ZALDIAR EFFERVESCENS 37,5 mg/325 mg šumivé tablety tbl eff (strip PET/Al/PE) 1x20 ks

Zmeny v príbalovom letáku
Pri tomto produkte registrujeme závažné zmeny v príbalovom letáku. Pozrite si, čo sa zmenilo
Zmeny v SPC
Pri tomto produkte registrujeme závažné zmeny v SPC. Pozrite si, čo sa zmenilo
Kategorizačné údaje
Maximálna cena 4,09 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 2,46 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 1,63 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
04/24 2,46 € (0,0 %) 1,63 € (0,0 %)
03/24 2,46 € (0,0 %) 1,63 € (0,0 %)
02/24 2,46 € (0,0 %) 1,63 € (0,0 %)
01/24 2,46 € 1,63 €
Indikačné obmedz. NIE
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. Žiadne
Spôsob úhrady S - čiastočná
Pôvod lieku Originálny liek
Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

ZALDIAR EFFERVESCENS 37,5 mg/325 mg šumivé tablety
Výdaj
R, Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
65/0080/11-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
06238
Názov produktu podľa ŠÚKL
Zaldiar effervescens 37,5 mg/325 mg šumivé tablety tbl eff 20x37,5 mg/325 mg (strip PET/Al/PE)
Aplikačná forma
TBL EFF - Šumivé tablety
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liek obsahuje dve liečivá utišujúce bolesť, tramadólium-chlorid a paracetamol.

  • Je určený na liečbu strednej až silnej bolesti u dospelých a dospievajúcich starších ako 12 rokov.

Použitie

Pozor, aktuálna závažná zmena v príbalovom letáku.
Pozor, aktuálna závažná zmena v SPC.
Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Prípravok môže vyvolať návyk a závislosť, jeho použitie je časovo obmedzené.
Prípravok môže ovplyvňovať pozornosť. Po užití by pacient nemal viesť motorové vozidlá, alebo vykonávať iné činnosti vyžadujúce zvýšenú pozornosť.
Počas užívania prípravku nie je vhodné konzumovať alkoholické nápoje.
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.
Prípravok sa nesmie užívať alebo používať počas celej dĺžky tehotenstva.
Prípravok sa nesmie užívať v období dojčenia (v prípade nutnosti užitia nedojčiť).

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Dávkovanie sa musí upraviť podľa intenzity bolesti a podľa individuálnej vnímavosti pacienta, pričom sa má použiť najnižšia možná účinná dávka. 

Dospelí a dospievajúci starší ako 12 rokov
Úvodná odporúčaná dávka sú 2 tablety. 
Ďalšie dávky možno podať podľa potreby, neprekračujúc maximálnu dennú dávku 8 šumivých tabliet (čo zodpovedá 300 mg tramadólium-chloridu a 2 600 mg paracetamolu).
Dávkovací interval medzi jednotlivými dávkami nemá byť kratší ako 6 hodín.

U pacientov starších ako 75 rokov
V nevyhnutných prípadoch potrebné predĺžiť interval dávkovania lieku podľa potrieb pacienta.

Pacienti s poruchou funkcie obličiek a/alebo pečene
Predĺženie intervalu medzi jednotlivými dávkami je potrebné individuálne zvážiť.

Liek sa za žiadnych okolností nemá podávať dlhšie, ako je nevyhnutné. Ak sa v dôsledku podstaty a závažnosti choroby vyžaduje opakované použitie alebo dlhodobá liečba, potom sa má vykonávať starostlivé, pravidelné sledovanie (ak je to možné, s prestávkami v liečbe), aby sa zistilo, či je pokračovanie liečby nevyhnutné.

Ak liečba už nie je potrebná odporúča sa vysadiť dávku postupne s cieľom vyhnúť sa abstinenčným príznakom.

Spôsob použitia

Šumivé tablety sa majú užívať v pravidelných časových intervaloch, rozpustené v pohári pitnej vody. Po rozpustení hneď vypiť. 

Upozornenie

Liek sa nemá užívať počas tehotenstva a dojčenia.
Prerušenie dojčenia zvyčajne nie je potrebné po jednej dávke tramadolu.
Liek sa neodporúča u detí mladších ako 12 rokov.
Keď sa liek podáva deťom na zmiernenie pooperačnej bolesti má sa dôsledne sledovať, či sa nedostavia príznaky intoxikácie opioidmi a príznaky respiračnej depresie.
Neodporúča sa používať u detí, ktoré môžu mať narušenú respiračnú funkciu vrátane detí s nervovosvalovými poruchami, závažnými srdcovými alebo respiračnými stavmi, infekciami horných dýchacích ciest alebo pľúc, početnou traumou alebo rozsiahlymi chirurgickými postupmi.
Liek je kontraindikovaný u pacientov so závažnou poruchou funkcie pečene.
Liek je kontraindikovaný u pacientov užívajúcich inhibítory MAO a to aj v priebehu 14 dní po vysadení týchto liekov.
Liek je kontraindikovaný u osôb s nekontrolovanou epilepsiou.
Liek môže spôsobiť útlm dýchania, je potrebná zvýšená opatrnosť u pacientov užívajúcich aj iné lieky, ktoré môžu spôsobiť útlm dýchania. Pacienti nemajú súbežne používať žiadny iný paracetamol (vrátane voľnopredajného), alebo lieky obsahujúce tramadólium-chlorid.
Ak sa počas liečby vyskytne pomalé alebo plytké dýchanie, zmätenosť, ospalosť, zúžené zreničky, pocit nevoľnosti alebo nevoľnosť, zápcha a strata chuti do jedla je treba prestať liek užívať a vyhľadať lekára.
Na liek sa môže vyvinúť tolerancia alebo fyzická/psychická závislosť.
Liek môže spôsobiť ospalosť alebo závraty, pacient nemá viesť vozidlá alebo obsluhovať stroje.
Nepiť alkohol.
Liek obsahuje vysoký obsah sodíka (179,4 mg sodíka v jednej šumivej tablete, čo zodpovedá 9,1 % WHO odporúčaného maximálneho denného príjmu 2 g sodíka pre dospelú osobu), čo sa má vziať do úvahy u pacientov s diétou s nízkym obsahom sodíka. 
Liek obsahuje farbivo oranžová žlť E110.
V jednej štúdii sa pri použití tramadolu počas celkovej anestézie s enfluranom a oxidom dusným zaznamenalo vystupňovanie intraoperačného návratu k vedomiu. Až kým nebudú dostupné ďalšie informácie, je potrebné sa použitiu tramadolu počas plánovanej ľahkej anestézie vyhnúť.
​Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Najčastejšie hlásené vedľajšie účinky boli nauzea, závraty a ospalosť, pozorovali u viac ako 10 % pacientov.
Veľmi časté: môžu postihovať viac ako 1 z 10 osôb
- nevoľnosť,
- závrat, ospalo ... viac >

Účinné látky

paracetamol, tramadoliumchlorid

Indikačná skupina

65 - Analgetiká - anodyná

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: NAR - Národná
Exspirácia: 24