Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

TRIFED EXPECTORANT
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
52/0444/96-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
84495
Názov produktu podľa ŠÚKL
TRIFED EXPECTORANT sir 1x100 ml (fľ.PVC hnedá)
Aplikačná forma
SIR - Sirup

Popis a určenie

Liek obsahuje 3 liečivá:

  • Triprolidín, ktorý blokuje účinky histamínu, ktorý sa zúčastňuje pri vzniku alergických reakcií, ako napr. sennej nádchy.
  • Pseudoefedrín, ktorý zužuje cievy a vedie tak k odpuchnutiu prekrvenej sliznice a k odstráneniu pocitu upchatého nosa a prekrvenia očných spojiviek.
  • Guajfenezín, ktorý znižuje väzkosť hlienu, ktorý sa tak stáva tekutejším a uľahčuje vykašliavanie.

Používa sa na zmiernenie príznakov sprevádzajúcich ochorenia horných dýchacích ciest so zhoršeným vykašliavaním.

Použitie

Držiteľ oznámil na ŠÚKL prerušenie dodávok lieku do SR od 11. 4. 2022.
Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Prípravok môže ovplyvňovať pozornosť. Po užití by pacient nemal viesť motorové vozidlá, alebo vykonávať iné činnosti vyžadujúce zvýšenú pozornosť.
Počas užívania prípravku nie je vhodné konzumovať alkoholické nápoje.
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Dospelí a dospievajúci nad 12 rokov: odporúčaná dávka je zvyčajne 10 ml 3x denne.
Deti od 6 do 12 rokov: podáva sa 5 ml 3x denne.
Deti od 2 do 5 rokov: podáva sa 2,5 ml 3x denne.
Deti od 6 mesiacov do 2 rokov: podáva sa 1,25 ml 3x denne.
Dĺžku liečby určuje lekár.

Spôsob použitia

Dávka sa odmeria pomocou priloženej odmernej lyžičky a zapije sa tekutinou. Vplyv potravy na rýchlosť a intenzitu účinku sa neudáva.

Upozornenie

Počas tehotenstva sa liek môže použiť len v obzvlášť opodstatnených prípadoch.
V období dojčenia sa liek neodporúča.
U detí do 6 mesiacov sa liek nemá používať. U detí od 6 mesiacov do 2 rokov je potrebná zvýšená opatrnosť.
Liek môže spôsobovať ospalosť, preto sa neodporúča pri jeho užívaní viesť vozidlá alebo obsluhovať stroje.
Počas liečby nekonzumovať alkoholické nápoje.
Liek obsahuje 4 g sacharózy v 10 ml.
Liek sa uchováva pri teplote do 25 °C. Neuchovávať v chladničke ani v mrazničke.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Liek je zvyčajne dobre znášaný. Ojedinele sa môžu vyskytnúť ospalosť, skleslosť alebo naopak podráždenosť, vzácne žihľavka, prípadne zrýchlenie činnosti srdca, suchosť slizníc v ústach, nose a hrdle. ... viac >

Účinné látky

guajfenezín, pseudoefedríniumchlorid, triprolidíniumchlorid

Indikačná skupina

52 - Expektoranciá, mukolytiká

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: NAR - Národná
Exspirácia: 36