Humánne lieky z indikačnej skupiny 19 - Antidotá, detoxikanciá