Nalgesin S tbl flm 275 mg (blis.Al/PVC) 1x20 ks

Mohlo by vás zaujímať

Nalgesin S
Výdaj
F, Nie je viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
29/0328/00-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
52303
Názov produktu podľa ŠÚKL
Nalgesin S tbl flm 20x275 mg (blis.Al/PVC)
Aplikačná forma
TBL FLM - Filmom obalené tablety
Držiteľ rozhodnutia
Cena: od 4,50 €

Popis a určenie

Liek obsahuje liečivo sodná soľ naproxénu. Používa sa na zmiernenie rôznych druhov bolestí, na liečbu zápalových ochorení a znižovanie horúčky.

Liek zmierňuje:

  • bolesť hlavy, zubov;
  • migrénu;
  • bolesť po úrazoch (podvrtnutia, pomliaždeniny);
  • pooperačné bolesti (v úrazovej chirurgii, ortopédii, gynekológii, čeľustnej chirurgii);
  • gynekologickú bolesť (bolesť a kŕče pri menštruácii, bolesť pri zavedení vnútromaternicového telieska);
  • bolesť chrbta.

V prípade infekčných ochorení sa používa ako doplnková liečba na zmiernenie bolestí svalov a kĺbov, zápalu a zníženie horúčky.

Použitie

Výdaj lieku (prípadne iného produktu) nie je viazaný na predpis.
Počas užívania prípravku nie je vhodné konzumovať alkoholické nápoje.
Prípravok sa užíva v celku, nesmie sa hrýzť, drviť alebo rozpúšťať (pokiaľ to lekárnik povolí, je možné liek rozdeliť).
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.
Prípravok sa nesmie užívať alebo používať v III. trimestri tehotenstva.
Prípravok sa nesmie užívať v období dojčenia (v prípade nutnosti užitia nedojčiť).
Podávanie osobám s hmotnosťou nižšou ako 50 kg je kontraindikované.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Nežiaduce účinky sa minimalizujú použitím najmenšej účinnej dávky počas najkratšieho obdobia, potrebného na kontrolu symptómov.

Obvyklá denná dávka: 1 tableta každých 8 - 12 hodín. Na úvod sa môže užiť dvojitá dávka, a to buď 2 tablety naraz alebo sa 2. tableta môže užiť v hodinovom intervale po prvej.

Pacienti nad 65 rokov: 1 tableta každých 12 hodín.

Pri samoliečbe nemá byť presiahnutá denná odporúčaná dávka 3 tablety (825 mg).

Maximálna celková denná dávka je 6 tabliet (1650 mg).

Ak do 3 dní neklesne horúčka alebo ak sa do 10 dní pacient necíti lepšie alebo sa cíti horšie, je potrebné sa obrátiť na svojho lekára.

Spôsob použitia

Tablety sa užívajú vcelku, v pravidelných časových intervaloch, nezávisle od jedla a zapijú sa tekutinou. 

Upozornenie

Liek je kontraindikovaný v 3. trimestri tehotenstva. Počas 1. a 2. trimestra sa liek nemá podávať, pokiaľ to nie je jednoznačne nevyhnutné. Ak sa liek používa u žien, ktoré chcú otehotnieť alebo počas 1. a 2. trimestra, dávka má byť čo najnižšia a dĺžka liečby čo najkratšia.
Počas užívania niekoľkých dní od 20. gestačného týždňa sa má zvážiť predpôrodné monitorovanie zamerané na oligohydramnión a zúženie ductus arteriosus.
U dojčiacich žien je liek kontraindikovaný.
U detí s telesnou hmotnosťou nižšou ako 50 kg je liek kontraindikovaný.
Pri ťažkej poruche funkcie pečene alebo obličiek je liek kontraindikovaný.
Liek je kontraindikovaný pri závažnom srdcovom zlyhávaní, ak mal pacient v minulosti gastrointestinálne krvácanie alebo perforáciu pri liečbe NSAID alebo v prípade aktívneho alebo rekurentného peptického vredu alebo krvácania. Ak sa u pacienta objaví gastrointestinálne krvácanie alebo ulcerácie, liek musí byť vysadený.
Liek sa nemá podávať pri vážnych čerstvých chirurgických ranách a najmenej 48 hodín pred chirurgickým zákrokom.
Nepiť alkohol. Pri užívaní lieku v kombinácii s alkoholom sa zvyšuje riziko krvácania do tráviaceho traktu.
Počas liečby sa môže vyskytnúť menej často fotosenzitívna dermatitída (≥1/100 až <1/10) a fotosenzitívna reakcia (frekvencia neznáma).
Liek sa nesmie podávať súbežne s inými NSAID.
Liek obsahuje sodík.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Vedľajšie účinky sú rozdelené do nasledujúcich skupín podľa frekvencie výskytu:
- veľmi časté (môžu postihovať viac ako 1 z 10 osôb)
- časté (môžu postihovať menej ako 1 z 10 osôb)
- menej č ... viac >

Účinné látky

sodná soľ naproxénu

Indikačná skupina

29 - Antireumatiká, antiflogistiká, antiuratiká

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: NAR - Národná
Exspirácia: 60