BRUFEN RETARD 800 mg tbl flp (blis. PVC/PVDC) 1x30 ks

Zmeny v príbalovom letáku
Pri tomto produkte registrujeme závažné zmeny v príbalovom letáku. Pozrite si, čo sa zmenilo
Zmeny v SPC
Pri tomto produkte registrujeme závažné zmeny v SPC. Pozrite si, čo sa zmenilo
Kategorizačné údaje
Maximálna cena 4,79 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 3,51 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 1,28 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
07/24 3,51 € (0,0 %) 1,28 € (0,0 %)
06/24 3,51 € (0,0 %) 1,28 € (0,0 %)
05/24 3,51 € (0,0 %) 1,28 € (0,0 %)
04/24 3,51 € 1,28 €
Indikačné obmedz. NIE
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. Žiadne
Spôsob úhrady S - čiastočná
Pôvod lieku Originálny liek
Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

BRUFEN RETARD 800 mg
Výdaj
R, Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
29/0659/10-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
23089
Názov produktu podľa ŠÚKL
BRUFEN RETARD 800 mg tbl flp 30x800 mg (blis. PVC/PVDC)
Aplikačná forma
TBL FLP - Filmom obalené tablety s predĺženým uvoľňovaním

Popis a určenie

Liek obsahuje liečivo ibuprofén a patrí do skupiny liekov nazývaných nesteroidové protizápalové lieky (NSAID). Liek potláča zápal, tlmí bolesť a znižuje horúčku. Je indikovaný pri reumatoidnej artritíde a osteoartróze.

Použitie

Pozor, aktuálna závažná zmena v príbalovom letáku.
Pozor, aktuálna závažná zmena v SPC.
Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. POZOR: Pri výdaji na lekársky predpis musí byť uvedený názov liečiva - účinnej látky.
Prípravok môže ovplyvňovať pozornosť. Po užití by pacient nemal viesť motorové vozidlá, alebo vykonávať iné činnosti vyžadujúce zvýšenú pozornosť.
Počas užívania prípravku nie je vhodné konzumovať alkoholické nápoje.
Prípravok sa užíva pred jedlom (viac v časti Spôsob použitia).
Prípravok sa užíva spolu s jedlom (v priebehu jedla).
Prípravok sa užíva vcelku, nesmie sa hrýzť, drviť alebo rozpúšťať (pokiaľ to lekárnik povolí, je možné liek rozdeliť).
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Prípravok sa nesmie užívať alebo používať v III. trimestri tehotenstva.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Dospelí a dospievajúci od 12 rokov
Užívajú sa 2 tablety večer. Dávka sa môže zvýšiť na 3 tablety denne, rozdelené do rannej a večernej dávky.
Maximálna denná dávka je 2 400 mg (3 tablety).
Vo výnimočných prípadoch dávka môže byť zvýšená na 3 200 mg (4 tablety), ak je to nutné, ale pacient musí byť starostlivo sledovaný.

Ak je u dospievajúcich potreba užívať tento liek viac ako 3 dni a príznaky ochorenia sa zhoršia, je treba vyhľadať lekára.

Pacienti, u ktorých sa počas užívania iných perorálnych antiflogistík pozorovala dyspepsia alebo gastrointestinálne krvácanie, majú byť počas prvej liečby týmto liekom pravidelne monitorovaní.

Starší pacienti
Ak je liečba nevyhnutná, má sa podávať najnižšia účinná dávka čo najkratší čas. Počas liečby sa má pacient pravidelne monitorovať z hľadiska možného výskytu gastrointestinálneho krvácania.

Porucha funkcie pečene a/alebo obličiek
Dávkovanie sa má stanoviť individuálne. Je potrebná zvýšená opatrnosť. Má sa užívať najnižšia možná dávka a monitorovať hepatálne a/alebo renálne funkcie.

Nežiaduce účinky možno minimalizovať podávaním najnižšej účinnej dávky počas najkratšej potrebnej doby na kontrolu príznakov.

Spôsob použitia

Na dosiahnutie rýchlejšieho nástupu účinku je možné dávku užiť nalačno. Pacientom s citlivým žalúdkom sa odporúča, aby liek užili s jedlom. Tablety sa užívajú vždy vcelku a zapíjajú sa pohárom vody. Tablety sa nemajú žuť, rozlomiť, rozdrviť ani cmúľať. 

Upozornenie

Liek je kontraindikovaný v 3. trimestri tehotenstva. Počas 1. a 2. trimestra tehotenstva sa liek nemá podávať, pokiaľ to nie je jednoznačne nevyhnutné.
Liek sa neodporúča užívať počas dojčenia.
Liek môže mať vplyv na plodnosť. Neodporúča v prípade plánovania tehotenstva. Inhibítory COX môžu spôsobiť zníženie ženskej plodnosti pôsobením na ovuláciu (reverzibilné, odznie po ukončení liečby).
Liek nie je určený deťom mladším ako 12 rokov. Pre túto skupinu pacientov sú k dispozícii iné vhodnejšie liekové formy ibuprofénu.
Liek je kontraindikovaný u pacientov s ťažkým zlyhávaním pečene, s ťažkým zlyhávaním obličiek (glomerulárna filtrácia menej ako 30 ml/min).
Ak sa počas liečby vyskytnú niektoré z príznakov súvisiace so závažnými kožnými reakciami (popísané v PIL časť 4), treba prestať užívať liek a okamžite vyhľadať lekársku pomoc. Tieto príznaky sa zvyčajne objavia na začiatku liečby. Ak sa vyskytne bolesť na hrudníku (ako dôsledok alergickej reakcie) treba vyhľadať lekára.
Užívanie lieku môže spôsobiť zvýšenú citlivosť na svetlo (frekvencia menej časté ≥ 1/1000 a <1/100).
Počas liečby môže dôjsť k ovplyvneniu reakčného času, čo je potrebné vziať do úvahy v prípade potreby zvýšenej pozornosti (vedenie vozidla alebo obsluha strojov).
Nepiť alkohol.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Závažné vedľajšie účinky
Prestaňte užívať tento liek a ihneď vyhľadajte lekára, ak sa u vás vyskytne niektorý z nasledovných závažných vedľajších účinkov – môžete potrebovať bezodkladnú lekárs ... viac >

Účinné látky

ibuprofén

Indikačná skupina

29 - Antireumatiká, antiflogistiká, antiuratiká

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: NAR - Národná
Exspirácia: 36