Mohlo by vás zaujímať

BRUFEN sirup
Výdaj
F, Nie je viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
29/0916/92-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
1432C
Názov produktu podľa ŠÚKL
BRUFEN sirup sir 1x100 ml (fľ.PET+striek.)
Aplikačná forma
SIR - Sirup
Cena: od 4,12 €

Popis a určenie

Liečivom je ibuprofen, ktorý tlmí bolesť, znižuje zvýšenú telesnú teplotu a má protizápalové účinky. Ibuprofen zabraňuje tvorbe prostaglandínov, ktoré sa podieľajú v organizme na vzniku bolesti, zvýšenej teploty a zápalu.

Používa sa na:

  • krátkodobú liečbu horúčky u detí starších ako 3 mesiace, vyvolanej vírusovou alebo bakteriálnou infekciou (chrípka, zápal priedušiek, zápal mandlí, zápal hltana, zápal prinosových dutín a iné);
  • pri juvenilnej reumatoidnej artritíde a ostatných reumatických ochoreniach (iba na odporúčanie lekára);
  • pri miernej až stredne silnej bolesti (menštruačná bolesť, bolesť zubov, pooperačná bolesť, bolesť hlavy);
  • pri poranení mäkkých tkanív (vyvrtnutie, pomliaždenie).

Použitie

Držiteľ oznámil na ŠÚKL prerušenie dodávok lieku do SR od 5. 10. 2022.
Výdaj lieku (prípadne iného produktu) nie je viazaný na predpis.
Prípravok môže ovplyvňovať pozornosť. Po užití by pacient nemal viesť motorové vozidlá, alebo vykonávať iné činnosti vyžadujúce zvýšenú pozornosť.
Prípravok sa užíva spolu s jedlom (v priebehu jedla).
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.
Nádobu, v ktorej sa prípravok uchováva, treba pred použitím potriasť.
Prípravok sa nesmie užívať alebo používať v III. trimestri tehotenstva.
Podávanie deťom mladším ako 3 mesiace je kontraindikované.
Podávanie deťom s hmotnosťou nižšou ako 5 kg je kontraindikované.
Overenie dávkovania lieku pre deti

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Každý 1 ml sirupu obsahuje 20 mg ibuprofénu. Dávka ibuprofenu závisí od veku a telesnej hmotnosti pacienta.

Medzi dávkami sa má dodržať aspoň 4-hodinový odstup. Maximálna jednotlivá denná dávka ibuprofénu pre deti a dospievajúcich nesmie presiahnuť 400 mg. Celková denná dávka ibuprofénu u dospelých a dospievajúcich v priebehu 24 hodín nesmie presiahnuť 1 200 mg.

Dojčatá a deti do 12 rokov
Odporúčaná denná dávka je 20 – 30 mg/kg telesnej hmotnosti, rozdelených do väčšieho počtu dávok.

  •  5 – 7 kg (3 – 6 mesiacov): dávka: 2,5 ml (50 mg), frekvencia: 2-3x denne, najvyššia denná dávka: 150 mg.
  •  7 – 10 kg (6 – 12 mesiacov): dávka: 2,5 ml (50 mg), frekvencia: 3x denne, najvyššia denná dávka: 150 mg.
  • 10 – 14,5 kg (1 – 2 roky): dávka: 2,5 ml (50 mg), frekvencia: 3-4x denne, najvyššia denná dávka: 200 mg.
  • 14,5 – 25 kg (3 – 7 rokov): dávka: 5 ml (100 mg), frekvencia: 3-4x denne, najvyššia denná dávka: 400 mg.
  • 25 – 40 kg (8 – 12 rokov): dávka: 10 ml (200 mg), frekvencia: 3-4x denne, najvyššia denná dávka: 800 mg.

Na výpočet dávky sa má použiť telesná hmotnosť, veková hranica je len orientačná.
Pri juvenilnej chronickej artritíde sa môže denná dávka zvýšiť až na 40 mg/kg telesnej hmotnosti, rozdelených do 3 – 4 jednotlivých dávok.

Dospelí a deti od 12 rokov
Reumatické ochorenia: odporúčaná dávka je 20-30 ml sirupu 3x denne (400-600 mg ibuprofénu 3x denne). Pri renálnej insuficiencii je potrebné znížiť dávku. Maximálna denná dávka je 120 ml sirupu (2400 mg ibuprofénu).
Dysmenorea: 20 ml sirupu (400 mg ibuprofénu) 1-3x denne podľa potreby pri prvých príznakoch menštruačných ťažkostí.
Bolestivé stavy ľahkej až strednej intenzity: 10-20 ml sirupu (200-400 mg ibuprofénu) jednorazovo alebo rozdelených do 3-4 jednotlivých dávok.

