Adepend 50 mg tbl flm (blis.PVC/PVDC/Al) 1x28 ks

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 46,72 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 6,54 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 40,18 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
04/24 6,54 € (0,0 %) 40,18 € (0,0 %)
03/24 6,54 € (0,0 %) 40,18 € (0,0 %)
02/24 6,54 € (0,0 %) 40,18 € (0,0 %)
01/24 6,54 € 40,18 €
Indikačné obmedz. NIE
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. PSY
Spôsob úhrady S - čiastočná
Pôvod lieku Generický liek
Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Adepend 50 mg
Výdaj
R, Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
19/0391/10-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
20342
Názov produktu podľa ŠÚKL
Adepend 50 mg filmom obalené tablety tbl flm 28x50 mg (blis.PVC/PVDC/Al)
Aplikačná forma
TBL FLM - Filmom obalené tablety

Popis a určenie

Liek sa používa ako doplnková liečba pri závislosti od alkoholu v rámci komplexného liečebného programu na podporu abstinencie. Liek značne znižuje príjem alkoholu, pretože chuť na alkohol je znížená. Väčšina pacientov dokáže abstinovať a zostať bez recidívy.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. POZOR: Pri výdaji na lekársky predpis musí byť uvedený názov liečiva - účinnej látky.
Prípravok môže ovplyvňovať pozornosť. Po užití by pacient nemal viesť motorové vozidlá, alebo vykonávať iné činnosti vyžadujúce zvýšenú pozornosť.
Počas užívania prípravku nie je vhodné konzumovať alkoholické nápoje.
Prípravok sa užíva v dostatočnom odstupe od jedla - na prázdny žalúdok (viac v časti Spôsob použitia).
Prípravok sa užíva vcelku, nesmie sa hrýzť, drviť alebo rozpúšťať (pokiaľ to lekárnik povolí, je možné liek rozdeliť).
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.

Dávka a dávkovacie schémy

Liečba sa má začať pri nízkych dávkach naltrexónu v súlade s režimom indukčnej liečby. Dávky vyššie ako 150 mg, aj v prípade podania iba v jediný deň, môžu spôsobiť zvýšenie výskytu nežiaducich účinkov, preto sa neodporúčajú. Liečba naloxónom sa musí začať len v prípade, ak sa opioidy vysadili na dostatočne dlhý čas (viac v SPC časť 4.4.)

Dospelí
Odporúčaná dávka u dospelých je 1 tableta denne (50 mg).

Deti a dospievajúci (< 18 rokov)
Neodporúča používať u detí a dospievajúcich mladších ako 18 rokov v tejto indikácii kvôli nedostatku údajov o bezpečnosti a účinnosti.

Bezpečné použitie na liečbu závislosti od opioidov u starších pacientov nebolo stanovené.

Pacienti s miernou alebo stredne ťažkou poruchou funkcie pečene a/alebo obličiek
Liek sa má užívať len s mimoriadnou opatrnosťou a pod starostlivým dohľadom (pozri časť 4.4). Mala by sa zvážiť úprava dávky (pozri časť 5.2).

Spôsob použitia

Tableta sa užíva vždy vcelku a zapije sa dostatočným množstvom vody.

Upozornenie

Liečba sa nesmie náhle vysadiť!
Liek sa môže podávať len tehotným ženám pri jasnej indikácii a po dôkladnom zvážení, že potenciálne prínosy prevážia možné riziko.
Počas liečby sa neodporúča dojčiť.
Liek je kontraindikovaný u pacientov so závažným ochorením pečene a/alebo obličiek.
Liek môže ovplyvňovať pozornosť!
Nepiť alkohol!
Počas liečby sa môžu bolestivé stavy liečiť iba neopioidnými analgetikami.

Nežiaduce účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi. ... viac >

Účinné látky

naltrexóniumchlorid

Indikačná skupina

19 - Antidotá, detoxikanciá

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: MRP - Vzájomné uznávanie (mutual recognition proc.)
Exspirácia: 36