Jodid draselný G.L. Pharma 65 mg tbl (blis.PVC/PVDC/Al) 1x6 ks

Mohlo by vás zaujímať

Jodid draselný G.L. Pharma 65 mg
Výdaj
F, Nie je viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
19/0330/12-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
1999A
Názov produktu podľa ŠÚKL
Jodid draselný G.L. Pharma 65 mg tablety tbl 6x65 mg (blis.PVC/PVDC/Al)
Aplikačná forma
TBL - Tablety
Držiteľ rozhodnutia
Cena: od 5,58 €

Popis a určenie

Jodid draselný sa užíva v prípadoch jadrovej havárie alebo havárie jadrového reaktora na ochranu pred vychytávaním rádioaktívneho jódu štítnou žľazou.

Použitie

Výdaj lieku (prípadne iného produktu) nie je viazaný na predpis.
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Dospelí a deti nad 12 rokov: 100 mg (2 tablety).
Deti od 3 do 12 rokov: 50 mg (1 tableta).
Deti od 1 mesiaca do 3 rokov: 25 mg (½ tablety).
Novorodenci a deti mladšie ako mesiac: 12,5 mg (¼ tablety).
Tehotné a dojčiace ženy (všetky vekové kategórie): 100 mg (2 tablety).

Čas podávania
Odporúča sa užiť tablety čo najskôr a pokiaľ možno v priebehu 2 hodín od predpokladaného času expozície. Avšak, podanie do 8 hodín po odhadovanom čase od expozície je stále prospešné

Dĺžka podávania
Zvyčajne stačí jedno podanie.
Ak uvoľnenie rádioaktívneho jódu pokračuje (> 24 hodín), pri opakovanej expozícii, príjme kontaminovanej potravy alebo pitnej vody, a ak evakuácia nie je možná, môže byť potrebné opakované podanie.
Novorodenci, tehotné a dojčiace ženy a dospelí vo vyššom veku (˃ 60 rokov) nesmú prijať viac ako 1 dávku.

Spôsob použitia

Tablety sa môžu žuť alebo prehltnúť celé a zapiť dostatočným množstvom tekutiny.
Aby sa zabezpečilo správne dávkovanie pre deti, tablety majú krížovú deliacu ryhu. Pre novorodencov a dojčatá môže byť dávka rozdrvená alebo rozptýlená vo vode, sirupe alebo podobnej tekutine. Môže trvať až 6 minút, kým sa tablety úplne rozptýlia.

Upozornenie

Jódové tablety sa majú užiť len po jednoznačnej výzve autority, napríklad prostredníctvom rozhlasu alebo televízie.
Opakované podávanie jódu počas tehotenstva môže potlačiť funkciu štítnej žľazy u plodu. Ak sa jód užíva v pokročilom štádiu tehotenstva, odporúča sa monitorovanie funkcie štítnej žľazy u novorodencov
Jodid sa vylučuje do materského mlieka vo veľkých množstvách, ale tieto množstvá sú príliš malé na to, aby chránili aj dojča. Preto musí aj dojča užívať jodid draselný.
Neodporúča sa užívať jódové tablety osobám starším ako 40 rokov, pretože sa zistilo, že u tejto vekovej kategórie nie je zvýšené riziko vzniku rakoviny štítnej žľazy po expozícii rádioaktívneho jódu.
Draselné soli sa majú podávať s opatrnosťou pacientom s poškodením funkcie obličiek alebo s nedostatočnosťou nadobličiek, akútnou dehydratáciou alebo kŕčmi z tepla.
Podávanie jódu zasahuje do rádiojódovej terapie a diagnostiky štítnej žľazy (pozri SPC, časť 4.4).
Liek obsahuje laktózu.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Zriedkavé (môžu postihovať menej ako 1 z 1000 osôb):
- dočasná kožná vyrážka.
Neznáme (frekvencia sa nedá stanoviť z dostupných údajov):
- Hypersenzitívna reakcia ako opuch slinných žlia ... viac >

Účinné látky

jodid draselný

Indikačná skupina

19 - Antidotá, detoxikanciá

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: MRP - Vzájomné uznávanie (mutual recognition proc.)
Exspirácia: 84