NUROFEN 200 mg liečivá náplasť emp med (vre.PET/LDPE/Al/LDPE) 1x4 ks

Mohlo by vás zaujímať

ADC Interakcie

NUROFEN 200 mg liečivá náplasť
Výdaj
F, Nie je viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
29/0369/18-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
9676C
Názov produktu podľa ŠÚKL
Nurofen 200 mg liečivá náplasť emp med 4(2x2)x200 mg (vre.PET/LDPE/Al/LDPE)
Aplikačná forma
EMP MED - Liečivá náplasť
Cena: od 8,79 €

Popis a určenie

Účinnou látkou je ibuprofén, ktorý patrí do skupiny liekov nazývaných nesteroidné protizápalové lieky (Non-Steroidal Anti-Inflammatory Drugs, NSAID). Liečivá náplasť uvoľňuje ibuprofén v mieste bolesti nepretržite po dobu 24 hodín.

Liečivá náplasť sa používa u dospelých alebo dospievajúcich od 16 rokov na krátkodobú lokálnu symptomatickú liečbu bolesti pri akútnych natiahnutiach svalu alebo vyvrtnutiach pri benígnych (menej závažných) poraneniach v blízkosti kĺbu horných alebo dolných končatín.

Použitie

Výdaj lieku (prípadne iného produktu) nie je viazaný na predpis.
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.
Prípravok je určený na vonkajšie použitie (aplikuje sa na kožu, vlasy, nechty, alebo sliznice).
Počas užívania prípravku treba chrániť pokožku pred UV-žiarením (slnko, solárium).
Prípravok sa nesmie užívať alebo používať v III. trimestri tehotenstva.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Dospelí a dospievajúci od 16 rokov:
1 liečivá náplasť sa rovná 1 dávke.
Maximálna dávka v priebehu 24 hodín je 1 liečivá náplasť.
Liečivá náplasť má byť používaná po čo najkratšiu dobu potrebnú k potlačeniu symptómu ochorenia.
Dĺžka trvania liečby nemá prekročiť 5 dní. Liečebný prínos pri používaní dlhšom než 5 dní nebol stanovený.

V prípade, že sa stav v priebehu liečby nezlepšuje alebo sa dokonca zhoršuje, má pacient vyhľadať zdravotníckeho pracovníka.

Spôsob použitia

Liečivá náplasť sa má aplikovať v celku a nesmie sa deliť. Nepoužívať v kombinácii s okluzívnou bandážou. Kontraindikované je použitie náplastí na oči, pery alebo mukózne membrány.

Náplasť môže byť nalepená kedykoľvek v priebehu dňa či noci, ale má byť odstránená a nahradená novou náplasťou nasledujúci deň v rovnakom čase.

Odporúča sa ošetrovanú oblasť pred nalepením náplasti starostlivo očistiť a osušiť. Aplikuje sa len na neporušenú pokožku. Najprv sa odstráni centrálna časť vrstvy uvoľňujúcej liečivo slúžiacej na ochranu adhézneho povrchu a aplikuje sa tento povrch na bolestivú oblasť. Po upevnení sa odstráni zvyšná časť vrstvy uvoľňujúcej liečivo na okrajoch náplasti.

V prípade potreby môže byť použitá na kĺb alebo v jeho blízkosti, keďže umožňuje voľný pohyb. Je potrebné zabrániť kontaktu náplasti s vlhkosťou.

Znenie návodu na použitie aj s obrázkami nájdete v oficiálnom zdrojovom dokumente.

Upozornenie

Liek je kontraindikovaný v 3. trimestri tehotenstva. Pokiaľ to nie je jednoznačne nevyhnutné, liek sa nemá podávať počas 1. a 2. trimestra tehotenstva. Ak liek užíva žena, ktorá sa snaží otehotnieť alebo počas 1. a 2. trimestra tehotenstva, dávka má byť čo najnižšia a liečba má trvať čo najkratšie.
Nie je potrebné prerušiť dojčenie počas krátkodobého používania liečivej náplasti v odporúčaných dávkach. Neaplikovať priamo na oblasť pŕs dojčiacej matky.
Bezpečnosť a účinnosť lieku u detí a dospievajúcich do 16 rokov neboli stanovené. 
Nesteroidové protizápalové lieky majú byť používané s opatrnosťou u starších pacientov, pretože je riziko výskytu nežiaducich účinkov zvýšené.
Ak sa po aplikácii náplasti objaví kožná vyrážka, musí byť liečba okamžite ukončená.
Pacienti sa majú v priebehu liečby a 1 deň po odstránení náplasti vyhnúť vystavovaniu liečenej oblasti silným zdrojom prirodzeného a/alebo umelého svetla (napr. solárne lampy).
Môže sa vyskytnúť fotosenzitívna reakcia (frekvencia výskytu je neznáma).
Čas použiteľnosti po 1. otvorení vrecka je 6 mesiacov.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
PRESTAŇTE POUŽÍVAŤ tento liek a okamžite vyhľadajte lekársku pomoc, ak sa u vás vyskytnú:
- prejavy alergickej reakcie ako je astma, nevysvetliteľný sipot alebo dýchavičnosť, svrbenie, nádcha ... viac >

Účinné látky

ibuprofén

Indikačná skupina

29 - Antireumatiká, antiflogistiká, antiuratiká

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: DCP - Decentralizovaná
Exspirácia: 36