Acamprosat Mylan 333 mg tbl ent (blis.PVC) 1x84 ks

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 14,42 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 1,78 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 12,64 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
09/18 1,78 € (0,0 %) 12,64 € (0,0 %)
08/18 1,78 € (0,0 %) 12,64 € (0,0 %)
07/18 1,78 € (0,0 %) 12,64 € (0,0 %)
06/18 1,78 € 12,64 €
Indikačné obmedz. NIE
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. PSY
Spôsob úhrady S - čiastočná
Pôvod lieku Generický liek
Mohlo by vás zaujímať


Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
87/0393/14-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
2342B
Názov produktu podľa ŠÚKL
Acamprosat Mylan 333 mg tbl ent 84x333 mg (blis.PVC)
Aplikačná forma
TBL ENT - Gastrorezistentné tablety
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liek pôsobí na centrálny nervový systém (mozog a miechu). Používa sa na liečbu závislosti od alkoholu. Napomáha v udržaní abstinencie u pacientov závislých od alkoholu.
V kombinácii s poradenstvom pomôže nepiť alkohol. Nepredchádza škodlivým účinkom kontinuálneho nadmerného užívania alkoholu.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. POZOR: Pri výdaji na lekársky predpis musí byť uvedený názov liečiva - účinnej látky.
Prípravok sa užíva v celku, nesmie sa hrýzť, drviť alebo rozpúšťať (pokiaľ to lekárnik povolí, je možné liek rozdeliť).
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Prípravok sa nesmie užívať v období dojčenia (v prípade nutnosti užitia nedojčiť).
Podávanie deťom a mladistvím mladším ako 18 rokov je kontraindikované.

Dospelí vo veku 18-65 rokov: 2 tablety 3x denne s jedlom (2 tablety ráno, na obed a večer) u pacientov s hmotnosťou 60 kg alebo viac.
U pacientov s hmotnosťou pod 60 kg: 4 tablety rozdelené do 3 denných dávok s jedlom (2 tablety ráno, 1 na obed a 1 večer).
Liek sa nemá podávať deťom, dospievajúcim a starším ľuďom.

Tableta sa prehĺta vcelku. Nežuje sa alebo neláme, nakoľko to môže poškodiť jej gastrorezistentný obal.
Odporúčaná dĺžka liečby je 1 rok. Liečbu akamprosátom je potrebné začať ihneď od počiatku obdobia abstinencie a má sa udržiavať v prípade, že u pacienta dôjde k relapsu.

Poznámka: Akamprosát nepredchádza škodlivým účinkom kontinuálneho nadmerného užívania alkoholu. Pokračujúce nadmerné užívanie alkoholu ruší prínos liečby, preto sa má liečba akamprosátom začať až keď pacient od alkoholu abstinuje.

Upozornenie:
Liek sa smie podávať v priebehu gravidity len po dôkladnom zvážení rizika a prínosu, v prípade ak pacientka nemôže abstinovať od alkoholu bez liečby akamprosátom a v prípade následného rizika fetotoxicity a teratogenity v dôsledku požívania alkoholu.
Liek je kontraindikovaný u dojčiacich žien.
Pacienti s poruchou funkcie obličiek (sérová hladina kreatinínu >120 µmol/l).

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, prestaňte užívať akamprosát a ihneď sa obráťte na svojho lekára:
Veľmi zriedkavé (môžu postihnúť menej ako 1 z 10 000 ľudí)
· závažné alergické reakc ... viac >

Účinné látky

akamprosát vápenatá soľ

Indikačná skupina

87 - Varia I

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Typ registrácie: DCP - Decentralizovaná
Exspirácia: 36