Dasselta 5 mg tbl flm (blis.OPA/Al/PVC/Al) 1x100 ks

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 8,00 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 2,60 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 5,40 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
04/24 2,60 € (0,0 %) 5,40 € (0,0 %)
03/24 2,60 € (0,0 %) 5,40 € (0,0 %)
02/24 2,60 € (0,0 %) 5,40 € (0,0 %)
01/24 2,60 € 5,40 €
Indikačné obmedz. NIE
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. Žiadne
Spôsob úhrady S - čiastočná
Pôvod lieku Generický liek
Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Dasselta 5 mg
Výdaj
R, Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
EU/1/11/739/007
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
30405
Názov produktu podľa ŠÚKL
Dasselta 5 mg filmom obalená tableta tbl flm 100x5 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al)
Aplikačná forma
TBL FLM - Filmom obalené tablety
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liek obsahuje desloratadín. Je to antihistaminikum. 

Používa sa u dospievajúcich od 12 rokov a dospelých: 

  • na zmiernenie príznakov spojených s alergickou rinitídou (zápal nosových priechodov spôsobený alergiou, napríklad sennou nádchou alebo alergiou na roztoče v prachu). Tieto príznaky zahŕňajú kýchanie, výtok z nosa alebo svrbenie v nose, svrbenie na podnebí a svrbenie, sčervenanie alebo slzenie očí.
  • na zmiernenie príznakov spojených s urtikáriou (ochorenie kože spôsobené alergiou). Tieto príznaky zahŕňajú svrbenie a žihľavku. 

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. POZOR: Pri výdaji na lekársky predpis musí byť uvedený názov liečiva - účinnej látky.
Počas užívania prípravku nie je vhodné konzumovať alkoholické nápoje.
Prípravok sa užíva vcelku, nesmie sa hrýzť, drviť alebo rozpúšťať (pokiaľ to lekárnik povolí, je možné liek rozdeliť).
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Prípravok sa nesmie užívať v období dojčenia (v prípade nutnosti užitia nedojčiť).

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Dospelí a dospievajúci (vo veku 12 rokov a starší)
Odporúčaná dávka je 1 tableta 1x denne.

Dĺžka liečby
Dĺžku liečby určuje lekár.
V prípade prerušovanej alergickej nádchy (prítomnosť príznakov menej ako 4 dni v týždni alebo kratšie ako 4 týždne) možno liečbu prerušiť po tom, ako príznaky ustúpia, a začať znovu po ich opätovnom objavení sa.
V prípade pretrvávajúcej alergickej nádchy (prítomnosť príznakov 4 alebo viacej dní v týždni alebo dlhšie ako 4 týždne) možno pacientovi navrhnúť pokračujúcu liečbu počas obdobia vystavenia sa alergénu.

Spôsob použitia

Tableta sa užíva perorálne. Tablety sa užívajú vcelku, nezávisle od jedla a zapíjajú sa vodou.

Upozornenie

Ako preventívne opatrenie je vhodnejšie vyhnúť sa užívaniu lieku počas tehotenstva.
Rozhodnutie, či ukončiť dojčenie alebo prerušiť/ukončiť liečbu desloratadínom sa má urobiť po zvážení prínosu dojčenia pre dieťa a prínosu liečby pre ženu.
Bezpečnosť a účinnosť lieku u detí mladších ako 12 rokov neboli stanovené.
V prípade závažnej renálnej insuficiencie sa musí liek užívať s opatrnosťou (pozri SPC, časť 5.2).
Liek sa má podávať s opatrnosťou pacientom so zdravotnou alebo rodinnou anamnézou záchvatov kŕčov a predovšetkým u malých detí.
Ak sa po podaní lieku vyskytne ospalosť, neodporúča sa viesť vozidlá a obsluhovať stroje.
Ako nežiadúci účinok sa môže objaviť fotosenzitivita (frekvencia neznáma).
Nepiť alkohol.
Liek obsahuje laktózu. 
Čas použiteľnosti po 1. otvorení je 3 mesiace (platí pre balenie v HDPE fľaši).
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Po uvedení desloratadínu na trh boli veľmi zriedkavo hlásené prípady závažných alergických reakcií (ťažkosti s dýchaním, sipot, svrbenie, žihľavka a opuch). Ak spozorujete ktorýkoľvek z týchto zá ... viac >

Účinné látky

desloratadín

Indikačná skupina

24 - Antihistaminiká, histamín

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: EU - Európska
Exspirácia: 60