NUROFEN pre deti 4% pomaranč sus por 4,0 g (fľ.PET) 1x100 ml

Mohlo by vás zaujímať

NUROFEN pre deti 4% pomaranč
Výdaj
F, Nie je viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
07/0003/11-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
03956
Názov produktu podľa ŠÚKL
Nurofen pre deti 4% pomaranč sus por 1x100 ml/4,0 g (fľ.PET)
Aplikačná forma
SUS POR - Perorálna suspenzia
Cena: od 9,29 €

Popis a určenie

Liek obsahuje ibuprofén, ktorý patrí do skupiny liekov nazývaných nesteroidné protizápalové lieky (non-steroidal anti- inflammatory drugs, NSAID). Tieto lieky pôsobia tak, že menia odpoveď tela na bolesť a vysokú teplotu tela. Tento liek bol špeciálne navrhnutý pre deti, a je určený pre podanie ústami:

  • na zníženie horúčky
  • na zmiernenie príznakov miernej až stredne silnej bolesti

Ak sa dieťa do 3 dní nebude cítiť lepšie alebo sa bude cítiť horšie, treba sa obrátiť na lekára.

Použitie

Držiteľ oznámil na ŠÚKL prerušenie dodávok lieku do SR od 21. 11. 2022.
Výdaj lieku (prípadne iného produktu) nie je viazaný na predpis.
Počas užívania prípravku nie je vhodné konzumovať alkoholické nápoje.
Prípravok sa užíva spolu s jedlom (v priebehu jedla).
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.
Nádobu, v ktorej sa prípravok uchováva, treba pred použitím potriasť.
Prípravok sa nesmie užívať alebo používať v III. trimestri tehotenstva.
Overenie dávkovania lieku pre deti

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Každý 1 ml suspenzie obsahuje 40 mg ibuprofénu.

Na bolesť a horúčku: Denné dávkovanie lieku je 20‑30 mg/kg telesnej hmotnosti v rozdelených dávkach. Dávky sa majú podávať približne každých 6-8 hodín.

20-29 kg (6-9 rokov): 5 ml (zodpovedajúce 200 mg ibuprofenu) 3x denne.
30-40 kg (10-12 rokov): 7,5 ml (zodpovedajúce 300 mg ibuprofenu) 3x denne.

Liek je určený len na krátkodobé použitie. Ak je potrebné podávať tento liek dlhšie ako 3 dni alebo ak sa zhoršia príznaky ochorenia, je potrebné poradiť sa s lekárom.

Spôsob použitia

Pred odmeraním každej dávky je nutné suspenziu pretrepať. Pre pacientov s citlivým žalúdkom sa odporúča, aby sa liek užíval s jedlom. Na odmeranie presnej dávky slúži obojstranná odmerná lyžička (s objemom 2,5 ml s vnútornou ryskou na 1,25 ml na jednom konci a s objemom 5 ml a druhom konci). Po užití dávky sa lyžička umyje v teplej vode a nechá sa vysušiť. Je nutné dodržiavať odstupy medzi jednotlivými dávkami (6-8 hodín).

Upozornenie

Liek nie je určený pre deti mladšie ako 6 rokov a/alebo s hmotnosťou menej ako 20 kg.
Liek je kontraindikovaný v treťom trimestri tehotenstva. Počas 1. a 2. trimestra sa liek nemá podávať, pokiaľ to nie je jednoznačne nevyhnutné (dávka má byť čo najnižšia a liečba má trvať čo najkratšie). Ak je potrebná liečba (od 20. týždňa tehotenstva) dlhšia ako niekoľko dní, môže sa odporučiť ďalšie sledovanie dieťaťa.
Zvyčajne nie je potrebné prerušiť dojčenie počas krátkodobého užívania odporúčaných dávok pri miernej až stredne silnej bolesti a horúčke.
Liek môže spôsobiť zníženie ženskej plodnosti pôsobením na ovuláciu (reverzibilné, odznie po ukončení liečby).
U starších pacientov je potrebná zvýšená opatrnosť.
Liek je kontraindikovaný u pacientov so závažným zlyhaním pečene a/alebo závažným renálnym zlyhaním.
Opatrnosť je potrebná u pacientov, ktorí trpia bronchiálnou astmou alebo alergickým ochorením.
Liek je potrebné vysadiť pri prvom výskyte prejavov a príznakov závažných kožných reakcií, ako je kožná vyrážka, lézie na slizniciach alebo akýkoľvek iný prejav precitlivenosti. Odporúča sa vyhľadať lekársku pomoc, pretože to môžu byť prvé prejavy veľmi závažnej kožnej reakcie.
Pri užívaní lieku bezprostredne po závažnom chirurgickom zákroku je potrebná zvýšená opatrnosť.
Odporúča sa vyhnúť sa užívaniu lieku v prípade ovčích kiahní.
Ak sa liek podáva na zníženie horúčky alebo zmiernenie bolesti súvisiacej s infekciou, odporúča sa sledovanie infekcie. V podmienkach mimo nemocnice je potrebné, aby sa pacient obrátil na lekára, pokiaľ symptómy pretrvávajú alebo sa zhoršujú.
Nepiť alkohol.
Koža sa môže stať citlivá na svetlo (fotosenzitívna reakcia má neznámu frekvenciu výskytu).
Liek obsahuje tekutý maltitol. Vzhľadom k obsahu tekutého maltitolu môže mať liek mierny laxatívny účinok.
Liek obsahuje 27,54 mg sodíka v 15 ml suspenzie (zodpovedá 1,836 mg/ml suspenzie). Má sa vziať do úvahy u pacientov na diéte s kontrolovaným obsahom sodíka.
Liek obsahuje pšeničný škrob, ktorý môže obsahovať glutén (lepok), ale len v stopových množstvách a preto sa považuje za bezpečný pre ľudí s celiakiou.
Uchovávať pri teplote neprevyšujúcej 25 °C. Čas použiteľnosti po prvom otvorení fľašky je 6 mesiacov.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky


Tak ako všetky lieky, aj Nurofen pre deti 4 % pomaranč môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Vedľajšie účinky sa môžu minimalizovať užívaním najnižšej účinnej dávky počas najkratšej doby potrebnej na zvládnutie príznakov.
Aj keď sú vedľajšie účinky menej časté, u vá ... viac >

Účinné látky

ibuprofén

Indikačná skupina

07 - Analgetiká, antipyretiká

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: DCP - Decentralizovaná
Exspirácia: 24