Produkty v ADC Klasifikácii HLN02AJ - Opioidy v kombinácii s neopioidnými analgetikami