Tramadol/Paracetamol Medreg 37,5 mg/325 mg tbl flm (blis.PVC/Al) 1x30 ks

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 2,44 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 0,00 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 2,44 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
04/24 0,00 € (0,0 %) 2,44 € (0,0 %)
03/24 0,00 € (0,0 %) 2,44 € (0,0 %)
02/24 0,00 € (0,0 %) 2,44 € (0,0 %)
01/24 0,00 € 2,44 €
Indikačné obmedz. NIE
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. Žiadne
Spôsob úhrady I - plná
Pôvod lieku Generický liek
Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Tramadol/Paracetamol Medreg 37,5 mg/325 mg
Výdaj
R, Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
65/0046/21-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
6685D
Názov produktu podľa ŠÚKL
Tramadol/Paracetamol Medreg tbl flm 30x37,5 mg/325 mg (blis.PVC/Al)
Aplikačná forma
TBL FLM - Filmom obalené tablety
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liek obsahuje kombináciu 2 liečiv utišujúcich bolesť, paracetamolu a tramadolu, ktoré spoločne pôsobia na tlmenie bolesti.

Používa sa na liečbu strednej až silnej bolesti u dospelých a dospievajúcich starších ako 12 rokov, ak lekár odporúča na liečbu kombináciu tramadolu a paracetamolu.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Prípravok môže vyvolať návyk a závislosť, jeho použitie je časovo obmedzené.
Prípravok môže ovplyvňovať pozornosť. Po užití by pacient nemal viesť motorové vozidlá, alebo vykonávať iné činnosti vyžadujúce zvýšenú pozornosť.
Počas užívania prípravku nie je vhodné konzumovať alkoholické nápoje.
Prípravok sa užíva vcelku, nesmie sa hrýzť, drviť alebo rozpúšťať (pokiaľ to lekárnik povolí, je možné liek rozdeliť).
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Prípravok sa nesmie užívať alebo používať počas celej dĺžky tehotenstva.
Prípravok sa nesmie užívať v období dojčenia (v prípade nutnosti užitia nedojčiť).

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Dávkovanie sa musí upraviť podľa intenzity bolesti a reakcie pacienta, pričom sa má použiť najnižšia možná účinná dávka.

Dospelí a dospievajúci (starší ako 12 rokov)
Odporúčaná úvodná dávka je 2 tablety. Ak je to potrebné, môžu sa podať ďalšie dávky, neprekračujúc 8 tabliet (300 mg tramadólium-chloridu a 2 600 mg paracetamolu) za deň. 
Dávkovací interval medzi jednotlivými dávkami nemá byť kratší ako 6 hodín. 

Pacienti s poruchou funkcie pečene a/alebo obličiek
Má sa starostlivo zvážiť predĺženie dávkovacieho intervalu na základe požiadaviek pacienta. 

Starší pacienti
U pacientov starších ako 75 rokov môže byť predĺžená eliminácia. Preto je v nevyhnutných prípadoch potrebné predĺžiť interval dávkovania lieku podľa potrieb pacienta.

Dĺžku liečby určuje lekár. 
Liek sa nemá užívať dlhšie, ako je striktne nevyhnutné. Nemal by sa prestať užívať náhle, pokiaľ to neodporučí lekár. Prípadným abstinenčným príznakom (najmä po dlhodobej liečbe) sa dá vyhnúť znížením dávok v čase ukončovania liečby.

Spôsob použitia

Tablety sa podávajú nezávisle od jedla, majú sa prehltnúť celé a zapiť dostatočným množstvom vody. Nesmú sa lámať alebo žuť. 

Upozornenie

Liek sa nemá užívať počas tehotenstva a dojčenia.
U detí mladších ako 12 rokov sa liek neodporúča, pretože účinnosť a bezpečnosť lieku sa u nich nestanovila.
Liek je kontraindikovaný u pacientov so závažnou poruchou funkcie pečene.
Liek je kontraindikovaný u osôb s akútnou intoxikáciou alkoholom, hypnotikami, centrálne pôsobiacimi analgetikami, opiátmi alebo psychotropnými látkami.
Liek sa nedoporúča u pacientov s ťažkou insuficienciou obličiek (klírens kreatinínu < 10 ml/min).
Pacient nemá užívať ďalšie lieky obsahujúce paracetamol (vrátane voľnopredajných) alebo tramadólium-chlorid bez odporúčania lekára.
Liek nie je vhodný ako substitúcia u pacientov závislých na opiátoch.
Súbežné používanie opioidných agonistov-antagonistov (nalbufín, buprenorfín, pentazocín) sa neodporúča.
Až kým nebudú dostupné ďalšie informácie, je potrebné sa použitiu tramadolu počas plánovanej ľahkej anestézie vyhnúť.
Na liek sa môže rozvinúť toleracia a fyzická a/alebo psychická závislosť a to aj pri terapeutických dávkach. 
Zriedkavo sa zaznamenali prípady závislosti a abúzu.
Liek môže spôsobiť ospalosť alebo závraty, pacient nemá viesť vozidlá alebo obsluhovať stroje.
Vyhnúť sa užívaniu alkoholických nápojov a liekov obsahujúcich alkohol.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Niektoré vedľajšie účinky môžu byť závažné. Okamžite kontaktuje svojho lekára ak sa u vás vyskytne niektorý z nasledovných účinkov:
- zriedkavo sa môžu vyskytnúť kožné vyrážky naznačujúce aler ... viac >

Účinné látky

paracetamol, tramadoliumchlorid

Indikačná skupina

65 - Analgetiká - anodyná

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Typ registrácie: DCP - Decentralizovaná
Exspirácia: 36