Dasselta 5 mg tbl flm (blis.OPA/Al/PVC/Al) 1x100 ks

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Dasselta 5 mg
Výdaj
R, Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
EU/1/11/739/007
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
30405
Názov produktu podľa ŠÚKL
Dasselta 5 mg filmom obalená tableta tbl flm 100x5 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al)
Držiteľ rozhodnutia

Oznamy Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) k tomuto produktu