Produkty držiteľa rozhodnutia KRKA, d.d., Novo Mesto (SVN)