TRIFED EXPECTORANT sir (fľ.PVC hnedá) 1x100 ml

Mohlo by vás zaujímať

ADC Interakcie

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

TRIFED EXPECTORANT
Výdaj
R, Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
52/0444/96-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
84495
Názov produktu podľa ŠÚKL
TRIFED EXPECTORANT sir 1x100 ml (fľ.PVC hnedá)
Aplikačná forma
SIR - Sirup

Popis a určenie

Liek obsahuje 3 liečivá:

  • Triprolidín, ktorý blokuje účinky histamínu, ktorý sa zúčastňuje pri vzniku alergických reakcií (napr. senná nádcha);
  • Pseudoefedrín, ktorý zužuje cievy a vedie tak k odpuchnutiu prekrvenej sliznice a k odstráneniu pocitu upchatého nosa a prekrvenia očných spojiviek;
  • Guajfenezín, ktorý znižuje väzkosť hlienu, ktorý sa tak stáva tekutejším a uľahčuje vykašliavanie.

Používa sa na zmiernenie príznakov sprevádzajúcich ochorenia horných dýchacích ciest so zhoršeným vykašliavaním.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Prípravok môže ovplyvňovať pozornosť. Po užití by pacient nemal viesť motorové vozidlá, alebo vykonávať iné činnosti vyžadujúce zvýšenú pozornosť.
Počas užívania prípravku nie je vhodné konzumovať alkoholické nápoje.
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.
Podávanie deťom mladším ako 6 mesiacov je kontraindikované.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

1 ml sirupu obsahuje 0,25 mg triprolidínium-chloridu, 6 mg pseudoefedrínium-chloridu a 20 mg guajfenezínu.

K sirupu je pribalená odmerná lyžička, ktorej maximálny objem je 5 ml.

Dospelí a dospievajúci nad 12 rokov
10 ml sirupu 3x denne.

Deti 6-12 rokov
5 ml sirupu 3x denne.

Deti 2-5 rokov
2,5 ml sirupu 3x denne.

Deti 6 mesiacov - 2 roky
1,25 ml sirupu 3x denne.

Presné dávkovanie a dĺžku liečby určí lekár.

Spôsob použitia

Sirup sa dávkuje pomocou priloženej odmernej lyžičky a zapije sa tekutinou.
Vplyv potravy na rýchlosť a intenzitu účinku sa neudáva.

Upozornenie

Liek sa môže použiť počas tehotenstva len v obzvlášť opodstatnených prípadoch.
Liek sa počas dojčenia neodporúča.
Liek sa nemá používať u detí mladších ako 6 mesiacov.
Liek je nutné užívať s opatrnosťou u detí do 2 rokov.
Liek sa má podávať s opatrnosťou u pacientov s diabetes mellitus, chorobami KVS, hypertyreózou, zvýšeným vnútroočným tlakom a zväčšenou prostatou.
Liek sa má pri náhlej strate zraku ihneď prestať užívať a je potrebné vyhľadať lekársku pomoc. 
Liek môže spôsobovať ospalosť, preto sa neodporúča počas liečby viesť vozidlá alebo obsluhovať stroje.
Nepiť alkohol.
Liek obsahuje sacharózu, sorbitol, glycerol, benzoát sodný a oranžovú žlť.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Liek je zvyčajne dobre znášaný. Ojedinele sa môžu vyskytnúť ospalosť, skleslosť alebo naopak podráždenosť, vzácne žihľavka, prípadne zrýchlenie činnosti srdca, suchosť slizníc v ústach, nose a hr ... viac >

Účinné látky

guajfenezín, pseudoefedríniumchlorid, triprolidíniumchlorid

Indikačná skupina

52 - Expektoranciá, mukolytiká

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: NAR - Národná
Exspirácia: 36