Ibuprofen 400 STADA tbl flm (blis.) 1x50 ks

Mohlo by vás zaujímať

Ibuprofen 400 STADA
Výdaj
F, Nie je viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
29/0052/95-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
78086
Názov produktu podľa ŠÚKL
Ibuprofen 400 STADA tbl flm 50x400 mg (blis.PVC/Al)
Aplikačná forma
TBL FLM - Filmom obalené tablety
Držiteľ rozhodnutia
Cena: od 3,19 €

Popis a určenie

Liek obsahuje liečivo ibuprofén. Je to protizápalový a bolesť utišujúci liek, ktorý patrí medzi nesteroidné antiflogistiká/analgetiká.

Používa sa na liečbu bolesti a zápalu pri:

  • akútnej artritíde (náhly zápal kĺbu), vrátane záchvatov dny,
  • chronickej artritíde (dlhodobý zápal kĺbu), osobitne reumatoidnej artritíde (chronickej polyartritíde) (zápalové ochorenie viacerých kĺbov),
  • ankylozujúcej spondylitíde (Morbus Bechterev) (zápal stavcov) a iných zápalových reumatických ochoreniach chrbtice,
  • stavoch podráždenia objavujúcich sa pri degeneratívnych ochoreniach kĺbov a chrbtice (artróza a spondylartróza),
  • reumatizme mäkkých tkanív (ochorenia pohybového aparátu),
  • bolestivých opuchoch alebo zápaloch v dôsledku poranení. 

Použitie

Výdaj lieku (prípadne iného produktu) nie je viazaný na predpis.
Počas užívania prípravku nie je vhodné konzumovať alkoholické nápoje.
Prípravok sa užíva spolu s jedlom (v priebehu jedla).
Prípravok sa užíva po jedle (viac v časti Spôsob použitia).
Prípravok sa užíva v celku, nesmie sa hrýzť, drviť alebo rozpúšťať (pokiaľ to lekárnik povolí, je možné liek rozdeliť).
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.
Prípravok sa nesmie užívať alebo používať v III. trimestri tehotenstva.
Podávanie deťom a mladistvím mladším ako 15 rokov je kontraindikované.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Dospievajúci (od 15 rokov) a dospelí
Má sa použiť najnižšia účinná dávka počas najkratšieho obdobia, ktoré je potrebné na zmiernenie symptómov.
Ak sa do 3-5 dní nezlepší zdravotný stav alebo sa zhorší, je potrebné vyhľadať lekára.

Na liečbu reumatických ochorení
Ibuprofén sa dávkuje v závislosti od veku a telesnej hmotnosti.
Odporúčaná dávka je v rozsahu od 1200-2400 mg ibuprofénu denne (3-6 tabliet).
Maximálna jednorazová dávka nesmie presiahnuť 800 mg ibuprofénu (2 tablety).
Dĺžku liečby stanoví ošetrujúci lekár. Na liečbu reumatických ochorení môže byť potrebné dlhšie obdobie.
Nežiaduce účinky možno minimalizovať podávaním najnižšej účinnej dávky počas najkratšej potrebnej doby na kontrolu príznakov.

Spôsob použitia

Filmom obalené tablety sa majú prehĺtať celé s dostatočným množstvom vody a nemajú sa užívať na lačno. Pacientom so žalúdkovými ťažkosťami sa odporúča užívať liek počas jedla.

Upozornenie

Liek môže oslabiť fertilitu žien.
Počas 1. a 2. trimestra tehotenstva sa liek nemá podávať, pokiaľ to nie je jednoznačne nevyhnutné (dávka má byť čo najnižšia a dĺžka liečby čo najkratšia).
Liek je kontraindikovaný v 3. trimestri tehotenstva.
Liek je kontraindikovaný u detí a dospievajúcich do 15 rokov z dôvodu vysokého obsahu liečiva.
Liek je kontraindikovaný u pacientov s aktívnym žalúdočným alebo intestinálnym vredom alebo u pacientov s iným gastrointestinálnym krvácaním alebo perforáciou v anamnéze súvisiacej s predchádzajúcou NSAID liečbou.
Liek je kontraindikovaný u pacientov so záchvatmi astmy, urtikárie alebo akútnej rinitídy, ktoré vznikli na základe užívania kyseliny acetylsalicylovej alebo iných nesteroidných protizápalových látok.
Liek je kontraindikovaný u pacientov so závažným zlyhávaním srdca (NYHA IV), závažnou dehydratáciou a/alebo cerebrovaskulárnym ochorením.
Liek je kontraindikovaný u pacientov so závažným zlyhaním pečene alebo obličiek.
Zvýšená pozornosť sa vyžaduje u pacientov s ulceróznou kolitídou alebo Crohnovou chorobou, u pacientov so zhoršenou funkciou pečene a/alebo obličiek, hypertenziou, s hepatálnou porfýriou, s poruchami hemostázy.
Ibuprofén môže maskovať príznaky a prejavy infekcie.
Počas liečby sa môže vyskytnúť fotosenzitivita (neznáma frekvencia výskytu).
Ak sa vyskytne únava, poruchy zraku a závrat, neodporúča sa viesť motorové vozidlá a obsluhovať stroje.
Počas liečby nepiť alkohol.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého. Ak budete pociťovať nasledovné vedľajšie účinky povedzte to svojmu lekárovi, ktorý rozhodne o ďalších opatreniach.
Nasledovné vedľajšie účinky lieku sú typicky závislé od dávky a sú individuálne ... viac >

Účinné látky

ibuprofén

Indikačná skupina

29 - Antireumatiká, antiflogistiká, antiuratiká

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: NAR - Národná
Exspirácia: 60