IBUTABS 400 mg tbl flm (blis.PVC/Al) 1x50 ks

Mohlo by vás zaujímať

IBUTABS 400 mg
Výdaj
F, Nie je viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
29/0776/11-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
30474
Názov produktu podľa ŠÚKL
Ibutabs 400 mg tbl flm 50x400 mg (blis.PVC/Al)
Aplikačná forma
TBL FLM - Filmom obalené tablety
Držiteľ rozhodnutia
Cena: od 3,59 €

Popis a určenie

Liek obsahuje liečivo ibuprofén. Patrí do skupiny nesteroidných protizápalových liekov (NSAID), ktoré sa používajú na zmiernenie bolesti, zápalu a horúčky.

Liek sa používa na liečbu miernej až stredne silnej bolesti ako je napr.:

  • bolesť pri menštruácii,
  • bolesť zubov,
  • pooperačná bolesť,
  • bolesť po nastrihnutí hrádze a po pôrode.

Používa sa tiež na:

  • symptomatické zmiernenie bolesti hlavy vrátane migrény,
  • pri prechladnutí a stavoch sprevádzaných horúčkou,
  • na zmiernenie bolesti pri poraneniach mäkkých tkanív ako napr. pri podvrtnutí kĺbu alebo pomliaždení pohybového aparátu.

Na odporúčanie lekára sa môže liek použiť na liečbu reumatoidnej artritídy (ochorenie kĺbov), osteoartritídy (rozpad chrupavky v kĺboch), alebo iných zápalových či bolestivých stavov kĺbov, rovnako ako pre zápalové a bolestivé stavy mäkkých tkanív, ako sú svaly.

Použitie

Výdaj lieku (prípadne iného produktu) nie je viazaný na predpis.
Počas užívania prípravku nie je vhodné konzumovať alkoholické nápoje.
Prípravok sa užíva po jedle (viac v časti Spôsob použitia).
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.
Prípravok sa nesmie užívať alebo používať v III. trimestri tehotenstva.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Dávkovanie závisí od veku a hmotnosti pacienta.

Mierna až stredne silná bolesť a horúčka:

Dospelí a dospievajúci nad 12 rokov (≥ 40 kg):
Užíva sa 200 - 400 mg (½ - 1 tableta) podaných v 1 dávke 3 - 4x denne.
Pri migrenóznej bolesti sa užíva 400 mg (1 tableta) ako jednorazová dávka.
Maximálna denná dávka nemá prekročiť 1 200 mg (3 tablety).

Deti vo veku 6 - 9 rokov (20 - 29 kg):
Užíva sa 200 mg (½ tablety) 1 - 3x denne.
Maximálna denná dávka nemá prekročiť 600 mg (1 a ½ tablety).

Deti vo veku 10-12 rokov (30-40 kg):
Užíva sa 200 mg (½ tablety) 1 - 4x denne.
Maximálna denná dávka nemá prekročiť 800 mg (2 tablety).

Odstup medzi jednotlivými dávkami má byť 4 - 6 hodín.

Primárna dysmenorea:

Dospelí a dospievajúci nad 12 rokov (≥ 40 kg):
Užíva sa 200 - 400 mg (½ až 1 tableta) 1 - 3x denne v intervale 4 - 6 hodín, podľa potreby.
Maximálna denná dávka nemá prekročiť 1200 mg (3 tablety).

Reumatické ochorenia:

Dospelí:
Odporúčaná dávka je 400 - 600 mg (1 - 1 a ½ tablety) 3x denne.
U niektorých pacientov môže byť účinná udržiavacia dávka 600 - 1 200 mg denne. V akútnych a závažných prípadoch sa môže dávka zvýšiť na maximálne 2 400 mg (6 tabliet) rozdelených do 3 alebo 4 dávok.

Dospievajúci starší ako 12 rokov (> 40 kg):
odporúčaná dávka je od 20 mg/kg do maximálne 40 mg/kg telesnej hmotnosti denne, rozdelených do 3 - 4 dávok.

Pacienti s poruchou funkcie obličiek alebo pečene

U týchto pacientov sa má dávka upraviť, má sa stanoviť individuálne a so zvýšenou opatrnosťou. Má sa použiť najnižšia účinná dávka počas najkratšieho obdobia, ktoré je potrebné na zmiernenie symptómov

Ak je u detí a dospievajúcich potrebné užívať tento liek dlhšie ako 3 dni (u dospelých 5 dní) alebo ak sa zhoršia príznaky ochorenia, je potrebné poradiť sa s lekárom.

Spôsob použitia

Tablety sa užívajú v pravidelných časových odstupoch a zapíjajú dostatočným množstvom tekutiny. Pre rýchlejšie odstránenie príznakov ochorenia (ranná stuhnutosť) sa prvá ranná dávka môže užiť na prázdny žalúdok. Ďalšie dávky sa užívajú po jedle. Deliaca ryha umožňuje deliť tabletu na dve rovnaké dávky alebo slúži na uľahčenie podávania, tablety sa však nesmú hrýzť ani drviť.

Upozornenie

Liek je kontraindikovaný v 3. trimestri tehotenstva.
Počas 1. a 2. trimestra sa liek nemá podávať, pokiaľ to nie je jednoznačne nevyhnutné.
V prípade dlhodobej liečby sa má uvažovať o predčasnom ukončení dojčenia. 
Liek môže narušiť plodnosť a neodporúča sa u žien, ktoré sa pokúšajú otehotnieť.
Liek nie je určený deťom mladším ako 6 rokov.
U starších pacientov je potrebná zvýšená opatrnosť pri užívaní lieku.
Liek je kontraindikovaný u pacientov so závažnou poruchou činnosti obličiek a/alebo pečene. 
U pacientov s poruchou funkcie obličiek a/alebo pečene je potrebná opatrnosť.
Pacienti s nekontrolovanou hypertenziou, kongestívnym zlyhaním srdca (triedy II – III NYHA), diagnostikovaným ischemickým ochorením srdca, ochorením periférnych artérií a/alebo cerebrovaskulárnym ochorením majú byť liečení ibuprofénom len po dôkladnom zvážení a nemajú sa používať vysoké dávky (2 400 mg denne).
Liek môže mať vplyv na schopnosť viesť vozidlo alebo obsluhovať stroje, keďže zriedkavo sa môže vyskytnúť porucha videnia.
Počas liečby sa môže objaviť fotosenzitivita (frekvencia výskytu je neznáma).
Nepiť alkohol.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Pri užívaní lieku Ibutabs sa môžu vyskytnúť nasledujúce vedľajšie účinky, ktoré sú uvedené podľa častosti ich výskytu.
Veľmi časté vedľajšie účinky (môžu postihovať viac ako 1 z 10 osôb)
- ... viac >

Účinné látky

ibuprofén

Indikačná skupina

29 - Antireumatiká, antiflogistiká, antiuratiká

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: NAR - Národná
Exspirácia: 60