od stravovacích návykov a účinnosti dialýzy.
Dospievajúci 12 - 17 rokov: 5 – 10 mg denne (1 tableta každý druhý alebo každý deň).
Deti 6 - 11 rokov: 250 µg/kg denne (1 tableta v takom intervale, aby bola dosiahnutá priemerná dávka 250 µg/kg denne) (do 10 mg denne).

Profylaxia pri chronických hemolytických stavoch (vrátane závažnej thalassaemia maior alebo kosáčikovej anémie)
Dospelí: 5 mg každých 1 až 7 dní (1 tableta každý 2. deň až každý 2. týždeň) v závislosti od základného ochorenia.

Prevencia porúch neurálnej trubice (u osôb vo vysoko rizikovej skupine, ktoré chcú otehotnieť alebo u ktorých existuje riziko otehotnenia)
Ženy vo fertilnom veku: 5 mg denne (1 tableta každý 2. deň), užíva sa pred počatím a do 12. týždňa tehotenstva.

Prevencia porúch neurálnej trubice (u pacientov s kosáčikovitou anémiou)
Ženy vo fertilnom veku: 5 mg denne (1 tableta každý 2. deň, pred počatím a počas tehotenstva).

Spôsob použitia

Tablety sa prehltnú celé, nerozhryzené a zapijú sa tekutinou. Vzťah k jedlu nie je uvedený.

U pacientov liečených kyselinou listovou sa antacidá užívajú aspoň 2 hodiny po jej podaní.  

Upozornenie

Ak sa užíva liek počas tehotenstva a dojčenia, odporúča sa, aby na liečbu dohliadal lekár.
Pre deti vo veku do 5 rokov sú vhodné iné liekové formy. 
Antacidá s obsahom hliníka a horčíka spôsobujú pokles pH v tenkom čreve a znižujú tak vstrebávanie kyseliny listovej. Antacidá sa užívajú aspoň 2 hodiny po podaní lieku.
Počas liečby nie je vhodné piť alkoholické nápoje.
Liek obsahuje laktózu a sacharózu.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Možné vedľajšie účinky sú zoradené podľa častosti výskytu:
Zriedkavé (u 1 -10 z 10 000 liečených pacientov): pocit na vracanie (nevoľnosť), tlak v bruchu, pachuť v ústach, poruchy spánku, podr ... viac >

Účinné látky

kyselina listová

Indikačná skupina

12 - Antianemiká

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: NAR - Národná
Exspirácia: 36