Paxeladine 0,2 percent sirup sir (fľ.skl.+odm.lyž.) 1x125 ml

Mohlo by vás zaujímať

ADC Interakcie

Paxeladine 0,2 percent sirup
Výdaj
F, Nie je viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
36/0101/02-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
33582
Názov produktu podľa ŠÚKL
PAXELADINE 0,2 PERCENT sirup sir 1x125 ml (fľ.skl.+odm.lyž.)
Aplikačná forma
SIR - Sirup
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Účinná látka lieku je oxeladín, čo je antitusikum, liek proti kašľu. Je to liek na liečbu obtiažneho, neproduktívneho kašľa u dospelých a detí starších ako 30 mesiacov.

Použitie

Držiteľ oznámil na ŠÚKL skončenie dodávok lieku do SR od 14. 7. 2022.
Výdaj lieku (prípadne iného produktu) nie je viazaný na predpis.
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Dospelí:
1 dávka 5-ml každé 4 hodiny podľa potreby, maximálne 5x denne.

Deti od 15 do 20 kg (t. j. približne od 30 mesiacov do 6 rokov):
1 dávka 2,5-ml podľa potreby každé 4 hodiny, maximálne však 3-4x denne podľa hmotnosti.

Deti od 20 do 30 kg (t. j. približne od 6 rokov do 10 rokov):
1 dávka 5-ml každé 4 hodiny podľa potreby, maximálne však 2-3x denne podľa hmotnosti.

Deti od 30 do 50 kg (t. j. približne od 10 rokov do 15 rokov):
1 dávka 5-ml každé 4 hodiny podľa potreby, maximálne však 3-5x denne podľa hmotnosti.

Symptomatická liečba by mala trvať krátko (niekoľko dní) a je limitovaná časom, kedy je kašeľ prítomný.
Ak pri doporučenom dávkovaní nedochádza k zlepšeniu, nezvyšovať dávkovanie, ale je potrebné kontaktovať lekára.

Spôsob použitia

Sirup sa užíva v odporúčaných časových odstupoch. Balenie obsahuje odmernú lyžičku pre 2 druhy dávkovania – 2,5 a 5 ml.

Upozornenie

Liek sa neodporúča užívať počas tehotenstva a u dojčiacich žien.
Liek sa neodporúča užívať u detí do 30 mesiacov života a ľahšie ako 15 kg.
Liek obsahuje sacharózu a etanol (alkohol).
Tento liek obsahuje 12 mg etanolu (alkoholu) v každej 2,5 ml dávke (a 24 mg etanolu (alkoholu) v každej 5,0 ml dávke). Malé množstvo alkoholu v tomto lieku nemá žiadny pozorovateľný vplyv.
Pri diéte s nízkym obsahom cukrov alebo pri diabetes mellitus je potrebné vziať do úvahy obsah cukru 4,25 g v 5-ml dávke a 2,125 g v 2,5-ml dávke.
Po prvom otvorení môže byť liek uchovávaný maximálne po dobu 6 mesiacov.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Hlásenie vedľajších účinkov
Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v te ... viac >

Účinné látky

citrát oxeladínu

Indikačná skupina

36 - Antitusiká

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: NAR - Národná
Exspirácia: 36