Ambroxol AL kvapky gtt por (fľ.skl.hnedá) 1x50 ml

Mohlo by vás zaujímať

Ambroxol AL kvapky
Výdaj
Nie je viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
52/0531/95-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
24765
Názov produktu podľa ŠÚKL
AMBROXOL AL KVAPKY gtt por 1x50 ml (fľ.skl.hnedá)
Aplikačná forma
GTT POR - Perorálne kvapky
Držiteľ rozhodnutia
Cena: od 2,60 €
Kde kúpiť

Popis a určenie

Liek, ktorý pomáha uvoľňovať hlien pri ochoreniach dýchacích ciest. Používa sa na uvoľňovanie hlienu pri náhlych a dlhodobých ochoreniach priedušiek a pľúc sprevádzaných vznikom hustého hlienu.

Použitie

Výdaj lieku (prípadne iného produktu) nie je viazaný na predpis.
Prípravok sa užíva krátko po jedle.
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Deti do 2 rokov: 1 ml (15 kvapiek) 2x denne (zodpovedá 15 mg ambroxoliumchloridu/deň).

Deti od 2 do 5 rokov: 1 ml (15 kvapiek) 3x denne (zodpovedá 22,5 mg ambroxoliumchloridu/deň).

Deti od 6 do 12 rokov: 2 ml (30 kvapiek) 2 – 3x denne (zodpovedá 30 – 45 mg ambroxoliumchloridu/deň).

Dospelí a dospievajúci od 12 rokov: 4 ml (60 kvapiek) 3x denne (zodpovedá 90 mg ambroxoliumchloridu/deň) počas prvých 2 – 3 dní, potom nasleduje dávka 4 ml (60 kvapiek) 2x denne (zodpovedá 60 mg ambroxoliumchloridu/deň). Účinnosť pri dávkovaní u dospelých sa môže zvýšiť podávaním dávky 60 mg ambroxoliumchloridu 2x denne (zodpovedá 120 mg ambroxoliumchloridu/deň).

Dĺžka liečby
Dĺžka liečby sa stanovuje individuálne v závislosti od indikácie a klinickej odpovede. Liek sa nesmie užívať dlhšie ako 4 až 5 dní s výnimkou, ak lekár neurčí inak.

Spôsob použitia

Kvapky sa pridávajú do tekutiny (napr. voda, čaj alebo džús) a užívajú sa po jedle. Každé balenie obsahuje dávkovaciu odmerku na ľahšie dávkovanie. Mukolytický účinok kvapiek možno zvýšiť zvýšeným príjmom tekutín. Dostatočný príjem tekutín je preto počas liečby zvlášť dôležitý.

Upozornenie

Liek sa môže v tehotenstve (najmä v prvom trimestri) a počas dojčenia podávať jedine po starostlivom zvážení pomeru prínosu a rizika liečby.
Liek sa nesmie podávať deťom do 2 rokov, s výnimkou, ak tak neurčí lekár.
U pacientov s renálnou poruchou alebo závažným ochorením pečene sa musí liek podávať s opatrnosťou (t.j. dlhšie intervaly medzi dávkami alebo zníženie dávok).
Ak sú prítomné príznaky alebo prejavy progresívnej kožnej vyrážky (niekedy spojené s pľuzgiermi alebo sliznicovými léziami), liečba ambroxolom sa má okamžite prerušiť a má sa vyhľadať lekárska pomoc.
Kvapky obsahujú kyselinu benzoovú, sodík, propylénglykol, sorbitol a disiričitan sodný.
Použiteľnosť po prvom otvorení je 3 mesiace.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Vedľajšie účinky sa rozdeľujú podľa frekvencie výskytu nasledovne:
Veľmi časté: (môžu postihovať viac ako 1 z 10 osôb)
Časté: (môžu postihovať menej ako 1 zo 10 osôb)
Menej časté: (môžu postih ... viac >

Účinné látky

ambroxoliumchlorid

Indikačná skupina

52 - Expektoranciá, mukolytiká

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: NAR - Národná
Exspirácia: 36