Brufedol Rapid 400 mg tbl flm (blis.PVC/PE/PVDC/Al) 1x24 ks

Zmeny v príbalovom letáku
Pri tomto produkte registrujeme závažné zmeny v príbalovom letáku. Pozrite si, čo sa zmenilo
Zmeny v SPC
Pri tomto produkte registrujeme závažné zmeny v SPC. Pozrite si, čo sa zmenilo
Mohlo by vás zaujímať

Brufedol Rapid 400 mg
Výdaj
F, Nie je viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
29/0364/13-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
7087A
Názov produktu podľa ŠÚKL
Brufedol Rapid 400 mg tbl flm 24x400 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al)
Aplikačná forma
TBL FLM - Filmom obalené tablety
Držiteľ rozhodnutia
Cena: od 5,78 €

Popis a určenie

Liek obsahuje liečivo ibuprofén. Patrí do skupiny liekov nazývaných nesteroidné protizápalové lieky (NSAID).

Liek sa používa na symptomatickú liečbu miernej až stredne silnej bolesti, napríklad bolesť hlavy, akútna migréna s aurou alebo bez aury, bolesť zubov, menštruačné bolesti a horúčka a bolesť ako dôsledok nachladnutia.

Liek sa taktiež používa na symptomatickú liečbu bolesti a zápalu spojených s ochoreniami kĺbov (napr. reumatoidná artritída), degeneratívnymi ochoreniami kĺbov (napr. osteoartritída) a pri bolestivých opuchoch a zápaloch po poranení mäkkých tkanív.

Použitie

Pozor, aktuálna závažná zmena v príbalovom letáku.
Pozor, aktuálna závažná zmena v SPC.
Výdaj lieku (prípadne iného produktu) nie je viazaný na predpis.
Prípravok môže ovplyvňovať pozornosť. Po užití by pacient nemal viesť motorové vozidlá, alebo vykonávať iné činnosti vyžadujúce zvýšenú pozornosť.
Počas užívania prípravku nie je vhodné konzumovať alkoholické nápoje.
Prípravok sa užíva po jedle (viac v časti Spôsob použitia).
Prípravok sa užíva vcelku, nesmie sa hrýzť, drviť alebo rozpúšťať (pokiaľ to lekárnik povolí, je možné liek rozdeliť).
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.
Prípravok sa nesmie užívať alebo používať v III. trimestri tehotenstva.
Podávanie deťom mladším ako 12 rokov je kontraindikované.
Podávanie osobám s hmotnosťou nižšou ako 40 kg je kontraindikované.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Liek je určený na krátkodobé použitie. Má sa použiť najnižšia účinná dávka počas najkratšieho obdobia, ktoré je potrebné na zmiernenie príznakov. Ak lekár neurčí inak liek sa nemá užívať dlhšie ako 10 dní. 

Dospelí, starší ľudia a deti vo veku 12 rokov a staršie (s telesnou hmotnosťou nad 40 kg): odporúčaná dávka je 1 tableta najviac 3x denne podľa potreby. Odstup medzi jednotlivými dávkami má byť aspoň 6 hodín. Maximálna denná dávka je 1 200 mg ibuprofénu (3 tablety) rozdelená počas 24 hodín. 

Ak je potrebné užívať liek u detí starších ako 12 rokov a u dospievajúcich dlhšie ako 3 dni, alebo ak sa príznaky zhoršujú, je potrebné poradiť sa s lekárom.

Liečba bolesti hlavy pri migréne: 1 tableta (400 mg) jednorazovo. V prípade potreby sa môže ďalšia tableta užiť s odstupom 4-6 hodín. Neužívať viac ako 1200 mg (3 tablety) počas 24 hodín.

Reumatické ochorenia: zvyčajná dávka je 400-600 mg 3x denne. Najvyššia jednorazová dávka nemá nikdy presiahnuť 800 mg (2 tablety). Neužívajte viac ako 2 400 mg (6 tabliet) počas 24 hodín (v 3 oddelených dávkach).
Môže byť potrebné liek užívať počas dlhšej doby, ktorú určí ošetrujúci lekár.

Spôsob použitia

Tablety sa prehĺtajú celé a zapijú sa dostatočným množstvom vody. Tablety sa nemajú hrýzť.
Pacienti s citlivým žalúdkom majú užívať ibuprofén počas jedla. Užívanie ibuprofénu po jedle môže spomaliť nástup jeho účinku. Ak to nastane, nemá sa užiť žiadny ďalší ibuprofén pokiaľ neuplynie zodpovedajúci dávkovací interval.

Upozornenie

Liek je kontraindikovaný v treťom trimestri tehotenstva.
Liek sa nemá užívať počas prvých 6 mesiacov tehotenstva, pokiaľ to nie je absolútne nevyhnutné alebo ak to neodporučí  lekár. Ak je liečba počas tohto obdobia potrebná alebo kým sa pokúšate otehotnieť, má sa použiť čo najnižšia dávka počas čo najkratšieho času. Ak je potrebná dlhšia liečba ako niekoľko dní, lekár môže odporučiť ďalšie sledovanie.
Liek sa môže používať počas dojčenia na krátkodobé liečenie bolesti a horúčky v doporučených dávkach. Bezpečnosť po dlhodobom podávaní nebola stanovená.
Liek môže narušiť plodnosť žien (tento účinok vymizne po ukončení užívania lieku).
Liek je kontraindikovaný u dospievajúcich s hmotnosťou menšou ako 40 kg alebo u detí do 12 rokov.
Starší pacienti majú byť starostlivo sledovaní najmä z dôvodu možných nežiaducich účinkov.
Liek je kontraindikovaný u pacientov so závažnou nedostatočnosťou funkcie pečene, obličiek alebo so závažným zlyhaním srdca (trieda IV podľa NYHA).
Liek je kontraindikovaný u pacientov s anamnézou gastrointestinálneho krvácania alebo perforácie vo vzťahu k predchádzajúcej terapii liekmi zo skupiny NSAID.
Opatrnosť pri užívaní lieku sa vyžaduje bezprostredne po väčšom chirurgickom zákroku.
Môžu sa vyskytnúť nežiaduce účinky, ako sú únava, somnolencia, vertigo a poruchy videnia, ktoré môžu zhoršiť schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.
Užívanie lieku môže spôsobiť zvýšenú citlivosť na svetlo (frekvencia menej časté - ≥ 1/1000 a <1/100).
Nepiť alkohol.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Vedľajšie účinky sa môžu znížiť, ak užívate najnižšiu dávku čo najkratšiu dobu potrebnú na zmiernenie príznakov. Starší ľudia sú počas užívania tohto lieku vystavení zvýšenému riziku rozvoja komp ... viac >

Účinné látky

ibuprofén

Indikačná skupina

29 - Antireumatiká, antiflogistiká, antiuratiká

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: DCP - Decentralizovaná
Exspirácia: 36