ALMIRAL sol inj 75 mg (amp.skl.hnedá) 5x3 ml

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 3,36 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 0,97 € -1,24 € (-56,1 %)
Úhrada poisťovne 2,39 € +1,24 € (+107,8 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
05/24 0,97 € (0,0 %) 2,39 € (0,0 %)
04/24 0,97 € (-56,1 %) 2,39 € (+107,8 %)
03/24 2,21 € (0,0 %) 1,15 € (0,0 %)
02/24 2,21 € 1,15 €
Indikačné obmedz. NIE
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. Žiadne
Spôsob úhrady S - čiastočná
Pôvod lieku Generický liek
Mohlo by vás zaujímať

Výdaj
R, Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
29/0132/93-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
3592E
Názov produktu podľa ŠÚKL
ALMIRAL sol inj 5x3ml/75 mg (amp.skl.hnedá)
Aplikačná forma
SOL INJ - Injekčný roztok
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liek obsahuje liečivo diklofenak, ktoré patrí do skupiny látok označovaných ako nesteroidové protizápalové lieky (NSAID). Diklofenak zmierňuje prejavy zápalu, ako je opuch a bolesť; znižuje horúčku.

Injekcia lieku podaná do svalu sa používa na liečbu nasledujúcich ochorení:

  • vzplanutia rôznych druhov reumatických bolestí: kĺbov, bolesť chrbta, meravosť ramenného kĺbu, tenisový lakeť (reumatoidná artritída, ankylozujúca spondylitída, osteoartróza, spondylartritída, bolestivé syndrómy chrbtice, mimokĺbový reumatizmus),
  • záchvaty dny,
  • bolesť spôsobená žlčovými alebo obličkovými kameňmi,
  • bolesť a opuch po chirurgickom zákroku alebo poranení,
  • závažné záchvaty migrény.

Infúzia lieku podaná do žily sa používa na liečbu alebo zabránenie bolesti po chirurgickom zákroku.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Liek patrí do rúk lekára, alebo musí byť použitý pod dohľadom lekára.
Prípravok môže ovplyvňovať pozornosť. Po užití by pacient nemal viesť motorové vozidlá, alebo vykonávať iné činnosti vyžadujúce zvýšenú pozornosť.
Liek je určený na parenterálnu aplikáciu.
Prípravok sa nesmie užívať alebo používať v III. trimestri tehotenstva.
Prípravok sa nesmie užívať v období dojčenia (v prípade nutnosti užitia nedojčiť).

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Vedľajšie účinky môžu byť minimalizované použitím najnižšej účinnej dávky v najkratšom potrebnom čase.

Dospelí

Intramuskulárna injekcia
Zvyčajná dávka: 1 injekcia (75 mg diklofenaku) denne, v ťažkých prípadoch (napr. pri kolike) sa môže denná dávka výnimočne zvýšiť na 2 injekcie denne (spolu 150 mg diklofenaku), oddelené niekoľkohodinovým intervalom (1 injekcia do každého sedacieho svalu).
Alternatívou je kombinácia 1 injekcie (75 mg diklofenaku) s inými liekovými formami lieku diklofenaku (napr. tabletami) až do celkovej maximálnej dennej dávky 150 mg.
Záchvaty migrény: Klinické skúsenosti sú obmedzené na začiatočné použitie 1 injekcie (75 mg diklofenaku) podanej čo najskôr, po ktorej nasleduje liečba čapíkmi až do dávky 100 mg v ten istý deň, ak je to potrebné. Celková dávka v 1. deň nemá prekročiť 175 mg.

Intravenózna infúzia
Liečba stredne silnej až silnej pooperačnej bolesti: Má sa podať 75 mg diklofenaku kontinuálnou infúziou trvajúcou 30 minút až 2 hodiny. Ak je to potrebné, liečba sa môže po niekoľkých hodinách zopakovať, ale dávka nemá prekročiť 150 mg počas obdobia 24 hodín.
Prevencia pooperačnej bolesti: Po chirurgickom zákroku sa podať začiatočná dávka 25 mg až 50 mg diklofenaku infúziou trvajúcou 15 minút až 1 hodinu, po ktorej nasleduje kontinuálna infúzia s rýchlosťou približne 5 mg/hod až do maximálnej dennej dávky 150 mg.