Starší pacienti
Úprava dávky je potrebná len u starších pacientov s poruchou funkcie obličiek alebo pečene. Dávka sa stanoví individuálne a so zvýšenou opatrnosťou. 

Pacienti s poškodenou funkciou obličiek, pečene alebo srdca
Je potrebná zvýšená opatrnosť, má sa podávať najnižšia účinná dávka a má sa kontrolovať funkcia obličiek.

Nežiaduce účinky možno minimalizovať použitím najmenšej účinnej dávky počas najkratšieho obdobia potrebného na kontrolu symptómov.

Dospelý pacient sa má poradiť s lekárom, ak sa stav zhorší alebo pretrváva dlhšie ako 3 dni pri horúčke a dlhšie ako 5 dní v prípade bolesti. 
Ak je u detí vo veku od 6 mesiacov a u dospievajúcich (≥ 12 rokov až < 18 rokov) potrebné podávať tento liek dlhšie ako 3 dni alebo dôjde k zhoršeniu príznakov, je potrebné poradiť sa s lekárom.
U dojčiat vo veku 3 – 5 mesiacov treba vyhľadať lekára okamžite pri zhoršení príznakov ochorenia alebo do 24 hodín, ak príznaky pretrvávajú.

Spôsob použitia

Sirup je určený na perorálne podávanie. Stanovené množstvo sirupu sa odoberie z fľaše, prehltne sa a zapije vodou. Na dosiahnutie rýchlejšieho nástupu účinku je možné dávku užiť nalačno. Pacientom s citlivým žalúdkom sa odporúča, aby ibuprofén užili s jedlom. Pri užívaní sirupu sa môže vyskytnúť prechodný pocit pálenia v ústach alebo v hrdle, pred použitím je potrebné flašu dôkladne pretrepať.

Upozornenie

Liek je kontraindikovaný v 3. trimestri tehotenstva. 
Sirup sa nemá užívať počas prvých 6 mesiacov tehotenstva, pokiaľ to nie je absolútne nevyhnutné a kým lekár neodporučí. Ak je liečba nevyhnutná počas tohto obdobia alebo kým žena plánuje otehotnieť, má sa použiť čo najnižšia dávka počas čo najkratšieho času. Ak sa sirup užíva dlhšie ako niekoľko dní od 20. týždňa tehotenstva môže u nenarodeného dieťaťa spôsobiť problémy s obličkami. Ak je potrebná liečba dlhšia ako niekoľko dní lekár môže odporučiť ďalšie sledovanie.
Liek sa neodporúča užívať počas dojčenia.
Liek sa nemá podávať deťom mladším ako 3 mesiace a deťom s telesnou hmotnosťou menšou ako 5 kg.
Neprekračujte odporúčanú dávku alebo dĺžku liečby 7 dní.
Liek je kontraindikovaný u pacientov s ťažkým zlyhaním pečene a ťažkým zlyhaním obličiek (glomerulárna filtrácia menej ako 30 ml/min).
Liek je kontraindikovaný u pacientov s ulceróznou kolitídou, aj v anamnéze, s Crohnovou chorobou, s aktívnym alebo rekurentným peptickým vredom alebo gastrointestinálnym krvácaním (dva alebo viac prípadov potvrdeného vredu alebo krvácania).
Pri dlhodobom užívaní liekov proti bolesti sa môže vyskytnúť bolesť hlavy, ktorá sa nesmie zmierňovať zvyšovaním dávok lieku.
Počas liečby môže dôjsť k ovplyvneniu reakčného času, čo je potrebné vziať do úvahy v prípade potreby zvýšenej pozornosti (vedenie vozidla alebo obsluha strojov).
Užívanie lieku môže spôsobiť zvýšenú citlivosť na svetlo (frekvencia menej časté ≥ 1/1000 a <1/100).
Nepiť alkohol.
Liek obsahuje sacharózu a sorbitol.
Liek obsahuje farbivo (oranžovú žlť) a parabény, ktoré môžu vyvolať alergické reakcie (aj oneskorené).
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Závažné vedľajšie účinky
Prestaňte užívať tento liek a ihneď vyhľadajte lekára, ak sa u vás vyskytne niektorý z nasledovných závažných vedľajších účinkov – môžete potrebovať bezodkladnú lekársku pom ... viac >

Účinné látky

ibuprofén

Indikačná skupina

29 - Antireumatiká, antiflogistiká, antiuratiká

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: NAR - Národná
Exspirácia: 36