Ibalgin 600 tbl flm 600 mg (blis. PVC/Al) 1x30 ks

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 2,39 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 1,43 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 0,96 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
12/22 1,43 € (0,0 %) 0,96 € (0,0 %)
11/22 1,43 € (0,0 %) 0,96 € (0,0 %)
10/22 1,43 € (0,0 %) 0,96 € (0,0 %)
09/22 1,43 € 0,96 €
Indikačné obmedz. NIE
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. Žiadne
Spôsob úhrady S - čiastočná
Pôvod lieku Generický liek
Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Ibalgin 600
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
29/0102/99-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
56035
Názov produktu podľa ŠÚKL
Ibalgin 600 tbl flm 30x600 mg (blis. PVC/Al)
Aplikačná forma
TBL FLM - Filmom obalené tablety

Popis a určenie

Liek obsahuje liečivo ibuprofén, ktoré patrí do skupiny tzv. nesteroidných protizápalových liečiv. Ibuprofén zmierňuje bolesť a zápal rôzneho pôvodu, zvlášť pri ochorení pohybového ústrojenstva. Taktiež tlmí horúčku, ktorá sprevádza zápal.

Liek sa používa na liečbu reumatických ochorení predovšetkým zápalového pôvodu, ktoré postihujú kostrové svalstvo, kĺby, chrbticu, šľachy; ďalej pri poranení mäkkých tkanív ako je pomliaždenie a vyvrtnutie a podobne.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. POZOR: Pri výdaji na lekársky predpis musí byť uvedený názov liečiva - účinnej látky.
Počas užívania prípravku nie je vhodné konzumovať alkoholické nápoje.
Fajčenie sa neodporúča, môže prísť k zmene účinku lieku.
Prípravok sa užíva spolu s jedlom (v priebehu jedla).
Prípravok sa užíva v celku, nesmie sa hrýzť, drviť alebo rozpúšťať (pokiaľ to lekárnik povolí, je možné liek rozdeliť).
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.
Prípravok sa nesmie užívať alebo používať v III. trimestri tehotenstva.
Podávanie deťom a mladistvím mladším ako 15 rokov je kontraindikované.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Dospelí a mladiství od 15 rokov: Zvyčajné dávkovanie je 1 tableta 3-4x denne (t.j. 1,8 – 2,4 g ibuprofénu). Nemá sa prekročiť dávka 2,4 g denne (t.j 4 tablety).
Odstup medzi jednotlivými dávkami má byť najmenej 4 hodiny.
Pacienti s renálnou a hepatálnou insuficienciou: je potrebná zvýšená opatrnosť.

O dĺžke liečby rozhoduje lekár. Nežiaduce účinky možno minimalizovať podávaním najnižšej účinnej dávky počas najkratšej potrebnej doby na kontrolu príznakov.

Spôsob použitia

Filmom obalené tablety sa prehĺtajú celé, zapíjajú sa dostatočným množstvom tekutiny. Ak sa objavia gastrointestinálne ťažkosti, odporúča sa podať tablety s malým množstvom potravy či zapiť ich mliekom. Nežiaduce účinky možno minimalizovať podávaním najnižšej účinnej dávky počas najkratšej potrebnej doby na kontrolu príznakov (pozri časť 4.4).

Upozornenie

Liek je kontraindikovaný v treťom trimestri tehotenstva. Počas prvého a druhého trimestra sa liek nemá podávať, pokiaľ to nie je jednoznačne nevyhnutné.
Pokiaľ liek užíva žena, ktorá sa snaží otehotnieť alebo v priebehu prvého a druhého trimestra tehotenstva, má užívať nízke dávky a liečba má byť čo najkratšia.
Liek sa neodporúča užívať počas dojčenia.
Liek nie je určený pre deti mladšie ako 15 rokov.
Pred začatím dlhodobej liečby pacientov s rizikovými faktormi pre vznik kardiovaskulárnych udalostí (napr. hypertenzia, hyperlipidémia, diabetes mellitus, fajčenie) je potrebné dôsledné zváženie, najmä v prípade, že sú potrebné vysoké dávky ibuprofénu (2 400 mg denne).
Počas liečby nie je vhodné fajčenie a konzumácia alkoholických nápojov.
Pri užívaní lieku sa môže vyskytnúť fotosenzitívna reakcia (frekvencia neznáma).
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Ak sa objavia závažnejšie reakcie, ako žihľavka, náhle vzniknutý opuch okolo očí, pocit zvierania na hrudníku alebo dýchacie ťažkosti, ďalej bolesti v nadbrušku či čierno sfarbená stolica alebo poruc ... viac >

Účinné látky

ibuprofén

Indikačná skupina

29 - Antireumatiká, antiflogistiká, antiuratiká

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: NAR - Národná
Exspirácia: 36