Význačné kardiovaskulárne rizikové faktory
Majú byť liečení liekom iba po starostlivom zvážení a iba pri dávkach ≤ 100 mg diklofenaku denne, ak po úvodnej liečbe injekčným roztokom pokračuje liečba dlhšie ako 4 týždne.

Dĺžku liečby určuje lekár.
Liek je určený iba pre krátkodobú liečbu a nemá sa podávať dlhšie ako 2 dni. Ak je to potrebné, v liečbe sa môže pokračovať tabletami alebo čapíkmi s obsahom diklofenaku.

Spôsob použitia

Injekčný roztok sa má podať buď intramuskulárne hlbokou intragluteálnou injekciou do horného vonkajšieho kvadrantu, alebo intravenózne pomalou infúziou po zriedení. Nesmie sa podať intravenóznou injekciou ako bolus.

Intravenózna infúzia
V závislosti na predpokladanej doby infúzie sa zmieša 100-500 ml fyziologického roztoku (0,9 % ) alebo 5 % roztok glukózy s injekčným roztokom hydrogénuhličitanu sodného (0,5 ml 8,4 % alebo 1,0 ml 4,2 % ), ktorý sa odobral z čerstvo otvoreného roztoku. K tomuto roztoku sa pridá obsah 1 ampulky (3 ml) lieku. Použiť sa smie len číry roztok, ak sa objavia kryštáliky alebo precipitácia, infúzia sa nesmie použiť. Infúzia sa podáva okamžite po jej príprave. 

Upozornenie

Neodporúča sa podávať ženám, ktoré sa pokúšajú otehotnieť (ak je podanie potrebné, dávka má byť čo najnižšia a dĺžka liečby čo najkratšia).
U žien, ktoré majú ťažkosti s otehotnením alebo podstupujú vyšetrenia pre neplodnosť, sa má zvážiť jeho vysadenie.
Liek je kontraindikovaný v 3. trimestri tehotenstva. Nemá sa podávať počas 1. a 2. trimestra, ak to nie je jednoznačne nevyhnutné (dávka má byť čo najnižšia a dĺžka liečby čo najkratšia).
Nemá sa podávať počas dojčenia, aby sa zabránilo vzniku nežiaducich účinkov u dieťaťa.
Vzhľadom na dávku liečiva nie sú ampulky injekčného roztoku vhodné pre deti a dospievajúcich. Injekčný roztok nesmie byť podaný predčasne narodeným deťom a novorodencom, u dojčiat a detí do 3 rokov môže obsiahnutý benzylalkohol vyvolať toxické a anafylaktoidné reakcie.
U starších pacientov sa je potrebná opatrnosť.
Liek je kontraindikovaný u pacientov so zlyhávajúcimi obličkami a/alebo pečeňou.
U pacientov s miernou až stredne ťažkou poruchou funkcie obličiek a/alebo pečene sa odporúča opatrnosť.
Opatrnosť je potrebná pri podaní lieku pacientom s hepatickou porfýriou, pretože môže vyvolať záchvat.
Je potrebné vyhnúť sa súčasnému použitiu tohto lieku a iných nesteroidných protizápalových liekov.
Liek môže potlačiť príznaky a prejavy infekcie.
Pacienti, u ktorých sa počas liečby vyskytnú poruchy videnia, závrat, vertigo, ospalosť alebo iné poruchy centrálneho nervového systému, nemajú viesť motorové vozidlá alebo obsluhovať stroje.
Liek sa smie miešať len s roztokmi uvedenými v SPC, časť 6.2.
Uchovávať pri teplote do 25 °C, chránené pred svetlom. 
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Niektoré vedľajšie účinky môžu byť závažné.
Prestaňte užívať ALMIRAL a ihneď informujte svojho lekára, ak zbadáte:
- mierne kŕče a bolestivosť brucha, ktoré sa začínajú krátko po začatí lie ... viac >

Účinné látky

diklofenak sodná soľ

Indikačná skupina

29 - Antireumatiká, antiflogistiká, antiuratiká

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: NAR - Národná
Exspirácia: 36